TEMAT NUMERU: WOJNA NA GÓRZE

Dodane w:: Na tapecie,Numer 49 (sierpnień 2011),Samorząd |

Sezon ogórkowy w pełni, a w Tłuszczu wrze… Wakacje, które są czasem błogiego odpoczynku, w tym roku stały się świadkiem wielkiej politycznej bitwy. W naszej gminie ścierają się bowiem obecnie dwie władze: wykonawcza (burmistrz i jego otoczenie) oraz uchwałodawcza (część radnych).

Od wielu lat taka sytuacja w gminie Tłuszcz była nie do pomyślenia. Rządzący dwie kadencje burmistrz Jan Krzysztof Białek miał stabilną większość w Radzie. Już jeden głos sprzeciwu – czy nawet wstrzymanie się od głosu – było czymś niezwykłym podczas głosowania. Od kilku miesięcy jest jednak inaczej. Większość obecnych radnych startowała bowiem z komitetu wyborczego Ziemia Tłuszczańska, który był komitetem byłego burmistrza. Burmistrzowi Pawłowi Bednarczykowi nie udało się wprowadzić do Rady żadnego samorządowca ze swojego komitetu.

DOBRE ZŁEGO POCZĄTKI

Nowy burmistrz od początku miał świadomość, że nie będzie łatwo. W wywiadach wyrażał nadzieję, że radni nie będą chcieli źle dla gminy i liczył na nawiązanie współpracy.

Radni też zapewniali o swojej otwartości do rozmów i chęci współdziałania. Nie było żadnych problemów z uchwaleniem wynagrodzenia dla burmistrza ani diet dla Rady. Wszystko zostało na poziomie sprzed wyborów. W okolicznych gminach zdarzały się przypadki obniżania wynagrodzenia burmistrzowi przez Radę. W Tłuszczu tak się nie stało.

Jednak mimo deklaracji o chęci współpracy, padających od obu stron, atmosfera z sesji na sesję stawała się coraz bardziej napięta. Podczas uchwalania budżetu na 2011 rok radni wprowadzili zmiany do uchwały, zmniejszając o 35 tys. zł środki na promocję gminy. Próbowali również wykreślić upoważnienie dla burmistrza, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w kwestii inwestycji i wynagrodzeń. Jednak burmistrz Paweł Bednarczyk poprosił radnych o wskazanie uzasadnienia takiej zmiany wraz z podaniem podstawy prawnej i w efekcie kwestie inwestycji zostały przegłosowane jako kompetencja wspólna Rady i burmistrza, zaś kształtowanie wynagrodzeń pozostało w kompetencji tego ostatniego. Uchwała budżetowa została ostatecznie przez Radę przyjęta.

Na początku marca, 11 z 15 radnych powołało Klub Radnych Razem dla Gminy. W jego skład weszli wszyscy radni, którzy dostali się z listy Ziemi Tłuszczańskiej oraz dwóch startujących z innych list. Ten ruch z jednej strony miał zapewne scementować radnych, ale z drugiej zaś strony mógł zostać odebrany jako wspólny front przeciw burmistrzowi.

Na kolejnych sesjach, przy próbach wprowadzania zmian w uchwale budżetowej, burmistrz podkreślał, że inicjatywa zmian leży tylko w jego kompetencjach. W efekcie wiele propozycji radnych nie było uwzględnianych. Sesje stawały się coraz dłuższe, ogłaszano coraz więcej przerw, aby bez publiczności dojść do porozumienia w najbardziej spornych kwestiach. Wielokrotnie podczas sesji dało się odczuć mało subtelne sugerowanie radnym, że nie znają prawa, nie są w stanie podać podstawy prawnej oraz że np. nie wiedzą, jak powinna wyglądać interpelacja. Radni natomiast zaczęli coraz skrupulatniej badać projekty uchwał przygotowywane na sesje i konsekwentnie zgłaszać do nich zastrzeżenia.

BŁĄD NIE DO PRZYJĘCIA

Tak też się stało na ostatniej sesji. 4 sierpnia, przed głosowaniem zmian w uchwale budżetowej, przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji radny Mirosław Sobczak zgłosił zastrzeżenia odnośnie jej projektu. Wg radnego, kolejne pozycje załączników zawierających zmiany do budżetu, po zsumowaniu ich, nie były zgodne z łączną wartością wiersza razem (rozbieżność o ponad 9 milionów złotych). Radny zgłosił również zastrzeżenia, że w załączniku do budżetu, który zawiera m.in. dotacje dla organizacji pozarządowych znajduje się kwota 137 000 zł, mimo, że w załącznikach do uchwały z sesji czerwcowej kwota w tym paragrafie budżetu wynosiła 130 000 zł, a od tego czasu nie wprowadzano zmian.

