Index » Archiwum wg. kategorii » Archiwum » Archiwum: rok 2008 » Numer 15 (październik 2008)

BATALIA O ZAKRZEWIE WYGRANA!

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego, który powstał dzięki działaniom mieszkańców Zakrzewia i dotyczył włączenia tego przysiółka w granice miasta Tłuszcz. Zmiana została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast. Dz. U. 137 poz. 860. Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, [...]

Przesłaniem tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” była szczególna troska o lasy. Te wrześniowe „wielkie porządki” są już tradycją w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. W tym roku pogoda spłatała nam psikusa, ale nie było to przeszkodą, ponieważ sprzątanie odbyło się tydzień później, czyli 26 września. Już od pokoleń wiadomo, że las to skarb. [...]

Continue reading …

W poprzednim numerze Czytelnicy „Stacji Tłuszcz” mogli zapoznać się z wątpliwościami, które ogarnęły mnie po zapoznaniu się z projektem umowy dotyczącym wydzierżawienia budynku przychodni. Ponieważ w momencie pisania tamtego artykułu, nie uzyskałam żadnych wyjaśnień ze strony władz samorządowych (jedynie zdawkową informację o zadaniach i obowiązkach komisji przetargowej), poniżej prezentujemy komentarz burmistrza do postawionych w artykule „Przychodnia [...]

Continue reading …

W projekcie Stowarzyszenia „AXA” – „Kulisy sztuki teatralnej” uczestniczyło kilkanaścioro dzieci w wieku od 7 do 13 lat ze szkół w Mokrej Wsi, Kozłach i Postoliskach. Projekt był realizowany metodą warsztatów prowadzonych przez dwuosobowy zespół trenerski (Agnieszkę i Ulę Sadowską) i zakończył się wspaniałym przedstawieniem. Dzieci same opracowały scenografię i sposób wystawienia sztuki, na którą [...]

Continue reading …

26 września odbyła się na terenie Gminy Tłuszcz coroczna akcja  „Sprzątania Świata”. Akcja ta ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: „ Ziemia w Twoich rękach ”. W „Sprzątaniu Świata” wzieło udział 1220 osób z 8 szkół z terenu naszej gminy, pracownicy działu UGK oraz [...]

Continue reading …

Od kilku tygodni członkowie komisji Rady Miejskiej mają nowy temat do dyskusji – na ręce radnych złożonoł bowiem wniosek mieszkańców Jasienicy – Górki z prośbą o przyłączenie tego obszaru w granice administracyjne miasta Tłuszcz. Wniosek jednak nie został poruszony na wrześniowej sesji Rady Miejskiej. Dlaczego? Odpowiedzi na to i kilka innych pytań udzielił nam burmistrz Krzysztof [...]

Continue reading …

Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu i Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS organizującego szkolenia dla animatorów grup samopomocowych na terenie naszej gminy powstały dwie grupy samopomocowe: Grupa Samopomocowa dla Seniorów i Grupa Samopomocowa dla Samotnych Matek. Czym jest grupa samopomocowa? Grupa samopomocowa jest to grupa złożona z kilku (kilkunastu) osób, które borykają się z podobnym [...]

Continue reading …

W bieżącym roku szkolnym 37 uczniów z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Tłuszczu weźmie udział w zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych. Bezpłatne zajęcia będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach dofinansowania, jakie otrzymała szkoła na realizację projektu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bliżej sukcesu” [...]

Continue reading …

W kwietniowym numerze Stacji Tłuszcz pisaliśmy o dofinansowaniu, jakie otrzymała gmina Tłuszcz na budowę przyszkolnych oczyszczalni ścieków w Jasienicy, Stryjkach, Postoliskach i Miąsem. Na ogłoszony w maju przetarg wpłynęło 10 ofert. Przedział kwot za wykonanie zadania był bardzo szeroki – od 294 020 zł do 1 901 664,02 zł. W przetargu wyłoniono najtańszego wykonawcę, który ma [...]

Continue reading …

W dniach 18 – 19 października 2008 przy szkołach w Mokrej Wsi i Postoliskach dzięki staraniom jednej z sołtysek – pani Haliny Zaręby, zaistniała możliwość wykonania bezpłatnych badań mamograficznych i cytologicznych. To bardzo cenna inicjatywa i jak nam się udało ustalić – prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju na terenie powiatu wołomińskiego. Przy mammobusie zaparkowanym na placu [...]

Continue reading …

W planach gminy na bieżący rok było wybudowanie boiska wielofunkcyjnego, dostępnego dla wszystkich – w miejsce obecnego boiska treningowego przy ul. Polnej. Mimo starań władz, niestety nie udało się na razie spełnić tych zamierzeń. Sukces budowy boiska wielofunkcyjnego był uzależniony od uzyskania dofinansowania od dwóch podmiotów – Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Sportu.  Pierwszy z nich, z postulowanych [...]

Continue reading …

16.10.1978 r. ok. godz.18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego Papieża:, “Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Papam Carolum Wojtyla, Gui sibi nomen imposuit loannem Paulum II.” Karol Wojtyła zostaje wybrany 264 Następcą św. Piotra Apostoła.  Obchody 30-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Tłuszczu przygotowane zostały przez władze miasta, Centrum Kultury, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II [...]

Continue reading …

Na terenie naszego miasta, przy ul. Kościelnej, działa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Pracują w niej logopedzi, psychologowie i pedagodzy służąc pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Pracownicy poradni zajmują się diagnozą psychologiczno – pedagogiczną m.in. gotowości szkolnej, niepowodzeń w nauce, problemów wychowawczych i emocjonalnych oraz diagnozą logopedyczną zaburzeń mowy. Na terenie placówki prowadzona jest również terapia [...]

Continue reading …

Wieża ciśnień jest bardzo charakterystycznym obiektem wykorzystywanym przy prezentacjach i promocji naszego miasta. Jest to obiekt kojarzący się z Tłuszczem. Nam już od wielu lat zależy na tym, żeby ten obiekt wyglądał estetycznie i żeby był konserwowany w sposób właściwy. Właścicielem tego obiektu jest kolej i tylko kolej może wykonywać jakiekolwiek prace remontowe pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora [...]

Continue reading …

W środę 15 października, mieszkańcy Tłuszcza, władze gminy, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych mieli okazję porozmawiać o inwestycjach w gminie Tłuszcz i możliwościach współdecydowania o kierunkach rozwoju. Spotkanie „Bank dobrych pomysłów dla gminy Tłuszcz” zorganizowane zostało w ramach projektów „Działaj Lokalnie VI” oraz „Laboratorium Monitoringu Budżetu”, realizowanych przez Stowarzyszenie „Kastor” z Tłuszcza. Na trwające ponad dwie [...]

Continue reading …

18 października 2008 r. społeczność szkolna Zespołu Szkół w Mokrej Wsi przyjęła w swe szeregi uczniów zerówek i pierwszych klas. Na uroczystość pasowania przybyli nauczyciele, przedstawiciele władz, rodzice oraz uczniowie szkoły. Dyrektor Hanna Szyszkowska powitała ciepło swoich nowych uczniów i wielkim, symbolicznym ołówkiem pasowała ich na uczniów klasy pierwszej. Natomiast przyjęciu w szeregi zerówkowiczów towarzyszył serdeczny [...]

Continue reading …
Strona 1 212