ST 2 (94)/2015 Łysobyki, Miąse, Jadwinin – Woda popłynie już w tym roku

fot. UM Tłuszcz

fot. UM Tłuszcz

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku skończą się problemy z wodą w części naszej gminy. Mieszkańcy Łysobyków, Miąsego i Jadwinina będą mieli w końcu możliwość podłączenia się do wodociągu.

Obecnie trwają prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Łysobykach. Roboty idą zgodnie z planem. Termin wykonania tego obiektu to 31 maja 2015 r. i w tym momencie nic nie wskazuje na to, aby coś mogło go zakłócić. Budowa stacji uzdatniania wody to pierwszy etap wodociągowania tego terenu. Obecnie trwa badanie ofert w przetargu na budowę sieci wodociągowej w Łysobykach, Miąsem i Jadwininie. Na ogłoszenie odpowiedziały dwie firmy. Złożone przez nie oferty mieszczą się w kwocie przewidzianej w budżecie na to zadanie (1,5 mln zł). Wykonawca, który złożył droższą ofertę oprotestował dokumenty przedstawione przez konkurenta. Gmina zażądała stosownych wyjaśnień i bada sprawę. To jednak wg sekretarza Tomasza Jusińskiego nie powinno zablokować realizacji zamówienia, którego termin wykonania określono na 15 maja 2015 r.

Różnica między ofertami to 200 tys. zł i przedstawiciele gminy mają nadzieję na rozstrzygnięcie przetargu w korzystniejszej cenie. Ten etap prac obejmuje położenie wodociągów o łącznej długości ok. 6 km. Prace będą wykonywane metodą przewiertu sterowanego.

– Byliśmy zaniepokojeni, czy zaproponowany w zamówieniu zakres prac uda się wykonać za kwotę, którą zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na ten cel, ale okazuje się, że tak – mówi Tomasz Jusiński. Dodaje, że uzyskanie dobrych warunków finansowych jest efektem ogłoszenia przetargu na początku roku, kiedy w branży budowlanej wiele firm jeszcze poszukuje zleceń.

Do uruchomienia i funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest niezbędny wodociąg i odpowiednia liczba przyłączy. Może być taka sytuacja, że stacja zostanie uruchomiona, sprawdzona i czasowo zamknięta, jeśli mieszkańcy nie dokonają szybkich podłączeń do nowej sieci. Jednak ze względu na trudną sytuację wodną w tamtej części gminy – niska jakość wody w studniach, a w okresie suchym często zupełny jej brak – można liczyć na to, że właściciele szybko podłączą swoje nieruchomości.

Podczas zebrań wyborczych sołtysów mieszkańcy byli informowani o tym, że możliwość podłączenia do sieci wodociągowej będzie zapewniona jeszcze w tym roku. Po wielu latach oczekiwania nie wszyscy wierzyli, że będzie to możliwe tak szybko.

Wybudowanie stacji jest finansowane z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nasza gmina, zgodnie z zawartą umową, zapłaci odsetki od pożyczonej kwoty (1 mln zł) nie wyższe niż 2,5% rocznie. Pożyczka nie podlega umorzeniu, będzie spłacana do 2023 r. Sieć wodociągowa jest budowana z własnych środków.

Maciej Puławski

Reklama

Dodaj komentarz