Skarbnik Halina Kusak wyjaśniła, że załączniki są sporządzane przy pomocy programu zalecanego przez Ministerstwo Finansów i drukowane w opcji z pominięciem wierszy, w których nie wprowadza się zmian – dzięki czemu oszczędza się papier. Program jednak w wierszu razem podaje wartość globalną budżetu, również z pozycjami, których się nie zmienia. Pani skarbnik podkreśliła, że taki sposób przygotowywania dokumentów zastała w naszej gminie i się po prostu do niego stosuje. Zadeklarowała, że jeśli radni życzą sobie pełnych wydruków, to takie będą sporządzane.

W kwestii załącznika dotyczącego dotacji skarbnik Halina Kusak wyjaśniła, że omyłkowo w materiałach na czerwcową sesję znalazł się zapis 130 000 zł, mimo iż powinno to być 137 000 zł. Zaznaczyła, że błąd był tylko w załączniku dotyczącym dotacji i podczas tej sesji jest prostowany. Zwróciła uwagę, że w załączniku określającym wydatki z budżetu kwota była prawidłowa. Błąd był – jak to określiła pani skarbnik – „pisarski”.

Jednak obecność tego rodzaju pomyłki w jednej z ważniejszych uchwał wzbudziła dalszy niepokój wśród radnych.

– Tym bardziej mam wątpliwość, jak możemy głosować taki budżet, gdy przechodzą tego rodzaju błędy… – wyraził swoje zaniepokojenie całą sytuacją radny Robert Szydlik.

Wyjaśnienia skarbniczki nie przekonały również innych radnych. Podczas głosowania sześciu radnych było za, sześciu przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. W rezultacie uchwała zmieniająca budżet nie przeszła.

Po nieprzyjęciu zmian w uchwale głos zabrał burmistrz Paweł Bednarczyk. – Konsekwencje są proste i oczywiste. Tam gdzie były rozstrzygnięte przetargi, zabrakło jakichś pieniędzy, które w tej zmianie budżetu były dołożone, m.in. w szkole w Miąsem – to trzeba głośno powiedzieć, dwieście ileś złotych  – nie będziemy mogli podpisać umowy z wykonawcą.

– Nie chcemy głosować uchwał, które zawierają błędy – na słowa burmistrza zareagował radny Robert Szydlik. – To jest kolejna sesja, w której mamy uchwałę budżetową z błędami. Wolelibyśmy unikać takich sytuacji. Ja nie będą głosował za budżetem, który wpływa z tego rodzaju błędami. Mówię to świadomie, choćby nie wiem jakie były tego konsekwencje.

Ten moment był najwyraźniej przełomowy dla dojrzewającego od dłuższego czasu konfliktu na linii burmistrz – radni. I mimo, że na sesji burmistrz zapowiedział, że odrzucona przez Radę uchwała zostanie przygotowana już „na jutro”, z naszych informacji wynika, że radni do momentu przygotowania tego numeru ST, czyli 15.08.2011 r., nie otrzymali nowego projektu. Tymczasem część z nich jeszcze w czasie sesji wyrażało chęć przegłosowania zmian – nawet tego samego dnia – jeśli tylko odpowiednie poprawki zostałyby naniesione.

Szybko okazało się, że nieprzyjęcie ważnej, choć przecież zawierającej błąd uchwały, może mieć dla radnych dość zaskakujące konsekwencje.

BURZA NA SŁONECZNEJ

Kilka dni po sesji, podczas spotkania na osiedlu Słoneczna, mieszkańcy mieli okazję usłyszeć od burmistrza i jego zastępcy, jakie rezultaty niesie ze sobą nieuchwalenie 4 sierpnia zmian przez radnych.

– To są działania radnych! Między innymi tych tutaj! – głośno mówił burmistrz, wskazując na organizatorów spotkania: radnego Tadeusza Groszka i Kamila Laskowskiego. – Celowo jesteśmy wstrzymywani!

