ST 5-6 (97)/2015 Powstaje strategia rozwoju naszej gminy – Mieszkańcu: co Ci przeszkadza, a czego Ci brakuje?

Dodane w:: Na tapecie,Numer 6-7 (97) czerwiec lipiec 2015,Samorząd |

Urząd Miejski rozpoczął opracowywanie nowej strategii rozwoju gminy Tłuszcz. Co prawda, jest to podyktowane głównie koniecznością posiadania aktualnego dokumentu przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej, ale jest to jednocześnie dobry moment na zgłoszenie naszej władzy, czego my – mieszkańcy, potrzebujemy.

– Zależy nam na tym, aby poznać potrzeby i oczekiwania społeczności. Chcemy sprawdzić, które z nich można zrealizować przy wsparciu programów pomocowych. Chciałbym, aby wiele osób włączyło się w tworzenie tej strategii. Jeśli to będzie dobrze przygotowany dokument, to z niego będziemy mogli odczytać w jakim kierunku powinien działać samorząd – mówi burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk.

Z najważniejszych rzeczy, które doskwierają mieszkańcom, burmistrz wymienia uciążliwe sąsiedztwo oczyszczalni ścieków dla mieszkańców osiedla Centrum, a na terenach wiejskich bardziej oddalonych od miasta – brak drogi asfaltowej (np. Stasinów, Waganka, po części Pawłów) oraz brak wodociągu.

Wiele osób narzeka na brak dostępu do szybkiego internetu, a na niektórych obszarach gminy – brak zasięgu sieci komórkowej. Oczywiście nie wszystkie te problemy mogą zostać rozwiązane bezpośrednio przez gminę w tym momencie, jednak wskazanie ich w strategii daje szansę na pozyskanie środków finansowych w przyszłości.

Do poprzedniej strategii (z 2003 roku) wpisano bardzo dużo spraw, których rozwiązanie wydawało się wówczas priorytetowe. Często podczas tworzenia takich dokumentów „dla bezpieczeństwa” wpisuje się więcej planowanych inwestycji i potrzeb, aby nie zamknąć sobie drogi do ich realizacji. Ma to jednak swoje złe strony – taki dokument nie spełnia swojego zadania. Dobrze przygotowana strategia powinna być planem działań trwających kilka kadencji, na podstawie którego samorządowcy zdecydują, które inwestycje będą realizowane w pierwszej kolejności.

Obawy te podziela również burmistrz Paweł Bednarczyk: – Dopóki nie będzie powiązania strategii rozwoju gminy z wieloletnią prognozą finansową, ten dokument niestety będzie jedynie koncertem życzeń. Wszystko zależy od tego, jak podejdzie do tego rada miejska.

Jak można włączyć się w tworzenie strategii? Obecnie powołano specjalny zespół pracujący nad tym dokumentem, w którego skład wchodzą pracownicy urzędu, radni, sołtysi i przedstawiciele mieszkańców. Wkrótce będą przeprowadzane ankiety, które można będzie wypełnić w formie papierowej i elektronicznej. W ankietach będzie oceniany stan istniejący w różnych obszarach (w ankiecie są np. pytania o poziom edukacji, estetykę, stan dróg, rozwoju sieci wodociągowej, komunikację zbiorową ale też i skalę występowania biedy i przemocy w rodzinie) jak i potrzeby mieszkańców oraz słabe i mocne strony naszej gminy. Ankiety będzie można składać do końca lipca w urzędzie lub przesłać przez internet na urzędową skrzynkę pocztową.

Opracowaniem strategii zajmie się firma wyłoniona w przetargu. Jej przedstawiciele będą prowadzić spotkania z różnymi grupami społecznymi oraz mieszkańcami. Dotychczas odbyły się z sołtysami i radnymi.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tworzenie dokumentu. Im więcej osób wyrazi swoje potrzeby, oczekiwania i podzieli się swoimi pomysłami na rozwój naszej gminy, tym większa szansa, że opracowywana strategia stanie się przydatnym drogowskazem dla radnych i burmistrza, a nie tylko „martwym” dokumentem.

MP

Reklama

Dodaj komentarz