ST 10 (78)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Pod Węgrowem i Pułtuskiem

W październiku na prawobrzeżnym Mazowszu niemal całkowicie ucichły odgłosy powstańczych walk. Stanisław Zieliński w swoim opracowaniu „Bitwy i potyczki 1863-1864” (Rapperswil, 1913) przytacza opisy dwóch bitew: pod Świdnem k. Węgrowa (tu jako Czerwonka w obwodzie stanisławowskim) i pod Kuflewem k. Mrozów (tu Kuflew, ob. stanisławowski), a także opis niewielkiej potyczki w Sokołowie Włościańskim (w książce błędnie podano „Sokowo”). Obecnie jest to wieś w gm. Obryte pow. pułtuskiego a graniczy ona z Plewicą w gm. Rząśnik pow. wyszkowskiego. Po drugiej stronie Narwi leży z kolei Stary Sielc w gm. Rzewnie, pow. makowskiego… Opisy wspomnianych starć zamieszczamy poniżej.

Powstanie StycznioweOprac. Robert Szydlik

Reklama

Dodaj komentarz