Atmosfera na zebraniu szybko stała się napięta. Mieszkańcy wyrażali się z dezaprobatą wobec radnych i oczekiwali wyjaśnień. Radni próbowali ich udzielać, ale rzadko kiedy udawało im się skończyć wypowiadane zdanie

Wśród słownych ataków ze strony burmistrza Pawła Bednarczyka i wiceburmistrza Waldemara Banaszka i w całym spowodowanym tym zamieszaniu, najwyraźniej zapomniano, że radny Kamil Laskowski głosował za zmianami w budżecie, zaś radny Tadeusz Groszek wstrzymał się od głosu. Żaden z nich nie opowiedział się przeciw.

TŁUSZCZAŃSKA ANTYGONA

Wiele osób zapewne zastanawia się: jak powinni zagłosować radni? Przyjąć budżet, do którego mieli uwagi, czy go nie przyjąć i w efekcie m.in. opóźnić podpisanie niektórych umów na remonty w szkołach? Dylemat okazał się godnym tragedii antycznej. Bo jakkolwiek radni by nie zagłosowali – mogli spodziewać się negatywnych konsekwencji. Mówiąc wprost – gdyby uchwała przeszła bez uwag, polityczni przeciwnicy radnych mogli by im to szybko wyciągnąć i oskarżyć o niekompetencję. Z drugiej zaś strony odrzucenie zmian w budżecie doprowadziło do oskarżeń o działanie przeciwko burmistrzowi i „wstrzymywanie rozwoju gminy”*.

Czy z sytuacji, której obecnie wszyscy jesteśmy świadkami, jest jakieś sensowne wyjście? Na pewno, choć z każdym kolejnym dniem „wojny na górze”, znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony będzie coraz trudniejsze. Podczas spotkania na osiedlu Słoneczna, ktoś zapytał o możliwość odwołania radnych w referendum. Owszem, jest to możliwe – podobnie jak odwołanie burmistrza – gdy minie trwający dziesięć miesięcy** tzw. „okres ochronny”. Tylko czy mieszkańcy głosując na swoich przedstawicieli w ubiegłorocznych wyborach nie chcieli właśnie takiego, a nie innego składu Rady oraz takiego, a nie innego burmistrza…?

 • Maciej Puławski

*określenie zaczerpnięte z rozmowy M. Oleksiaka z burmistrzem P. Bednarczykiem, opublikowanej w „Mojej Gazecie Regionalnej” z dnia 11 sierpnia 2011 roku

** na podst. Ustawy o referendum lokalnym

 

CO DALEJ?

Warto zauważyć, że sesja jest zwoływana przez przewodniczącego rady na wniosek burmistrza lub co najmniej czterech radnych. Biorąc pod uwagę, że do wniosku należy załączyć porządek obrad wraz z projektami uchwał, a inicjatywa zmian w uchwale budżetowej jest wyłączną kompetencją burmistrza, radni obecnie mogą zrobić niewiele. Następny ruch należy więc do burmistrza.

 

KOMENTARZ STACJI TŁUSZCZ:

Burmistrz w mocnych słowach oskarża radnych o „wstrzymywanie rozwoju gminy”. Rzeczywiście, wprowadzane feralną uchwałą zmiany w budżecie były obecnie ważne i potrzebne. Mimo wszystko – czy można wymagać od radnych by poparli projekt budzący ich wątpliwości? Dlaczego pani skarbnik nie poinformowała Rady wcześniej o tym, że poprawiła błąd w załączniku do uchwały, który na czerwcowej sesji pozostał niezauważony? Czy zapowiadany 4 sierpnia projekt burmistrza wraz z pełnym wydrukiem pozycji budżetowych został już skierowany do przewodniczącego rady, aby ten mógł zwołać sesję? Skoro tyle się mówi o negatywnych konsekwencjach nieprzyjęcia tych zmian, wydawać by się mogło, że burmistrzowi powinno zależeć na jak najszybszym wprowadzeniu poprawionej wersji uchwały pod ponowne głosowanie. Tymczasem na stronie Urzędu Miasta wciąż nie ma informacji o zwołaniu sesji, na której można by rozwiązać całą tę patową sytuację.

Przygotowując ten numer „Stacji Tłuszcz”, chcieliśmy wyjaśnić powyższe kwestie tym bardziej, że informowano nas, iż – mimo zapowiedzi burmistrza – radni ciągle nie otrzymali pełnego wydruku zmian do budżetu. Tymczasem w regionalnej prasie pojawiają się obecnie artykuły sugerujące, że występują oni przeciwko burmistrzowi Tłuszcza i to kosztem mieszkańców.

