ST 5-6 (97)/2015 Kto nie zapłacił podatku?

Dodane w:: Numer 6-7 (97) czerwiec lipiec 2015,Samorząd,W skrócie |

Ze sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2014 wynika, że należności wymagalne wobec Gminy Tłuszcz z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, wieczystego użytkowania i innych wyniosły na koniec 2014 r. ok. 1,2 mln zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono 631 upomnień podatkowych dla osób fizycznych na łączną kwotę prawie 250 tys. zł. Wystawiono 314 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ok. 50 tys. zł. Dla osób prawnych wystawiono 13 upomnień na kwotę ok. 120 tys. zł oraz trzy tytuły wykonawcze na kwotę ok. 9 tys. zł.

W celu ściągnięcia zaległości z podatku transportowego od osób fizycznych wystawiono 114 upomnień na kwotę ok. 220 tys. zł oraz 32 tytuły wykonawcze na kwotę 55,4 tys. zł, od osób prawnych wystawiono sześć upomnień na łączna kwotę 25,2 tys. zł oraz jeden tytuł wykonawczy na kwotę 5 tys. zł.

Właściciele nieruchomości zalegają również z opłatami za gospodarowanie odpadami. W ub. roku wystawiono 719 upomnień na kwotę 106,8 tys. zł oraz 140 tytułów wykonawczych na kwotę 22,5 tys. zł.

MP

Reklama

Dodaj komentarz