ST 5-6 (97)/2015 Zasypywania stawów „nie stwierdzono”

19 czerwca do naszej redakcji zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec i poinformował, że na Konarach, po prawej stronie, jak się jedzie od Tłuszcza w kierunku Wólki Kozłowskiej, ktoś zasypuje istniejące od wielu lat zbiorniki wodne. Wg mieszkańca w tych zbiornikach żyło wiele gatunków zwierząt, również chronionych.

Mieszkaniec zwrócił uwagę, że wcześniej ktoś na tę działkę przywoził podkłady kolejowe, a fakt ten był zgłaszany przez niego burmistrzowi. Obecnie jest przywożona ziemia i zbiorniki wodne są zasypywane. Mieszkaniec kontaktował się w tej sprawie z Ministerstwem Środowiska i dowiedział się, że takie działanie jest niezgodne z prawem i surowo zabronione. Przekazaliśmy informacje do tłuszczańskiego urzędu z prośbą o wyjaśnienia.

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Beata Górecka z Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej: – Urząd Miejski w Tłuszczu podjął w tej sprawie działania wyjaśniające, m.in. przeprowadzono wizję w terenie, w wyniku której nie stwierdzono zasypywania jakichkolwiek zbiorników wodnych na wskazanym terenie. Stwierdzono natomiast składowanie odpadu w postaci ziemi oraz betonowych podkładów kolejowych. Ustalono, że właściciel działki, na której składowana jest ziemia ma zamiar wykorzystać ją do utwardzenie drogi dojazdowej do dalszych części pól oraz do wyrównania podmokłej łąki. Jak wynika z naszych ustaleń zbiornik wodny nie jest zagrożony zasypaniem.

Wszelkie przypadki działań negatywnie wpływających na stan naszego środowiska należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu telefonicznie pod numer 29 757 30 16 wew. 220 lub 233, drogą elektroniczną na adres: urzad@tluszcz.pl; b.gorecka@tluszcz.pl; s.bialek@tluszcz.pl, osobiście w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej w pok. nr 16 lub 18.

Reklama

Dodaj komentarz