Index » Wpisy otagowane: » sesja
V Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – absolutorium dla burmistrza

V Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – absolutorium dla burmistrza

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 16 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:04:06] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:12:57] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) [0:13:07] – [...]

IV Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – zmiana stawek za wodę i ścieki, kredyt konsolidacyjny i przesunięcia środków

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 31 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:06:31] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:14:12] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) [0:14:26] – [...]

Continue reading …
III Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE –

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:06:32] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:13:37] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Głosowanie uchwał: [...]

Continue reading …
II Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – budżet gminy na 2015 rok, wysokość diet radnych i wizyta starosty

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.   OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:04:47] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:10:12] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Głosowanie [...]

Continue reading …
I Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – ślubowania, wybór składów komisji i wynagrodzenie burmistrza

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 27 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Początek obrad [0:01:23] – Wręczenie zaświadczeń o wyborze burmistrza oraz radnych [0:06:57] – Ślubowanie radnych [0:09:03] – Ślubowanie burmistrza [0:10:20] – Porządek obrad GŁOSOWANIE UCHWAŁ [0:14:53] – [...]

Continue reading …
VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej – zobacz nagranie

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 2 października 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ … GŁOSOWANIE UCHWAŁ …. ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI … //Łukasz

Continue reading …
XXXII Sesja Rady Miejskiej – zobacz nagranie

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 2 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:03:59] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:08:46] – przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) [...]

Continue reading …
XXXII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 2 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pok.38). 4. Podjęcie uchwał: [...]

Continue reading …
XXXI Sesja Rady Miejskiej – absolutorium dla Burmistrza – zobacz nagranie

Źródło – Nagranie Urzędu Miejskiego z XXXI Sesji RM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 24 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:05:55] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:18:35] – przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej [...]

Continue reading …

W dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pok.38). 4. Podjęcie uchwał: [...]

Continue reading …

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 27 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:07:02] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:19:20] – przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) [...]

Continue reading …

W dniu 27 maja 2014 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38). 4. Podjęcie [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 27.01.2014 – omówienie materiałów na sesję

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 27.01.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – porządek obrad, termin kontroli [0:02:50] – przyjęcie protokołu [0:05:00] – omówienie materiałów na sesję [0:11:55] – Skarbnik – omówienie projektów uchwał [0:33:52] – Kierownik OPS – projekt uchwały na sesję [0:49:20] – Sekretarz – omówienie projektów uchwał [...]

Continue reading …

W dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38). 4. Podjęcie [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 13.12.2013 – postępowanie w sprawie unieważnienia uchwał, odpowiedź PKP na skargę mieszkańców, omówienie materiałów na sesję RM

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13.12.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:02:15] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:13:15] – Burmistrz mimo zaproszenia nieobecny [0:15:26] – pismo do komisji – w sprawie nadania nazwy drodze gminnej Kury – Rudniki oraz pomnika [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 09.12.2013 – przyłącza do sieci wodociągowej, odpowiedź Burmistrza w sprawie płac, budżet na 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 09.12.2013. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia [0:01:50] – pismo do komisji – odpowiedź na pismo Radnego Groszka w sprawie przyłączy wodociągowych [0:11:19] – pismo do komisji – odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o płace za 2012 [...]

Continue reading …