Index » Archiwum wg. kategorii » Spotkania z historią
ST 8 (98)/2015 Sto lat z życia Tłuszcza cz. II

ST 8 (98)/2015 Sto lat z życia Tłuszcza cz. II

Przełom XVIII i XIX wieku w historii Polski (a więc i Tłuszcza), to – według tytułu powieści Władysława Gąsiorowskiego – istny huragan niosący gwałtowne zmiany. 1794 rok – Powstanie Kościuszkowskie, bierze w nim udział młodziutki Benedykt Łączyński (17 lat), brat Hieronima. Zdobywa pierwszy stopień oficerski podporucznika. Również bierze udział w tym powstaniu następny, późniejszy właściciel [...]

ST 5-6 (97)/2015 Sto lat z życia Tłuszcza

Kiedy w Tłuszczu odbył się pierwszy wtorkowy targ, co produkowała miejscowa cegielnia i dokąd przyjeżdżali warszawscy letnicy? – Tego dowiecie się Państwo z bardzo interesującego opracowanie fragmentu historii naszego miasta obejmującego okres od XIX wieku do 1915 roku, autorstwa pana Ireneusza Więcha. W XIX wieku dobra Tłuszcz miały wielu właścicieli. Według Gazety Warszawskiej nr 24 [...]

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Dziewczynka, która spaliła czołg

Jest ich coraz mniej. Są w mocno podeszłym wieku, borykają się z problemami zdrowotnymi. A jednak jest w nich jakaś niezwykła siła – siła ducha, która pozwala pokonywać ograniczenia wynikające z wieku. Dzięki temu nadal spotykają się z młodzieżą, co jest dla nich niezwykle cenne.  O kim mowa? O powstańcach warszawskich. To zupełnie niezwykli ludzie, [...]

Continue reading …
ST 8 (88)/2014 OBCHODY 94. ROCZNICY „CUDU NAD WISŁĄ”

  Uroczyste obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą” stały się piękną tradycją podtrzymywaną nie tylko przez władzę, szkoły i służby, lecz także przez coraz liczniej gromadzących się mieszkańców. W tym roku przypada 64. rocznica Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia jest także dniem Święta Wojska Polskiego, dlatego pod pomnikiem „Obrońców Ojczyzny 1920 r.” w Tłuszczu po raz kolejny [...]

Continue reading …
ST 6-7 (86-87)/2014 ODDZIAŁY ZOMO W TŁUSZCZU

4 czerwca 1989 r. jest szczególną datą dla Polski jako suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i świadomych swoich praw obywateli. „Proszę państwa, 4 czerwca skończył się w Polsce komunizm” – ogłosiła swego czasu w telewizji aktorka Joanna Szczepkowska. Nawet jeśli wtedy tak zupełnie się nie skończył, to ten dzień 25 lat temu był początkiem jego [...]

Continue reading …
ST 5 (85)/2014 25 lat wolności – Piekarnia zamknięta, wojna jest!

- Pamiętam, jak jeździliśmy na msze odprawiane przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Przywoziłem ulotki, rozrzucałem po pociągach, po lokomotywowni. Pamiętam, że jeden z komunistów straszył: zobaczysz, będziesz siedział! – Specjalnie dla Czytelników i Czytelniczek „Stacji Tłuszcz”, czasy „Solidarności”, stanu wojennego i wyborów czerwcowych wspominają Waldemar Sobczak i Andrzej Przywoźny.   Jakie były początki „Solidarności” w tłuszczańskiej [...]

Continue reading …
ST 5 (85)/2014 25 lat wolności – To był chory system

  O kolejkach po węgiel, organizacji pierwszych, częściowo wolnych, wyborów i nadziejach na zmianę, opowiadają Kazimierz i Irena Blusiewiczowie   Irena Blusiewicz – urodzona 25 października 1947 r. w Sokołowcu, wykształcenie średnie, zamężna od 1971 r. Rolniczka, inicjatorka i przewodnicząca komitetu budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 636 z miejscowością Waganka. Działająca w Kole Gospodyń [...]

Continue reading …
ST 5 (85)/2014 25 lat wolności – Wiersz anonimowego autora

W okresie PRL-u i funkcjonującej cenzury rozwijała się twórczość podziemna. Często były to utwory satyryczne, opisujące realia życia w komunistycznym systemie. Poniżej wiersz znaleziony wśród pamiątek rodzinnych i przekazany do naszej redakcji. Wszystkie ceny nasze władze ciągle podwyższają Regulują ceny i dodatki odbierają. Skutki tego dobrze widać, każdy sam to przyzna, W Polsce zamiast dobrobytu, [...]