Próbowaliśmy skontaktować się z burmistrzem, żeby uzyskać od niego odpowiedzi na powyższe pytania i ogólny komentarz w tej sprawie. Prosiliśmy także m.in. o pełną listę konsekwencji, jakie wiążą się z nieprzyjęciem zmian, tak by móc je przedstawić naszym Czytelnikom. Niestety od poniedziałku 8 sierpnia, do momentu zamykania numeru (16 sierpnia), mimo prób nawiązania z nim kontaktu, burmistrz Paweł Bednarczyk ani żaden z jego współpracowników, nie zechciał udzielić nam informacji. Otrzymaliśmy jedynie krótki e-mail, w którym pracowniczka UM „po konsultacji z Burmistrzem” prosi naszą redakcję o „odrobinę cierpliwości” ponieważ część odpowiedzi na nasze pytania „będzie przygotowywana przez Doradcę Burmistrza, która w chwili obecnej jest na urlopie wypoczynkowym”.

 • Aleksandra Puławska

 

Reklama

Komentarze (44 )

 1. I to ma być bezstronność?
  TO JEST JAWNA NAGONKA NA BURMISTRZA!!!!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • Już dawno ktoś pisał jak to jest z tą bezstronnością i obiektywizmem ST. Po prostu jej nie ma, dopasowują się tylko w miarę potrzeb. A zamiast tego więcej czasu poświęcił bym na ich miejscu na szkolenie z zakresu dziennikarstwa, albo piszcie o wszystkim i o wszystkich albo nie określajcie się jako “rzetelne i bezstronne” żródło wiedzy.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 2. wg. ciebie nagonka wg. mnie obiektywna ocena sytuacji.
  Bardzo dobry artykuł.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 3. Cała prawda o obecnych włodarzach naszej gminy.
  Może to niektórych skłoni do refleksji.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 4. Oj, tak.
  Burmistrzowie pokazali swoje prawdziwe oblicze.
  Winnych znajdziemy (z pominięciem siebie), wskażemy i ukarzemy!!!

  Jaka to będzie kara?
  -zgodnie z litery Prawa Starego Przymierza powinno się ich ukamienować.
  -zgodnie z prawem rzymskim -ukrzyżować
  -zgodnie z ustawą o samorządzie radni mieli prawo głosować wg. własnego sumienia.

  Chciałabym się dowiedzieć jakie prawo działa w Gminie Tłuszcz?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +1 (ocen: 1 )
  • A chciałby się dowiedzieć jakie błędy były w projekcie uchwały budżetowej, którą odrzucili radni?
   Pozdrawiam,
   greg

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • A ja chciałbym się dowiedzieć jakie błędy były w projekcie uchwały budżetowej, którą odrzucili radni?
   Pozdrawiam,
   greg
   Proszę zamieścić ten wpis

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • cytaty z BIP (warto doczytać tam szczegóły):

   ZARZĄDZENIE Nr 88/2011 ws.: upoważnienia Pana Tomasza Jusińskiego…
   ZARZĄDZENIE Nr 87/2011 ws.: upoważnienia Pana Piotra Gołoś…
   ZARZĄDZENIE Nr 86/2011 ws.: upoważnienia Pana Mirosława Zajdenca…
   ZARZADZENIE Nr 85/2011 ws.: upoważnienia Pana Romualda Zacharskiego…
   ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 ws.: upoważnienia Pani Renaty Duraj…
   ZARZĄDZENIE Nr 83/2011 ws.: upoważnienia Pani Elżbiety Czachowicz
   ZARZĄDZENIE Nr 82/2011 ws.: upoważnienia Pani Moniki Prokopowicz…
   ZARZADZENIE Nr 81/2011 ws.: upoważnienia Pani Teresy Rosłon…
   ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 ws.: upoważnienia Pani Małgorzaty Kmiołek…
   ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 ws.: upoważnienia Pani Haliny Kusak…
   ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 ws.: upoważnienia Pana Jerzego Nowaka…
   ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 ws.: upoważnienia Pani Danuty Majewskiej…

   koniec cytatu.

   Jeśli dobrze zrozumiałem to powyżej cytowane upoważnienia kierowników(?) wydziałów do podejmowania wszelkich decyzji samodzielnie gwarantują że Burmistrz nie może być winnym CZEGOKOLWIEK!!! Nawet zaniedbania!

   Ludzie, przestańcie się go czepiać!!!
   I co ważne, część z osób wyżej wymienionych nadal tam pracuje! I sobie to chwali!

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
   • Och jak miło, tyle Pań! 8)
    To już powiem naszej Pani wychowawczyni że w Tłuszczu parytety dla nas Kobiet są niepotrzebne :)
    I Ja też uważam że nasz Pan Burmistrz jest bardzo miły! Kilka dni temu nawet puścił do mnie oczko i się uśmiechnął, i ja wcale nie zmyśliłam tego :) Moja mama też to widziała :)
    TO BARDZO MIŁY PAN!

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 0 )
    • Oj tylko ten młodzik wam w głowie, A w urzędzie są jeszcze i inni mężczyźni. A nawet nie jeden Pies na Baby
     No pośmieliśmy się, fajnie.

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 5. z ustawy o samorządzie gminnym:
  “W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, co oznacza że dotyczy go szczególna ochrona przewidziana w kodeksie karnym, przewidująca m.in. kary za naruszenie jego nietykalności cielesnej, czynną napaść i znieważenie.”

  Pytanie 1:
  Czy w/w ochrona dotyczy również Burmistrza?

  Pytanie 2:
  Czy osoby będące na spotkaniu “BURZA NA SŁONECZNEJ” dopuszczały się napaści i znieważania, bo pomówienia były tam raczej na pewno?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 6. Proszę przestać zamieszczać komentarze przy użyciu narzędzi ukrywających IP. Rozumiem, że chcecie Państwo zachować anonimowość – nie wymagamy podpisywania się z imienia i nazwiska. Nie do końca rozumiem jaki jest cel maskowania się w taki sposób.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • “Nie do końca rozumiem jaki jest cel maskowania się w taki sposób.”
   A jak Pan myśli, dlaczego ?
   Pewnie dlatego , że jak zadzwoni pan radny…albo Pani… i powie weź usuń wpis na mój temat no i powiedz kto to napisał…..Pan powie nie wiem.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
   • Teraz też odpowiedzilibyśmy “nie wiem”.
    Nawet posiadając IP providera nie namierzamy komentujących, a tym bardziej nie podajemy niczyich danych innym.

    AP

    VN:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 7. Jestem mieszkańcem Tłuszcza od prawie dwóch lat.
  Obserwuję na razie dość biernie to co się u nas (już mogę tak powiedzieć, bo czuję się mieszkańcem naszej gminy) dzieje. Obie strony machają szabelkami i próbują udowodnić na wzajem sobie , że “nie są wielbłądem”. A gdzie się podziało myślenie o nas, o mieszkańcach? Jak długo potrwa jeszcze ta farsa? Słuchałem “awantury na słonecznej” i takiego pieniactwa, złości, wrzasku dawno nie słyszałem. Rozumiem, że każdy ma swoje racje, ale na litość Boską, są odpowiednie formy przedstawiania tych argumentów. Nie znam tych dwóch radnych, którzy zostali tam poddani ostracyzmowi (a raczej zlinczowani), ale po cholerę robić takie spotkanie, a potem w pieniaczym szale nie dawać dojść im do głosu (szczególnie szkoda mi tego młodzika, który dostał słowne baty, mimo, że głosował za uchwałą).

  Panowie Burmistrzowie i Panowie radni, kiedy Wy się wreszcie dogadacie i zaczniecie zarządzać naszą gminą (nie rządzić udzielnie, tylko zarządzać, jak dobry menager). Jeśli tego nie potraficie to proponuję kilka publikacji dostępnych u nas w bibliotece (podstawy komunikacji interpersonalnej oraz podstawy przedsiębiorczości). Ludzie Panów rozliczą w następnych wyborach, dlatego warto się wreszcie porozumieć, bo naprawdę ta Wasza wojenka robi się męcząca, wyglądacie co najmniej śmiesznie kłócąc się na każdym kroku (żeby nie powiedzieć żałośnie).

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 8. Czyli z artykułu rozumiem ze radni nie chcieli glosować nad czym w czym są (pisarskie) błędy, a jakby przegłosowali budżet w którym stwierdzili, że są błędy wtedy burmistrz i tak by ich oskarżył o niekompetencje ;/

  Reasumując mówią żeby odwołać rade…. ale można też też/lub odwołać burmistrza !!!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • “Reasumując mówią żeby odwołać rade…. ale można też też/lub odwołać burmistrza !!!”

