SOBOTA PORAD I KONSULTACJI

Dodane w:: Numer 15 (październik 2008) |

4020.jpgNa terenie naszego miasta, przy ul. Kościelnej, działa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Pracują w niej logopedzi, psychologowie i pedagodzy służąc pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Pracownicy poradni zajmują się diagnozą psychologiczno – pedagogiczną m.in. gotowości szkolnej, niepowodzeń w nauce, problemów wychowawczych i emocjonalnych oraz diagnozą logopedyczną zaburzeń mowy. Na terenie placówki prowadzona jest również terapia psychologiczna, logopedyczna i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia, porady, konsultacje są bezpłatne. Każdy, kto niepokoi się rozwojem swojego dziecka, jego słabymi osiągnięciami w nauce, złym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, nieprawidłową wymową może zgłosić się osobiście lub telefonicznie by skonsultować swoje problemy i wątpliwości. Mogą też zgłaszać się sami uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy mają kłopoty z wyborem szkoły, nie radzą sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, czują się nierozumiani bądź też brakuje im pewności siebie.
Każdy, kto zgłosi się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może liczyć na fachową pomoc, dyskrecję i życzliwe przyjęcie.

Reklama

Dodaj komentarz