BATALIA O ZAKRZEWIE WYGRANA!

Dodane w:: Numer 15 (październik 2008) |

4027.jpgPozytywnie rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego, który powstał dzięki działaniom mieszkańców Zakrzewia i dotyczył włączenia tego przysiółka w granice miasta Tłuszcz. Zmiana została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast. Dz. U. 137 poz. 860. Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Oznacza to, że już za dwa miesiące mieszkańcy przysiółka Zakrzewie zostaną pełnoprawnymi mieszkańcami Tłuszcza, ul. Zakrzewie. Po tym terminie będzie można się przemeldowywać i wymieniać dowody osobiste. Warto dodać, że osoby – u których zmiana granic administracyjnych miasta spowodowała konieczność wymiany dowodu osobistego – są zwolnione z opłaty za wydanie nowego dowodu. (red.)

Reklama

Dodaj komentarz