Index » Archiwum wg. kategorii » Wieści z gminy » Samorząd
ST 5-6 (97)/2015 Zasypywania stawów „nie stwierdzono”

ST 5-6 (97)/2015 Zasypywania stawów „nie stwierdzono”

19 czerwca do naszej redakcji zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec i poinformował, że na Konarach, po prawej stronie, jak się jedzie od Tłuszcza w kierunku Wólki Kozłowskiej, ktoś zasypuje istniejące od wielu lat zbiorniki wodne. Wg mieszkańca w tych zbiornikach żyło wiele gatunków zwierząt, również chronionych. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że wcześniej ktoś na tę działkę przywoził podkłady [...]

ST 5-6 (97)/2015 Absolutorium udzielone jednomyślnie

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 16 czerwca, radni przegłosowali udzielenie burmistrzowi absolutorium. Tym razem nie było ani pytań, ani dyskusji – cała rada jednomyślnie zagłosowała „za”. Najpierw 21 maja Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza za 2014 r. Przewodniczącym Komisji w tej kadencji jest radny Mirosław [...]

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Przejęcie dworca coraz bliżej

Wiele osób interesuje się tym, co dzieje się w sprawie planowanego przejęcia przez naszą gminę dworca PKP w Tłuszczu. Jak poinformował nas burmistrz, obecnie  trwa uzgadnianie treści aktu notarialnego, na mocy którego Gmina Tłuszcz stanie się właścicielem obiektu. Akt musi zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – ponieważ dworzec, jaki i inna infrastruktura stacji, [...]

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Powstaje strategia rozwoju naszej gminy – Mieszkańcu: co Ci przeszkadza, a czego Ci brakuje?

Urząd Miejski rozpoczął opracowywanie nowej strategii rozwoju gminy Tłuszcz. Co prawda, jest to podyktowane głównie koniecznością posiadania aktualnego dokumentu przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej, ale jest to jednocześnie dobry moment na zgłoszenie naszej władzy, czego my – mieszkańcy, potrzebujemy. – Zależy nam na tym, aby poznać potrzeby i oczekiwania społeczności. Chcemy sprawdzić, [...]

Continue reading …
ST 5-6 (97)/2015 Kto nie zapłacił podatku?

Ze sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2014 wynika, że należności wymagalne wobec Gminy Tłuszcz z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, wieczystego użytkowania i innych wyniosły na koniec 2014 r. ok. 1,2 mln zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 631 upomnień podatkowych dla osób fizycznych na łączną kwotę prawie 250 tys. zł. Wystawiono 314 [...]

Continue reading …
ST 4-5 (96)/2015 W skrócie – Nowy radny w powiecie

Komisarz Wyborczy w Warszawie 19 maja wydała postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Wołomińskiego przez kandydata Roberta Szydlika w związku z wygaśnięciem w wyniku śmierci mandatu radnego Stanisława Żaka. Złożenie ślubowania przez pana Szydlika jest planowane na najbliższej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która odbędzie się 28 maja 2015 r (red)  

Continue reading …
ST 4-5 (96)/2015 W skrócie – Projekt dla Jasienicy

9 kwietnia Burmistrz Tłuszcza podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Wiejskiego Domu Kultury w Jasienicy. Kontrakt zobowiązuje wykonawcę Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji BIPRO-BUMAR Sp. z o.o. z Łodzi do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę. Umowa opiewa na kwotę 29.950,50 zł brutto, a termin jej wykonania ustalono na dzień 15.12.2015r. (red) [...]

Continue reading …
ST 3 (95)/2015 Z OSTATNIEJ CHWILI: Robert Szydlik zostanie radnym powiatowym?

W związku z nagłą śmiercią radnego powiatowego Stanisława Żaka (PiS) i wygaśnięciem jego mandatu, zgodnie z obowiązującym prawem na to miejsce w radzie wstępuje kandydat z tej samej listy, który uzyskał w wyborach kolejno największą liczbę głosów. Tak się składa, że tą osobą na liście Prawa i Sprawiedliwości jest Robert Szydlik, radny Rady Miejskiej w [...]

