LISTY DO REDAKCJI: “KTO NIE PIELĘGNUJE PRZESZŁOŚCI…” – ODPOWIEDŹ BURMISTRZA NA LIST MIESZKAŃCA

Dodane w:: Numer 15 (październik 2008) |

4026.jpgWieża ciśnień jest bardzo charakterystycznym obiektem wykorzystywanym przy prezentacjach i promocji naszego miasta. Jest to obiekt kojarzący się z Tłuszczem. Nam już od wielu lat zależy na tym, żeby ten obiekt wyglądał estetycznie i żeby był konserwowany w sposób właściwy. Właścicielem tego obiektu jest kolej i tylko kolej może wykonywać jakiekolwiek prace remontowe pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wieża ciśnień zlokalizowana jest na tzw. terenie zamkniętym – czyli wyłączonym z bezpośredniego nadzoru przez samorząd gminy. Jakiekolwiek wejście do tego obiektu musi być poprzedzone uzyskaniem zgody od stosownych służb na kolei. W myśl obowiązujących przepisów prawnych my nie możemy finansować remontów obiektów, które są własnością kolei. Gmina, tak jak inne podmioty, może rozważyć możliwość wydzierżawienia tego obiektu i prowadzenia jakiejś formy działalności. Trzeba jednak pamiętać, że gmina nie jest organizacją nastawioną na zysk, która powinna prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochody. My jesteśmy powołani do tego, żeby realizować wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i aktów prawnych tej ustawie towarzyszących, czyli m.in. statutu gminy. Wielokrotnie zwracaliśmy się do odpowiednich organów kolei o to, aby został poprawiony wizerunek wieży.

Gdyby autor tego listu przyszedł do nas i zapytał wprost o losy tej wieży, w sposób kompetentny udzielilibyśmy jemu wyczerpujących informacji i wyjaśnień. Głęboko niestosownym jest przez autora czynienie władz gminy winnymi zaniedbania, które są związane z tym obiektem.

Jako burmistrz Tłuszcza zwracam się o pomoc do wszystkich tych, którym wizerunek miasta i wieży ciśnień leży głęboko na sercu, o to aby wspólnie prosić po raz kolejny jego właścicieli o modernizację i remont jakże ważnego dla nas obiektu. Może takie działania przyniosą jakiekolwiek efekty, gdyż ja przy każdym spotkaniu z osobami zarządzającymi tymi obiektami proszę ich o to, żeby przestrzegali prawa przy konserwacji tego zabytku. To, co jest tam teraz robione nie spełnia naszych oczekiwań.

Burmistrz Tłuszcza
Jan Krzysztof Białek

Reklama

Dodaj komentarz