   To nawet było by technicznie prostsze, bo nie trzeba zbierac podpisow mieszkancow zeby odwolac burmistrza.
   Ale takie dzialanie to naprawde ostatecznosc, to przeciez spore wydatki dla gminy, no i kolejny okres czekania na “zmiany”.

   Otwarta kwestia to rowniez poparcie spoleczne dla takiej inicjatywy.
   Aczkolwiek jeszcze pare spotkan takich jak to na slonecznej, czy to ktore ma sie odbyc w sobote w jasienicy i wyborcy sami zaczna sie tego domagac. To pewne.

   Wladza ludziom kojazy sie raczej z godnoscia jej sprawowania, a nie z placzliwym zrzucaniem z siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za powierzony mandat.
   A tak niestety postrzegac mozna ostatnie zachowania, Panów burmistrzów, o jakich czytamy w najnowszej ST.

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 9. Czyli tak.
  • Pan radny Sobczak zgłasza zastrzeżenia odnośnie uchwały budżetowej polegające na:
  1. Różnicy w kwocie dotacji pomiędzy załącznikami z sesji sierpniowej i czerwcowej (w czerwcu było 130 TPLN a w sierpniu 137 TPLN).
  2. Różnicy w kwocie 9 MPLN pomiędzy sumą poszczególnych pozycji z załączników, a jak rozumiem ostatnim wierszem podsumowującym „razem”.
  • Pani skarbnik wyjaśnia jak poniżej.
  Ad. 1 „W kwestii załącznika dotyczącego dotacji skarbnik Halina Kusak wyjaśniła, że omyłkowo w materiałach na czerwcową sesję znalazł się zapis 130 000 zł”.
  Ad. 2 „Skarbnik Halina Kusak wyjaśniła, że załączniki są sporządzane przy pomocy programu zalecanego przez Ministerstwo Finansów i drukowane w opcji z pominięciem wierszy, w których nie wprowadza się zmian – dzięki czemu oszczędza się papier. Program jednak w wierszu razem podaje wartość globalną budżetu, również z pozycjami, których się nie zmienia. Pani skarbnik podkreśliła, że taki sposób przygotowywania dokumentów zastała w naszej gminie i się po prostu do niego stosuje”.
  • A radni głosują przeciw.
  Więc pytam czy były błędy w uchwale budżetowej przygotowanej na sierpniową sesję? Opierając się na powyższym artykule wnioskuję, że zarzucane błędy są po prostu wymysłem części radnych. Wyjaśnienia Pani skarbnik są jasne i klarowne. Zastanawiam się jak miała by wyglądać „nowa” uchwała, która miała być przygotowana przez Burmistrza, skoro Pani skarbnik odniosła się do zastrzeżeń radnego Sobczaka i wszystko wyjaśniła. Czy miał by być to ten sam dokument?
  Jak zawsze populistyczne hasła głosi radny Szydlik mówiąc „Nie chcemy głosować uchwał, które zawierają błędy”. „Ja nie będą głosował za budżetem, który wpływa z tego rodzaju błędami”.
  Pytam więc Pana radnego jakie bledy zawierała uchwała budżetowa z ostatniej sesji? Czy do Pana radnego nie docierają wyjaśnienia osoby, która z finansami samorządowymi ma odczynienia od wielu lat? Czy Pan radny (także inni radni) ma świadomość konsekwencji nie podjęcia tej uchwały? Czy Pan radny (także inni radni) weźmie odpowiedzialność za nie podjęcie uchwały i w konsekwencji za brak możliwości realizacji wielu pilnych inwestycji w naszej gminie? Jak Pan radny (także inni radni) zamierza rozwiązać ten problem?
  Te same pytania przesłałem na adres e-mail radnego Szydlika.
  I jeszcze kamyczek do redakcyjnego ogródka. Autor tekstu pisze „Szybko okazało się, że nieprzyjęcie ważnej, choć przecież zawierającej błąd uchwały, może mieć dla radnych dość zaskakujące konsekwencje”. Pytam wiec jeszcze raz, jaki błąd zawierała nie przyjęta uchwała?
  Pozdrawiam,
  greg

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 10. Jeśli którakolwiek ze stron ma w zamiarze odwołanie burmistrza / rady to ja mam tylko jedno do powiedzenia. Weźcie się do roboty!!!!
  Takie działanie to tylko bezsensownie wydane pieniądze wyborców. Nie ma już na co wydawać pieniędzy? Ani Burmistrz, ani Rada rażąco nie narusza prawa więc nie widzę podstaw do takiego działania.

  Choćby próba odwołania burmistrza/rady będzie porażką obu stron.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 11. “Ani Burmistrz, ani Rada rażąco nie narusza prawa więc nie widzę podstaw do takiego działania.”

  Proszę wskazać gdzie i kiedy zostało naruszane prawo ?!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 12. No tego się nie spodziewałem. Co tu jest niezrozumiałe?

  Napisałem (i jest to nawet w cytowanym fragmencie) że NIE NARUSZA PRAWA – z fragmentu wynika że chodzi o burmistrza jak i Radę. Jakie więc naruszenia prawa mam wskazywać skoro napisałem, że takowych nie zauważam.

  NIE WIDZĘ PODSTAW DO TAKIEGO DZIAŁANIA – miałem na myśli odwoływanie burmistrza lub Rady. Nie widzę powodu marnowania pieniędzy podatników na takie operacje. Ludzie mają władzę jaką wybrali.

  Wszystko jasne? Lepiej się wczytać zamiast bronić jednej strony na oślep.

  Dodałem, że będzie to porażka tak Burmistrza jak i Rady. Będzie to świadczyć tylko o tym, że są słabymi politykami, bo polityka to sztuka kompromisu. Wolałbym żeby obie strony usiadły razem do stołu (i nie na płatnych zebraniach, tylko prywatnie) i po męsku ustaliły między sobą co i jak trzeba zrobić żeby w gminie było dobrze, a i obie strony nie czuły się przegrane.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 13. “rażąco nie narusza prawa”
  Coś nie jasne ?
  Widzę , że dyskusja niema żadnego sensu pozdrawiam .

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 14. “rażąco nie narusza prawa” – dobrze… niech będzie ten fragment. Gdzie z niego wynika wniosek, że twierdzę, że Rada czy Burmistrz narusza prawo? To już jest tylko Twoja negatywna nadinterpretacja. Zwłaszcza że z kontekstu całej mojej wypowiedzi można łatwo wywnioskować że twierdzę, że nie ma naruszeń prawa.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 15. napisałabym wszystkim zwolennikom teori że nie ma różnicy między 130zł a 137zł i że białe jest czarne ale to tak jakby tłumaczyć jarkowi że to naprawde twarda i duża brzoza była.
  ciekawe tylko jakbyście poszli po chleb do sklepu i na półce byłaby cena 7zł a ekspedientka nabiła 17zł
  i ściemniała potem że to taki błąd drukarski to czy bylibyście tak łaskawi w swoich ocenach.
  podpisuję się za to pod opinią że ludzie mają taką władzę jaką wybrali i na jaką zasługują.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć jaka jest różnicy miedzy 130 zł a 137 zł. Wato było by natomiast wytłumaczy wszystkim jaki był błąd w głosowanej na sierpniowej sesji uchwale budżetowej.
   Pozdrawiam,
   greg

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 16. Burmistrz powiedział, że to radni są winni. Ja się z tym zgadzam, bo to oni wykryli błąd. Niech więc poniosą za to odpowiedzialność!!! Pani skarbnik też powiedziała, że tu jej winy nie ma i wyjaśniła!!!

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
  • A ja kolejny raz uparcie pytam jaki by błąd w uchwale budżetowej głosowanej na ostatniej sesji? Może ktoś znający dobrze sprawę odpowie bo radny Szydlik i autor tekstu milczą.
   Pozdrawiam,
   greg

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 0 )
   • Ja też uważam że ktoś kompetentny powinien odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie da się tą uchwałę przeczytać? Moja siostra cioteczna pracuje w księgowości to by mi coś podpowiedziała jak bym jej to pokazał może?

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 0 )
    • Uchwała została wysłana do RIO i ona zdecyduje czy jest tam błąd czy nie. Dla radnych lepiej by było żeby coś znależli choć wątpię. A póki co skąd oni mają wiedzieć gdzie jest błąd jesli nie rozumieją tego co tam jest napisane. Nie mówię , że radny powinien miec studia bo to nie jest konieczne wystarczy byc kucharzem, ale jeśli się na czymś nie zna to sie na ten temat nie dyskutuje . I to jest zasada normalnego człowieka znającego swoje kompetencje i wiedzę czego nie mozna powiedzieć o większości “waszych” radnych.

