ST 11 (79)/2013 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – Armaty pod Jadowem

W listopadzie 1863 r. ostatnie oddziały powstańcze, operujące w ówczesnym powiecie stanisławowskim, przegrupowały się na Podlasie. W tym czasie rozegrały się w naszych stronach jeszcze dwie bitwy.

Lepiej opisana w literaturze to ta stoczona 4 listopada pod Mienią k. Mińska. Ale dużo większa, choć mniej znana, rozegrała się 28 listopada w lasach pomiędzy Jadowem a Fidestem. Miały wziąć w niej udział siły rosyjskie w sile 1500 ludzi i po raz pierwszy w historii użyte w naszej okolicy armaty. Trudniejsze do oszacowania są siły powstańcze, ale musiały być znaczne, skoro Polacy, zanim się wycofali, zadali Moskalom znaczne straty. Świadczy o tym przytoczony niżej opis Stanisława Zielińskiego zamieszczony w pracy z 1913 r. Co ciekawe, autor pomylił się wskazując, że Jadów znajduje się „blisko drogi żelaznej warsz.[awsko]-wied.[eńskiej]”.

Powstanie Styczniowe

Oprac. Robert Szydlik

Reklama

Dodaj komentarz