ST 5-6 (97)/2015 Absolutorium udzielone jednomyślnie

Dodane w:: Numer 6-7 (97) czerwiec lipiec 2015,Samorząd |

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 16 czerwca, radni przegłosowali udzielenie burmistrzowi absolutorium. Tym razem nie było ani pytań, ani dyskusji – cała rada jednomyślnie zagłosowała „za”.

04-3_absolutorium_6

Najpierw 21 maja Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza za 2014 r. Przewodniczącym Komisji w tej kadencji jest radny Mirosław Sobczak, który w poprzednich latach jako przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji wielokrotnie zgłaszał zastrzeżenia odnośnie realizacji budżetu przez burmistrza Pawła Bednarczyka. Poprosiliśmy go o ocenę wykonania budżetu i komentarz dotyczący absolutorium, jednak radny Sobczak wyjaśnił, że ze względu na dużą liczbę zajęć, nie ma czasu na udzielenie komentarza.

Na sesji po przegłosowaniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium rozległy się brawa, a przewodniczący rady Krzysztof Gajcy wręczył burmistrzowi bukiet kwiatów.

– Chciałem podziękować radnym za udzielone absolutorium. Myślę, że nasza współpraca na tym się nie skończy i będziemy dalej razem pracowali przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu, aby mieszkańcy odnosili jak największe korzyści z naszej pracy – powiedział burmistrz.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że głosowano udzielenie absolutorium za wykonanie zeszłorocznego – wyborczego budżetu. Obfitował on w różne – większe lub mniejsze inwestycje, które zrealizowano do wyborów.

Wśród tych największych wykonanych w 2014 r. znalazły się: budowa hali sportowej w Tłuszczu, budowa łącznika przy szkole w Mokrej Wsi, budowa SUW w Łysobykach, budowa wodociągu na os. Klonowa, Norwida, na Konarach, Kozłach i w Wólce Kozłowskiej, budowa ulicy Tłuszczańskiej w Chrzęsnem. – To było ryzykowne, ale udało się zrealizować zamierzenia – podsumował zeszłoroczny budżet burmistrz.

MP

 

Wykonanie budżetu za 2014 rok
- Dochody: 53 139 675,69 zł (98,32%)
w tym majątkowe: 3 460 335,37 zł (90,63%)

- Wydatki: 57 258 917,31 zł (97,51%)
w tym majątkowe: 12 920 801,49 zł (96,66%)

- Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r.
Kredyty i pożyczki: 30 645 511,90 zł

Reklama

Dodaj komentarz