IV Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – zmiana stawek za wodę i ścieki, kredyt konsolidacyjny i przesunięcia środków

Źródło nagrania: Tłuszcz UM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 31 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ

[0:00:00] – Porządek obrad
[0:06:31] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:14:12] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:14:26] – Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom oraz przewodniczącym osiedli
[0:25:23] – Wręczenie podziękowań ustępującym sołtysom i przewodniczącym osiedli

Głosowanie uchwał:

[0:28:13] – w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w 2015 roku (9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się)
[0:32:08] – w sprawie wydłużenia terminów spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się)
[0:32:52] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:43:47] – w sprawie zmiany uchwały nr. II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015-2024 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:44:50] – w sprawie zmiany uchwały nr. III.38.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku długoterminowego kredytu bankowego (9 za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się)
[0:45:50] – w sprawie przekazania w 2015 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:46:43] – w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (11 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:47:25] – w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:48:41] – w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tłuszcz (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:50:29] – w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:51:23] – w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi w Przedszkole Samorządowe w Mokrej Wsi (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:51:59] – “w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.: “”RAZEM DLA KULTURY”" współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)”
[0:52:46] – “w sprawie zmiany uchwały nr. XXXIII.426.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego na 2012-2015 rok pn.: “”Wyzwólmy w sobie energię!”" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)”
[0:53:55] – w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:54:36] – w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Tłuszcz na lata 2015 – 2023 (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

Interpelacje

[0:56:38] – Radny Sobczak w sprawie odstrzału dzików

Zapytania i wolne wnioski

[0:57:25] – Przewodniczący Rady składa życzenia, które napłyneły do rady
[0:58:30] – Radny Wojtyra w sprawie placu zabaw i gruntu
[1:00:23] – OSP w Tłuszczu w sprawie patronatu obchodów 100-lecia istnienia OSP Tłuszcz
[1:01:29] – Radna Sadurska w sprawie budowy boksu na rowery przy stacji w Mokrej Wsi
[1:02:17] – Dyrektor biblioteki zaprasza na obchody 65-lecie istnienia biblioteki w Tłuszczu
[1:03:08] – Przewodniczący os. Centrum w sprawie oczyszczalni ścieków, podwyżki za wodę i ścieki
[1:05:04] – Sołtys
[1:05:27] – Sołtys w sprawie chodnika w Jadwininie
[1:06:44] – Sołtys w sprawie dzików
[1:07:43] – Przewodniczący Rady składa życzenia

Reklama

Dodaj komentarz