Continue reading …
ST 3 (95)/2015 Więcej zapłacimy za wodę i ścieki

Pod koniec kwietnia przestają obowiązywać obecne taryfy za wodę i ścieki. Komisje rady już zapoznały się z przygotowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej propozycją nowych opłat. Cena za 1 m sześć. wody ma wzrosnąć do 3,48 zł (obecnie 2,95 zł), za ścieki zapłacimy 8,24 zł (obecnie 6,98 zł). Stawka opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie. [...]

Continue reading …
ST 3 (95)/2015 W skrócie – Remonty na drogach gruntowych

11 marca Gmina Tłuszcz rozstrzygnęła przetarg na bieżącą konserwację dróg gruntowych. Usługi te do 23 grudnia 2015 r. będzie świadczyła firma Balcerak Mariusz Usługi Transportowe Samochodowe Budowa Dróg z Postolisk. Zamówienie obejmuje głównie profilowanie z zagęszczaniem, ścinanie poboczy, uzupełnienie nawierzchni piaskiem, żwirem, kruszywem betonowym, kruszywem ceglanym, korą asfaltową, destruktem asfaltowym, żużlem hutniczym i kruszywem kamiennym. [...]

Continue reading …

W styczniu i lutym odbyły się zebrania, na których mieszkańcy wybrali sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Poniżej przedstawiamy listę osób, które będą pełniły te funkcje w kadencji 2015-2019. Białki – Monika Wojciechowska Brzezinów – Katarzyna Sadurska Chrzęsne – Eugeniusz Dąbrowski Dzięcioły – Stanisław Szymański Franciszków – Leszek Banaszek Grabów – Adam Wojtyra Jadwinin – Zdzisław [...]

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 Łysobyki, Miąse, Jadwinin – Woda popłynie już w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku skończą się problemy z wodą w części naszej gminy. Mieszkańcy Łysobyków, Miąsego i Jadwinina będą mieli w końcu możliwość podłączenia się do wodociągu. Obecnie trwają prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Łysobykach. Roboty idą zgodnie z planem. Termin wykonania tego obiektu to 31 maja 2015 [...]

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 Budżet gminy pod lupą: Co nas czeka w 2015 roku?

Jak co roku prezentujemy Państwu inwestycje, jakie zapisano w tegorocznym budżecie. Wśród największych (2,6 mln zł) znajdują się związane z wodociągowaniem południowo-wschodniej części gminy. Dużą wartość mają inwestycje związane z drogownictwem (1,4 mln zł), są niższe tylko o ok. 200 tys. zł od tych, jakie znalazły się w budżecie zeszłorocznego roku wyborczego. Stosunkowo dużo pieniędzy [...]

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 Śmieci. Zmiany dla dużych rodzin

Nowa ustawa, która weszła w życie z początkiem lutego zlikwidowała dopłaty do śmieci. Obecnie, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, można przyznawać mieszkańcom zwolnienia. Muszą one być oparte jednak na kryterium dochodowym, podobnie jak w przypadku zasiłków wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W naszej gminie obowiązywała dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 6 zł do [...]

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 W skrócie – Konsultacje programu

Trwają konsultacje projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz w 2015 roku”. Dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tłuszcz. Do 26 lutego można składać opinie i uwagi dotyczące dokumentu. (red)  

Continue reading …
ST 2 (94)/2015 W skrócie – Konkursy dla NGO

27 stycznia tłuszczańscy urzędnicy rozstrzygnęli otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Spośród 29 ofert, które wpłynęły na sześć konkursów tematycznych wybrano do realizacji 24. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tematyce sportowej (10 złożonych ofert) i kulturalnej (8 ofert). Łącznie na realizację zadań przez organizacje przeznaczono w budżecie 280 tys. zł. (red)  

Continue reading …