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 0 )
     • Rozumiem, że do RIO przesłana została wersja poprawiona, której radnym mimo danego na sesji przez burmistrza słowa, nikt nie dał do wglądu. Chyba, że na stronie radnego Laskowskiego są nieaktualne informacje i jednak radni dostali nazajutrz po sesji pełne wydruki projektu uchwały. Choć wątpię by tak było, bo któryś by to potwierdził. To może tłumaczyć dlaczego uchwała nie została poddana pod głosowanie po 2 dniach jak było proponowane. Możliwe, że korekta błędów zajęła więcej czasu niż spodziewał się burmistrz. A tak można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu: zatuszować własne błędy i zrobić nagonkę na złych chłopców co tylko “kłody pod nogi burmistrzowi rzucają” i dzieciom sikać w podstawówce bronią (jakby ogłoszenie przetargów w połowie sierpnia rokowało ukończenie kapitalnego remontu łazienek przed 1 września – bzdura, przetargi powinny być ogłoszone wkrótce po tym jak Sanepid wydał słynny nakaz remontu)

      VA:F [1.9.12_1141]
      Poparcie: 0 (ocen: 0 )
   • Gregu
    czy ty czytać ze zrozumieniem nie potrafisz?
    czy może ćwierćinteligentem/tką jesteś?
    czy też robisz z siebie lub innych id….?

    Człowieku spróbuj może przeczytać jeszcze drugi, trzeci, czwarty raz aż zrozumiesz.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 0 )
    • Jak masz coś sensownego do powiedzenia to to napisz. Jak wiesz jaki był błąd to też napisz. Wiele osób pewnie chętnie przeczyta. Na prymitywne i chamskie zaczepki więcej reagował nie będę. Proponuje abyś przede wszystkim zweryfikował swój poziom inteligencji i umiejętność czytania ze zrozumieniem. Odnoszę wrażenie, że jest z tym duży problem.
     greg

     VA:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 17. MojeMiasto pisze: “…mimo danego na sesji przez burmistrza słowa,…”
  Trafiłeś/aś zdaje się w sedno.
  Wiele osób miało doc zynienia z tym słowem.
  Jest to tak:
  -burmistrz mówi jedno
  -burmistrz myśli drugie
  -burmistrz robi trzecie.

  I to nie po raz pierwszy i nie ostatni.
  Przywykłem już do tego. To trochę tak jak z Trójcą Świętą tyle, że nie ma jednomyślności.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 18. Czy ja wiem, trójca święta? To chyba nie tak. Po prostu on nie ma ostatniego słowa. I tyle. Mało to facetów pantoflarzy? Tak trudno sobie wyobrazić że i ten słucha nas? Gorzej gdyby się okazało że słucha się zastępcy. To mężczyzna! A nie od dziś wiadomo że tylko kobiety mogą zrobić PORZĄDEK.

  Malinka Bociek

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

  Malinka Bociek
  24/08/2011 23:14

 19. jogi,
  spokojnie
  podobno umorzono.
  Zgromadzone dowody dowiodły, że nie ma podstaw.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )
 20. Z A P R O S Z E N I E

  W dniu 31 sierpnia 2011r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury

  w Tłuszczu, ul. Szkolna 1 obędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do
  wglądu w pok. 38).

  4. Podjęcie uchwał:

  a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29
  marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata
  2011 – 2020,
  c) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do przeprowadzenia czynności
  faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia nieruchomości gruntowych i
  prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkiem, położonych w Tłuszczu przy ul.
  Kościuszki 1,
  d) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w
  Warszawie oraz Sądu Rejonowego w Wołominie na kadencję 2012 – 2015,
  e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/160/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20
  lutego 2008r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w
  Tłuszczu i utworzeniu Centrum Kultury w Tłuszczu i Biblioteki Publicznej w
  Tłuszczu,
  f) w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu,
  g) w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu
  interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  h) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki gruntu położonej w
  obrębie Jasienica w gminie Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną.

  5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
  6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Krzysztof Gajcy

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 0 )

Dodaj komentarz