ST 1/2012 – BITWA O BUDŻET

Dodane w:: Na tapecie,Numer 54 (styczeń 2012),Samorząd |

 

Radni wprowadzili własne zmiany do zaproponowanego przez burmistrza projektu przyszłorocznego budżetu. Inicjatywie radnych towarzyszył wyraźny sprzeciw burmistrza, który zapowiedział, że będzie skarżył zmienioną przez radnych uchwałę budżetową.

Burmistrz Paweł Bednarczyk i radny Henryk Wójcik (Chrzęsne), sprzeciwiając się zmianom, które chciało wprowadzić 13 z 15 radnych, wielokrotnie powoływali się m.in. na „konsensus” zawarty na spotkaniu z radnymi przed ostatnią sesją. – Owszem, przed sesją było kilka spotkań radnych z burmistrzami i część tematów udało się uzgodnić, ale wiele spraw pozostało otwartych z powodu różnicy zdań – tłumaczył radny Mirosław Sobczak. – Na spotkaniu przedświątecznym był także obecny redaktor Stacji Tłuszcz, który może potwierdzić, że nigdzie nie padło stwierdzenie, iż radni są w pełni z projektu budżetu zadowoleni i nie będą zgłaszać na sesji jakichkolwiek zmian.

BURMISTRZ ZABRANIA

XI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

Podczas dyskusji na sesji skarbnik gminy Halina Kusak sygnalizowała, że w wyniku wniosku radnych mogą nastąpić niezgodności między uchwałą budżetową a tzw. wieloletnią prognozą finansową. Radny Robert Szydlik poprosił więc, aby pani skarbnik wskazała, w których punktach wniosku może wystąpić wspomniana niezgodność, tak by można je było ewentualnie wycofać. Ku zaskoczeniu wielu osób, burmistrz Paweł Bednarczyk nie wyraził jednak zgody, aby skarbniczka jako pracownik urzędu gminy udzieliła odpowiedzi radnemu. To zachowanie dodatkowo „podgrzało” i tak napiętą już atmosferę:
– To jest dowód na to, że jesteśmy pozbawieni pomocy prawnej i merytorycznej. Nie ma tu księgowych i prawników wśród nas – podsumował zakaz wydany przez burmistrza radny Robert Szydlik prosząc, aby w protokole z sesji znalazł się zapis o tym, że burmistrz zabronił pani skarbnik udzielić odpowiedzi.

RADNI UCHWALAJĄ

Burmistrz zarzucił radnym, że w przygotowanym przez nich wniosku są braki formalne. W odpowiedzi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Groszek zauważył, że w podobny sposób zgłaszane są przecież przez panią skarbnik autopoprawki burmistrza: – Pani skarbnik też nanosiła poprawki i nie dała nam zmienionej uchwały. A pan żąda od radnych, żebyśmy dali panu gotową uchwałę. To jest nie w porządku, panie burmistrzu. Od tego są kompetentni pracownicy w urzędzie, którzy potrafią to wykonać – dodał radny Groszek.
– Szanowny panie przewodniczący, nie w porządku jest to, że przychodzicie gremialnie państwo tu na sesję i próbujecie coś wymuszać. Wymuszać, podkreślam, wymuszać – bo wszystko było ustalone – denerwował się burmistrz. I oznajmił, że „się nie podda”.

Ponieważ jednak zgodnie z „Ustawą o samorządzie gminnym” to rada ma wyłączne prawo do uchwalania budżetu, ostatecznie radni 14 głosami przyjęli zmienioną przez siebie uchwałę budżetową.

 • Maciej Puławski

AWANTURA O… CZYLI JAKIE ZMIANY WPROWADZILI DO BUDŻETU RADNI?

- przenieśli kwotę 100.000 zł (z wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim – w ocenie większości radnych nie było niezbędne zatrudnianie doradcy, czyli drugiego etatowego prawnika w gminie) na: wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Tłuszczu,

- kwotę 30.000 zł (z wydatków na dotację dla Centrum Kultury Sporu i Rekreacji – wg informacji uzyskanych od radnego Mirosława Sobczaka radni nie widzą potrzeby wydawania za kilkadziesiąt tysięcy zł rocznie z kieszeni podatnika gazety „Nowy Tor”, ponieważ w gminie i powiecie ukazuje się kilka gazet prywatnych) przenieśli na: wymianę części okien w Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Tłuszczu,

- przenieśli kwotę 130.000 zł (z rezerwy ogólnej) na wydatki inwestycyjne ZGKiM: zakup głowicy do czyszczenia rowów (30.000 zł) i zakup koparko-ładowarki (100.000 zł),

- 40.000 zł (z rezerwy ogólnej) przenieśli na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy,

- przenieśli kwotę 50.000 zł (z wydatków na wykonanie projektu ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnem – według większości radnych ulica Tłuszczańska będzie trzecią drogą łączącą Tłuszcz z tym sołectwem i może pełnić rolę drogi lokalnej po wykonaniu jej utwardzenia w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji dróg gminnych) na: uporządkowanie stanu prawnego i własnościowego ulicy Wołomińskiej w Jasienicy,

- oraz wykreślili z projektu uchwały budżetowej punkt 3. w par. 8. (czyli usunęli upoważnienie burmistrza do „dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”).

 

CO DALEJ Z BUDŻETEM?

Przygotowując ten artykuł poddaliśmy analizie uchwałę budżetową zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tłuszcz (www.bip.tluszcz.pl). Okazało się, że część dokumentów nie uwzględnia zmian wprowadzonych przez radnych:
•    w treści uchwały budżetowej nie zmniejszono rezerwy ogólnej o 170 000 zł, jak chcieli radni;
•    w uzasadnieniu do uchwały wpisano wzrost podatku o 4,2%, a nie 3,5% – jak wynika z listopadowej uchwały Rady Miejskiej o stawkach podatkowych;
•    w nagłówku uchwały brak roku, w którym została podjęta (jest jedynie dzień i miesiąc), a załącznik nr 11, mimo, że dotyczy roku 2012, posiada zapis… „Planowane wydatki 2011 r.”;
•    zmiany, w których radni nieprecyzyjnie wskazali paragraf lub nie wskazali go w ogóle zostały wprowadzone dosłownie, często bez właściwej klasyfikacji budżetowej.

Co zrobi Regionalna Izba Obrachunkowa? W przypadku wykrycia nieprawidłowości RIO wszczyna postępowanie. Wskazuje gminie, jakie są nieprawidłowości – jaki przepis został naruszony oraz termin naprawy uchybienia. Gdy Rada Miejska usunie nieprawidłowości to postępowanie jest umarzane. W przeciwnym razie kolegium izby może orzec nieważność uchwały w całości lub w części – w zależności od tego, jakiego rodzaju są to nieprawidłowości. Do chwili zamknięcia tego numeru rozstrzygnięcie RIO nie było znane. Mimo wykonania kilku telefonów do Urzędu Miejskiego, nie udało nam się skontaktować z autorką (wg zapisu w BIP dokument utworzyła Halina Kusak) zamieszczonych w BIP-ie dokumentów – skarbnik Haliną Kusak.

Pozostaje pytanie – kto zyska, a kto straci na przesłaniu do RIO budżetu zawierającego błędy, tym razem już nie tylko „pisarskie”…

 • Aleksandra i Maciej Puławscy

ZOBACZ JAK BYŁO! BITWA O BUDŻET czyli najgorętsze 40 minut sesji!

 

KOMENTARZE

 

Burmistrz Paweł Bednarczyk

O BUDŻECIE: Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk: Pragnę podkreślić, iż jako burmistrz posiadam wyłączną inicjatywę uchwałodawczą w zakresie projektu budżetu i to ja odpowiadam później za jego wykonanie. Przedstawiony przeze mnie projekt uwzględniał racjonalną i optymalną możliwość wykonania budżetu z punktu widzenia jego ekonomiki oraz interesów mieszkańców gminy. Po ostatnim przed (…) sesją spotkaniu z radnymi wydawało mi się, że radni podzielają moje zdanie i doszliśmy do konsensusu w kwestii budżetu, niestety na sesji radni storpedowali mój projekt, także w chwili obecnej realizacja większości inwestycji stoi pod dużym znakiem zapytania.

***

 

Radny Krzysztof Gajcy

O SZCZEGÓŁOWYCH ZAPISACH W BUDŻECIE: Krzysztof Gajcy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu: Zwróciłem uwagę na zapisy, które znalazły się w budżecie. Zauważyłem, że rezerwa ogólna w treści uchwały budżetowej nie została zmniejszona. Dla mnie to wszystko wygląda dziwnie i jest niespójne. Nie wiem jak RIO się do tego odniesie. Zdecydowaliśmy z radnymi, że nie podejmujemy na razie żadnych działań w tej sprawie i czekamy na rozstrzygnięcie RIO.

***

 

Radny Mirosław Sobczak

O WSPÓŁPRACY Z BURMISTRZEM I BUDŻECIE: Mirosław Sobczak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji: Ostatni sesja pokazała, jak od początku kadencji wygląda współpraca burmistrza z radą. Jak nie zgadzamy się na pomysły burmistrza lub mamy własne propozycje, to od razu rodzi się konflikt, a jak radni mają pytania, to odmawia się im wsparcia. Burmistrz uważa chyba, że samemu rządziłoby mu się łatwiej, ale Rada Miejska ma spore kompetencje i ma obowiązek z nich korzystać. W końcu Rada Miejska jest organem uchwałodawczym (więc uchwala prawo), a burmistrz organem wykonawczym, czyli realizuje uchwały podjęte przez radnych. Najpierw burmistrz mówił, że radni nie mają prawa dokonywać zmian w budżecie, a teraz stara się znaleźć błędy formalne, by uniemożliwić nam wprowadzanie zmian do budżetu. Czy w ten sposób dąży się do kompromisu z Radą Miejską? Chyba nie tędy droga. Rozumiem jednak, że właśnie pojawił się pretekst, by czegoś nie zrobić i potem winę zwalić na radnych. Nie wiem, czy burmistrz chce zrezygnować z kilkunastu milionów dofinansowania na budowę wodociągu, ale mam nadzieję, że nie.

Reklama

Komentarze (13 )

 1. Radni powołują skarbnika.
  Więc rozumiem, że mają też prawo go odwołać.
  Powinni tak też uczynić.

  Wg mnie immunitet “cioci” nikogo nie powinien chronić.
  Niedługo będzie również chroniona wiekiem z racji emerytury, więc nie wolno czekać do końca kadencji – bo wtedy będzie za późno ;/

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 8 )
 2. Panie Burmistrzu
  Stań Pan przed lustrem i spójrz prawdzie w oczy.
  Jeśli nie widzisz lub Twoi współpracownicy mówią Ci inaczej,to ja Ci to powiem:

  Nie nadajesz się chłopie do tej roboty. Nie masz ludzi kompetentnych do pracy. Zanim rozłożysz naszą gminę, okaż sobie i mieszkańcom odrobinę szacunku i odejdź z honorem.

  Powodzenia

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 9 )
  • Przez 12 lat rozkładali Gminę poprzednicy,trochę ciężko ten bajzel posprzątać przez rok,dajcie chłopakowi szansę się wykazać i tak nasza wspaniała rada skutecznie przeszkadza.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 4 )
   • Dokładnie …. tylko obawiam się ze po tych porządkach to już nie będzie….. niczego nie będzie ;/
    Był już taki co chciał najpierw spalić miasto.
    Sabo, Pawle, Waldemarze – NIE IDŹCIE TĄ DROGĄ !!!

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +1 (ocen: 3 )
   • Burmistrzowi przeszkadza wszystko, ludzie zwłaszcza. Generalnie byłoby najlepiej jabysmy sobie wszyscy poszli i nie wrócili, to by burmistrz mógł rządzić i nikt i nic by mu nie przeszkadzało.
    Ale coś mi się wydaje że zacząłby sam sobie przeszkadzać i też by musiał odejść.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +4 (ocen: 6 )

    Marcin
    10/02/2012 16:06

 3. Jeśli pani skarbnik sfałszowała dokumenty, powinno się powiadomić prokuraturę.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 7 )
  • W takim wypadku zapewne nasz burmistrz jako pierwszy powiadomi prokuraturę !
   Wiele razy wspominał, że prawo przede wszystkim.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +4 (ocen: 6 )
 4. O tak,przychylam się do prośby miki42 burmistrzu bądz człowiekiem honoru i ustąp, bo widać,że tego wszystkiego nie ogarniasz.Prosimy pięknie

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 7 )
 5. Realnie Pawle podchoć do swoich umiejętności. Odejdź. Pomyśl o gminie. Szkoda kolejnych straconych lat.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 4 )

  do Pawła
  25/01/2012 22:58

 6. Przepisy ogólne dotyczące referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców

  Art. 11. 1. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:
  1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 3 )
 7. Burmistrzu!!!
  Kiedy skończą się te “błędy pisarskie” ???

  Kiedy nastanie normalność? W tej kadencji czy może z nastaniem następnej?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 3 )

Dodaj komentarz