Continue reading …

Gdy wybuchła „wojna”, miałem lat siedem. W niedzielny poranek 13 grudnia obudziła mnie głośna rozmowa rodziców dobiegająca z kuchni. Z telewizora ponury generał mówił coś ważnego, ale ja niewiele z tego rozumiałem. – Stan wojenny?! W mojej małej głowie natychmiast obudziły się przerażające obrazy czołgów jadących przez Tłuszcz. Niemcy? Ruscy? Z kim ta wojna? Wyobraźnia [...]

Continue reading …
ST 12 (80)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Kto dał wolność chłopom?

Po upadku Rządu Narodowego czerwonych, 17 października 1863 r. ostatnim dyktatorem powstania styczniowego został Romuald Traugutt. Traugutt podjął się próby reorganizacji sił powstańczych i przekształcenia słabo uzbrojonych i luźno zorganizowanych oddziałów partyzanckich w regularną armię. Niestety, udało mi się to tylko częściowo. 27 grudnia 1863 r. wydał dekret powołujący delegatów terenowych w celu uwłaszczenia chłopów, [...]

Continue reading …
ST 11 (79)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Armaty pod Jadowem

W listopadzie 1863 r. ostatnie oddziały powstańcze, operujące w ówczesnym powiecie stanisławowskim, przegrupowały się na Podlasie. W tym czasie rozegrały się w naszych stronach jeszcze dwie bitwy. Lepiej opisana w literaturze to ta stoczona 4 listopada pod Mienią k. Mińska. Ale dużo większa, choć mniej znana, rozegrała się 28 listopada w lasach pomiędzy Jadowem a [...]

Continue reading …
ST 10 (78)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Pod Węgrowem i Pułtuskiem

W październiku na prawobrzeżnym Mazowszu niemal całkowicie ucichły odgłosy powstańczych walk. Stanisław Zieliński w swoim opracowaniu „Bitwy i potyczki 1863-1864” (Rapperswil, 1913) przytacza opisy dwóch bitew: pod Świdnem k. Węgrowa (tu jako Czerwonka w obwodzie stanisławowskim) i pod Kuflewem k. Mrozów (tu Kuflew, ob. stanisławowski), a także opis niewielkiej potyczki w Sokołowie Włościańskim (w książce [...]

Continue reading …
ST 9 (77)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Zamach, fortepian i „nasi” Zamoyscy

We wrześniu na prawobrzeżnym Mazowszu walki powstańcze osłabły. W naszej okolicy odnotowano jedynie potyczkę pod Okuniewem (30 IX 1863). Tymczasem konspiratorzy w Warszawie, 19 września 1863 r. dokonali zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga. Na Nowym Świecie pod powóz gubernatora zamachowcy rzucili kilka bomb z poddasza Pałacu Zamoyskich (obecnie kamienica przy Nowym Świecie [...]

Continue reading …
ST 8 (76)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Widmo nieuchronnej klęski

W drugiej połowie sierpnia 1863 r. w granicach Królestwa Polskiego nadal operowało wiele oddziałów powstańczych. 24 sierpnia pod Fajsławicami na Lubelszczyźnie rozegrała się jedna z najbardziej krwawych bitew powstania, 1500 powstańców dowodzonych przez generała Michała Heydenreicha „Kruka” zostało doszczętnie rozbitych przez Dońską Artyleryjsko-Konną Dywizję nr 1 w sile 2500 ludzi, którymi dowodził pułkownik Grigorij Emanow. [...]

Continue reading …
ST 7 (75)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Powstańcy uchodzą na wschód

W lipcu i sierpniu 1863 r. większe walki powstańcze toczyły się na północno-wschodnim Mazowszu (m.in. w okolicach Różana) a także na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W naszych stronach operowały już tylko nieliczne oddziały, które zmuszone były przenieść się na wschód. Spod Radzymina i Stanisławowa – wówczas miasta obwodowego (powiatowego) – kierowali się przeważnie na południowy-wschód, w [...]

Continue reading …
ST 6(74)/2013 Spotkania z historią: Tajemnica Marii

Badacze polskiej zsyłki na Syberii wciąż niewiele wiedzą o losach Marii Sieroszewskiej, córki Wacława Sieroszewskiego z jego małżeństwa z Jakutką Anną Slepcową. Pochodzący z Wólki Kozłowskiej pisarz i polityk dwanaście lat spędził na zesłaniu w Jakucji, gdzie po śmierci żony sam wychowywał córkę. Nie wiadomo do końca dlaczego, ale Maria nigdy nie wróciła do Polski [...]

Continue reading …
Strona 1 3123