Komisja Rewizyjna z 09.12.2013 – przyłącza do sieci wodociągowej, odpowiedź Burmistrza w sprawie płac, budżet na 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 09.12.2013.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:

[0:00:00] – początek i porządek obrad, termin kolejnego posiedzenia
[0:01:50] – pismo do komisji – odpowiedź na pismo Radnego Groszka w sprawie przyłączy wodociągowych
[0:11:19] – pismo do komisji – odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o płace za 2012 rok
[0:25:52] – projekt budżetu na 2014 rok
[0:38:44] – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz