I Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – ślubowania, wybór składów komisji i wynagrodzenie burmistrza

Źródło nagrania: Tłuszcz UM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 27 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ
[0:00:00] – Początek obrad
[0:01:23] – Wręczenie zaświadczeń o wyborze burmistrza oraz radnych
[0:06:57] – Ślubowanie radnych
[0:09:03] – Ślubowanie burmistrza
[0:10:20] – Porządek obrad

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:14:53] – Wybór komisji skrutacyjnej
[0:17:46] – Wybór przewodniczącego rady
[0:33:24] – Wybór I wiceprzewodniczącego rady
[0:37:42] – Wybór II wiceprzewodniczącego rady
[0:41:02] – Powołanie komisji rewizyjnej
[0:45:34] – Powołanie komisji budżetu i inwestycji
[0:48:06] – Powołanie komisji oświaty, kultury i zdrowia
[0:50:42] – Powołanie komisji ładu, porządku i ochrony środowiska
[0:53:57] – Powołanie komisji rolnictwa, handlu i usług
[0:56:07] – Przedstawienie komisji
[0:58:08] – Powołanie komisji statutowej
[1:00:10] – Uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza

Reklama

Dodaj komentarz