Kontakt

Stacja Tłuszcz. Twoja prasa lokalna.

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Tłuszcz. Nakład 5 000 egz. ISSN 1898-2336

Maciej i Aleksandra Puławscy

Maciej Puławski – redaktor naczelny
tel. 694 005 675
email: redakcja@stacja-tluszcz.pl

Aleksandra Puławska
email: ap@stacja-tluszcz.pl

 

 

 

 

Reklama, ogłoszenia:

Maciej Puławski tel. 694 005 675
email: reklama@stacja-tluszcz.pl

Adres redakcji:
ul. Przemysłowa 7, 05-240 Tłuszcz
fax: (29) 757 34 93
email: redakcja@stacja-tluszcz.pl

Wydawca:
Fundacja Stacja Demokracja