POMYSŁY SĄ, INFORMACJI BRAK

Dodane w:: Numer 15 (październik 2008) |

4007.jpgW środę 15 października, mieszkańcy Tłuszcza, władze gminy, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych mieli okazję porozmawiać o inwestycjach w gminie Tłuszcz i możliwościach współdecydowania o kierunkach rozwoju. Spotkanie „Bank dobrych pomysłów dla gminy Tłuszcz” zorganizowane zostało w ramach projektów „Działaj Lokalnie VI” oraz „Laboratorium Monitoringu Budżetu”, realizowanych przez Stowarzyszenie „Kastor” z Tłuszcza.

Na trwające ponad dwie godziny spotkanie przybyło około 30 osób. Chociaż organizatorzy spodziewali się większej frekwencji (liczono zwłaszcza na większe zainteresowanie poruszaną na spotkaniu tematyką wśród sołtysów oraz członków rad osiedlowych), mniejsza liczba uczestników zapewniła możliwość pogłębienia dyskusji i zabranie głosu wszystkim zainteresowanym. Pierwszą, wykładową część spotkania, rozpoczął burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof Białek, który przedstawił wszystkim zebranym prezentację multimedialną o gminie Tłuszcz. Wśród kolorowych zdjęć, ukazujących Tłuszcz jako miejsce dobre do zamieszkania oraz     zainwestowania, przewijały się ciekawe dane demograficzne i gospodarcze.

Dalszą część spotkania poprowadził Dariusz Kraszewski z warszawskiego Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), ekspert od tematyki partycypacji społecznej. W swojej prezentacji przedstawił możliwości, jakie daje polskie prawo w zakresie współuczestniczenia mieszkańców w tworzeniu budżetu gminy, tworzenia funduszy sołeckich oraz prowadzenia konsultacji społecznych.

Następnie dużo czasu poświęcono na dyskusję nad uchwalonym na ostatniej sesji Rady Miejskiej Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Tłuszcz – a szczególnie jego części zawierającej wykaz projektów inwestycyjnych do 2015 roku. Mimo, iż z tego, co mówił burmistrz wynikało, że treść tego dokumentu była szeroko konsultowana z mieszkańcami, osoby zebrane na spotkaniu (w tym radni) były bardzo zainteresowane i chwilami zaskoczone jego treścią. To niestety stawia pod znakiem zapytania sposób i jakość przeprowadzanych przez władze Tłuszcza konsultacji społecznych.

Organizatorzy spotkania przygotowali dla wszystkich przybyłych pakiet informacyjny*, w którego skład wchodziły: poradnik „Jak rozmawiać z obywatelami o pieniądzach?”, wywiady z władzami gmin i sołtysami, w których już działają fundusze sołeckie, przykładowe wnioski mieszkańców do budżetu oraz listę inwestycji do 2015 r. – czyli wyciąg z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tłuszcz.

W trakcie spotkania zaprezentowano także nowy portal internetowy www.e-tluszcz.pl, który chociaż jeszcze przez kilka najbliższych dni będzie działał w wersji roboczej, ma w przyszłości stać się stroną, gdzie znajdziemy różne ciekawe wiadomości z terenu gminy Tłuszcz, ważne dokumenty (np. statuty sołectw oraz wnioski do budżetu), oraz forum i konkursy dla mieszkańców. Twórcy strony, która powstaje dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach programu „Działaj Lokalnie VI”, zaprosili wszystkich do dzielenia się informacjami – każdy zainteresowany będzie mógł stać się lokalnym dziennikarzem i opublikować materiał na tworzonym portalu.

Jak wspomniano na początku, spotkanie „Bank dobrych pomysłów dla gminy Tłuszcz” było częścią dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Kastor”. Jeden z nich – „Laboratorium Monitoringu Budżetu” – ma podnosić jakość i przejrzystość życia publicznego poprzez rozwijanie i wzmacnianie obywatelskiego uczestnictwa w procesie tworzenia, realizacji i rozliczania budżetu miasta lub gminy. Drugi – „e-Tluszcz.pl” – polega na stworzeniu niezależnego portalu internetowego dla gminy Tłuszcz, który będzie mógł być współredagowany przez mieszkańców.

Spotkanie – mamy nadzieję, że nie pierwsze i nie ostatnie, spełniło swój cel – owocem długiej dyskusji były m.in. pomysły na zagospodarowania tłuszczańskiej wieży ciśnień, publikowanie sprawozdania z realizacji planów i działań urzędu oraz organizowanie comiesięcznej konferencji z burmistrzem – wszystko to, aby zwiększyć przepływ informacji na linii samorządowcy – mieszkańcy, gdyż to właśnie bycie dobrze poinformowanym jest kluczowym czynnikiem dla zaangażowania jak największej liczby osób w sprawy lokalne. Organizatorzy żałują jedynie, że nie udało się przekonać tłuszczańskich radnych do wypełniania jednego z punktów Statutu Gminy Tłuszcz, mówiącego o regularnych spotkaniach z mieszkańcami, także z możliwością ich protokołowania. Nie każdy bowiem czuje się komfortowo, „nachodząc” radnego w jego prywatnym mieszkaniu, pubie bądź sklepie. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że tłuszczańscy radni w końcu wezmą przykład z profesjonalnego podejścia do sprawy kolegów i koleżanek w innych gminach, i w przyszłości na oficjalnej stronie gminy oraz na www.e-tluszcz.pl każdy zainteresowany będzie mógł odnaleźć termin dyżuru radnego.

* wspomniany pakiet informacyjny jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.e-tluszcz.pl

A. Puławska

4021.jpgPytanie – kiedy tłuszczańscy radni wezmą przykład z profesjonalnego podejścia do sprawy kolegów i koleżanek w innych gminach (na zdjęciu powyżej dyżury radnych mareckich opublikowane na stronie www.marki.pl) -  pozostaje niestety  ciągle bez odpowiedzi. Warto przy okazji wspomnieć, że konieczność spotkań z mieszkańcami to nie czepialstwo ze strony redakcji “ST”, a obowiązek wynikający ze Statutu Gminy Tłuszcz

4022.jpg

Reklama

Dodaj komentarz