ST 2 (94)/2015 W skrócie – Konkursy dla NGO

Dodane w:: Numer 2 (94) luty 2015,Samorząd,W skrócie |

27 stycznia tłuszczańscy urzędnicy rozstrzygnęli otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Spośród 29 ofert, które wpłynęły na sześć konkursów tematycznych wybrano do realizacji 24. Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy o tematyce sportowej (10 złożonych ofert) i kulturalnej (8 ofert). Łącznie na realizację zadań przez organizacje przeznaczono w budżecie 280 tys. zł.

(red)

 

Reklama

Dodaj komentarz