Index » Archiwum wg. kategorii » Archiwum » Archiwum: rok 2008 » Numer 9 (kwiecień 2008)

List do redakcji: W OBRONIE LIPY

Droga Redakcjo! W Święta przeczytałam kilka numerów Waszej gazety i, muszę przyznać, że bardzo mi się spodobała. Już dawno nie czytałam tak ciekawych wywiadów w prasie lokalnej. Sama bawię się w dziennikarkę i czasem coś napiszę do prasy w Mojej dzielnicy. Mam wielką prośbę do Państwa, chodzi o ratowanie lipy w Jasienicy. Od pewnego czasu [...]

26 wierszy, 2 przedstawienia teatralne i 8 utworów poezji śpiewanej zaprezentowano w Zespole Szkół w Tłuszczu na IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 8 kwietnia młodzież z radzymińskiego oraz wołomińskiego liceum ogólnokształcącego, a także z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie, Zespołu Szkół w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Tłuszczu przybliżyła wszystkim obecnym twórczość [...]

Continue reading …

Zapytania i wolne wnioski rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozłach Anna Góraj, która w imieniu mieszkańców wsi Kozły i Wólka Kozłowska podziękowała wszystkim za przyjęcie uchwały o utworzeniu samodzielnego przedszkola samorządowego. Pani Góraj podziękowała również pani dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu Katarzynie Mirkowskiej za dwuletnią współpracę i możliwość funkcjonowania oddziału zamiejscowego. KTO JEST WAŻNIEJSZY: RADNY [...]

Continue reading …

DLACZEGO RATUSZOWA NIE JEST WIZYTÓWKĄ Podczas interpelacji pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Groszek, który poruszył kwestię zagospodarowania terenu wokół ul. Ratuszowej w Tłuszczu. Radny podkreślił, że jest to miejsce sąsiadujące z Centrum Kultury, Urzędem Miejskim, budynkiem Policji oraz rozpoczynającym działalność Środowiskowym Domem Samopomocy. – Wizytówką to miejsce dla naszej gminy nie jest, a powinno być [...]

Continue reading …

Najważniejszym punktem programu XIII Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 27 marca, było sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu za 2007 r. i uchwała Rady nad udzieleniem absolutorium. Absolutorium (po łacinie absolvere znaczy ‘uwolnić’) to akt organu przedstawicielskiego (np. sejmu, walnego zgromadzenia członków organizacji) uznający na podstawie przedłożonego mu sprawozdania działalność finansowa organu wykonawczego (np. rządu) [...]

Continue reading …

Jak można przeczytać na stronie trzeciej tego wydania „Stacji Tłuszcz”, 17 kwietnia w sali konferencyjnej naszego urzędu doszło do zawiązania między sześcioma okolicznymi gminami Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Sukces ten poprzedziły dość burzliwe spotkania inicjowane przez samorząd, których celem było wyłonienie przedstawicieli pozostałych dwóch sektorów: prywatnego (przedsiębiorcy) oraz społecznego (organizacje pozarządowe). 25 marca odbyło [...]

Continue reading …

I choć w poniższym artykule nie chodzi o zamknięty kilkanaście miesięcy temu supermarket przy ul. Racławickiej w Tłuszczu, warto czytać dalej – otóż 17 kwietnia 2008 r., po ponad sześciu miesiącach wytężonej pracy, przedstawiciele sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego z terenu sześciu okolicznych gmin, zawiązali stowarzyszenie, które przyjęło nazwę Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej. Duże znaczenie [...]

Continue reading …

Już 7 maja o godz. 18:30 w sali widowiskowej Centrum Kultury, odbędzie się debata z udziałem mieszkańców oraz Burmistrza Tłuszcza, Jana Krzysztofa Białka. Spotkanie organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” przez Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” ma na celu przedstawienie przez Burmistrza najważniejszych problemów gminy oraz poinformowanie mieszkańców o sposobach ich [...]

Continue reading …

25 kwietnia 2008 r. (piątek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla miejscowości Franciszków. Zmiana planu ma związek z inwestycją planowaną przez właściciela „Dworu Franciszków”. Inwestor zwrócił się do Burmistrza i Rady Miejskiej z propozycją wybudowania na terenie swojej działki [...]

Continue reading …

Już od czterech miesięcy na terenie gminy Tłuszcz nie ma możliwości korzystania z bezpłatnych świadczeń stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Temat braku bezpłatnych świadczeń stomatologicznych w Tłuszczu powraca jak bumerang. Jest poruszany na sesjach Rady Miejskiej, jest przedmiotem prac radnych w Komisjach Rady. Na początku marca z inicjatywy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia [...]

Continue reading …

Już prawie półtora roku sklep przy ulicy Racławickiej w Tłuszczu jest zamknięty na cztery spusty. Przez ten czas miasto obiegają plotki, co dalej z budynkiem po Leader Price. Nikt jednak nie potrafi jednoznacznie powiedzieć: czy i kiedy pojawi się tam szyld brytyjskiej sieci TESCO? Domysły domysłami, jednak najwyraźniej sprawa hipermarketu powoli ruszyła z miejsca. Jak [...]

Continue reading …

Wszystkich pacjentów korzystających z usług Ośrodka Zdrowia w Tłuszczu informujemy, że na początku kwietnia zostały wprowadzone numerki do lekarzy. Pacjenci z numerkami od 1 do 25 muszą zgłosić się do lekarza do godziny 13, zaś z numerkami od 26 do 45 – między godziną 14 a 18. Jak powiedziała nam jedna z pracowniczek NZOZ BIOS, nowy [...]

Continue reading …

Jak poinformowała nas rzeczniczka KM, pani Donata Nowakowska, Spółka  “Koleje Mazowieckie – KM” wprowadza dwie sezonowe oferty promocyjne “Pies Gratis” i “Rower gratis”, które będą obowiązywać w okresie od 26 kwietnia do dnia 5 października br. Ponadto z okazji długiego weekendu majowego podróżni korzystający z przejazdów na podstawie biletów wycieczkowych będą mogli rozpocząć podróż już 30 [...]

Continue reading …

Aż pięć z sześciu wniosków z terenu naszej gminy zostało dofinansowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na rok 2008. Gmina Tłuszcz aplikowała o dofinansowanie realizacji 6 zadań. Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu pięciu z nich. Wsparcie finansowe jest udzielane na bardzo różne cele, które są pogrupowane w tzw. komponentach:

Continue reading …

:: Początek rundy rewanżowej nie był sprzyjający dla tłuszczańskich piłkarzy. Mimo zaciętej walki i niewielkich różnic bramkowych, pierwsze dwa mecze zakończyły się porażką. Trzeci mecz rundy wiosennej, rozgrywany w Tłuszczu z warszawską drużyną Victoria Zerzeń, zakończył się remisem 3:3. Kolejny mecz, rozgrywany był również w Tłuszczu, gdzie jako gospodarz wystąpił zespół PUG Bielany (brak własnego [...]

Continue reading …

Choć wciąż niewiele osób o tym wie, w naszym mieście bardzo prężnie działa organizacja, która na chwilę obecną liczy 302 członków! Fenomenem Koła 140 Polskiego Związku Wędkarskiego „Ciernik”, bo o nim mowa, jest także bardzo aktywne zaangażowanie młodych ludzi. 15 marca 2008 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła 140 Polskiego Związku Wędkarskiego „Ciernik” w Tłuszczu. [...]

Continue reading …
Strona 1 212