Absolutorium udzielone przy 5 głosach sprzeciwu, nieprzyjęte sprawozdanie CKSiR i uchwały w sprawie uznania niektórych inwestycji za nieefektywne – relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 25 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

 

OPIS
[0:00:00] – początek i porządek obrad, pismo od Kamila Laskowskiego w sprawie rezygnacji z mandatu
[0:09:34] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:23:22] – podziękowanie młodzieży szkolnej i rady rodziców dla Burmistrza oraz Rady za rozpoczęcie budowy hali sportowej

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:32:41] – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok (8 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:43:45] – w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (9 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:09:05] – w sprawie przyjęcia przez Gminę Tłuszcz zadania Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni oraz chodników w pasie drogowym dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:10:44] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pod nazwą Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych “Kobieta aktywna” (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:13:28] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013 (13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[1:32:40] – w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013-2023 (13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[1:34:16] – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2012 rok (4 za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:35:58] – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2012 rok (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:37:09] – w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:38:30] – w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:40:04] – w sprawie zmiany uchwały nr XXI.231.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:41:38] – w sprawie zmiany uchwały nr XXI.232.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12.03.2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:42:54] – w sprawie zmiany uchwały nr XXI.234.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:44:48] – w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “kolektor os. Słoneczna” i uznania go za inwestycję nieefektywną (0 za, 10 przeciw, 4 wstrzymujących się)
[1:45:59] – w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “budowa gazociągu” i uznanie go za inwestycję nieefektywną (0 za, 10 przeciw, 4 wstrzymujących się)
[1:46:56] – w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “budowa wodociągu wiejskiego” i uznania go za inwestycję nieefektywną (0 za, 8 przeciw, 6 wstrzymujących się)
[1:51:43] – w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “kolektor deszczowy Wiejska” i uznania go za inwestycję nieefektywną (0 za, 8 przeciw, 6 wstrzymujących się)
[1:52:36] – w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “rekultywacja składowiska odpadów – kompostownia” i uznania go za inwestycję nieefektywną (0 za, 8 przeciw, 6 wstrzymujących się)
[1:53:32] – w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “budowa sali widowiskowej” i uznania go za inwestycje nieefektywną (0 za, 11 przeciw, 3 wstrzymujących się)
[1:54:47] – w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Laskowskiego (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

INTERPELACJE RADNYCH

[1:56:00] – radny Sobczak – przeniesienie środków z wykonania oświetlenia we Franciszkowie i Szczepanku na zakup wyposażenia placów zabaw
[1:58:22] – radny Groszek – w sprawie nieotwierania korespondencji wpływających do radnych
[2:00:36] – radny Kur – w sprawie budowy oświetlenia w Kozłach
[2:01:20] – radny Sobczak – wykonania odwodnienia w ulicy w Miąsem oraz poprawy przejezdności dróg gruntowych
[2:02:09] – radny Szczotka – równiarka nie dociera do dróg bocznych
[2:02:50] – radny Wójcik – w sprawie występowania ołowiu w ujęciach wody, barierka przy zbiorniku wodnym w Chrzęsnem, przeniesienie biblioteki
[2:05:33] – radny Szczotka – wykup działki pod ulicę Łąkową, oczyszczenie rowu przy ul. Centralnej
[2:06:55] – radny Wojtyra – w sprawie drogi Kury – Chrzęsne

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[2:07:52] – radny Malinowski – odkupienie pojemników od MPK Ostrołęka, worki na śmieci
[2:11:57] – mieszkanka – działka pod WDK Miąse oraz działka sąsiadująca
[2:20:50] – mieszkaniec – problemy z murawą na stadionie, odwodnienie terenu
[2:26:47] – mieszkanka – ZS w Mokrej Wsi i kontrole z PIP, konkurs na dyrektora
[2:29:45] – radny Sobczak – poprawa przejezdności dróg gruntowych, koszenie trawy na boiskach gminnych
[2:32:38] – mieszkanka – problem z pojemnikami na śmieci
[2:36:31] – mieszkanka – odśnieżanie prywatnych dróg przez ZGKiM
[2:41:10] – mieszkaniec – dyrektor ZGKiM nieobecny mimo obietnicy na sesji, odśnieżanie i bezpieczeństwo w pracy
[2:47:32] – dyrektor – remont łazienkem w szkole w Miąsem
[2:50:17] – sołtys – problemy z przejezdnością w Stasinowie
[2:56:08] – radny Groszek – odtworzenie chodnika na ul. Wierzbowej

//Łukasz

 

- Nagranie Urzędu Miejskiego z XXIII Sesji RM – tutaj

 

Reklama

Komentarze (13 )

 1. Czy tylko mnie się te podziękowania za halę ([0:23:22] – podziękowanie młodzieży szkolnej i rady rodziców dla Burmistrza oraz Rady za rozpoczęcie budowy hali sportowej) skojarzyły z głębokim PRLeem? Brawo dla inicjatorów i wykonawców tej szopki. Ja wszystko rozumiem – bo i jest za co dziekować! Burmistrz zaciągnie nie za swoje wielomilionowy kredyt po trzech latach od wyborów żeby nie było że się opier… (patrz sprawozdanie) Kwiaty i akademie się za to należą jak nic! Że-na-da!!!

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 33 )

  elar
  26/06/2013 18:08

 2. Widzę, że komunizm wraca w wielkim stylu.

  NIECH ŻYJE PIERWSZY SEKRETARZ!

  NIECH ŻYJE! NIECH ŻYJE! NIECH ŻYJE!

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +8 (ocen: 30 )

  Flucky
  26/06/2013 18:27

 3. Zadałem sobie trud i przepisałem treści podziękowań. Tak, żeby były tutaj, łatwe do kopiowania, powielania, dla potomnych. Zaczyna się od okolo 23 minuty filmu z Sesji.

  {Dziewczynka w niebieskiej sukience}
  Szanowny Panie Burmistrzu i Droga Rado Gminy!
  Bardzo dziękujemy za pomysł budowy hali sportowej przy naszej szkole. Wszyscy uczniowie już cieszą się na myśl o tych wszystkich olimpiadach. Trenując w tak nowoczesnej oraz pięknej hali będziemy mogli odwdzięczyć się Państwu naszymi wynikami w sporcie.

  Na pewno inne szkoły będą się zachwycały takim miejscem [nie słychać]. Dziękujemy za dobre intencje i ten wielki wkład w nasz rozwój. Na hali tej będą mogły odbywać się również występy artystyczne i konkursy.
  Odznaczyli się Państwo wielką hojnością oraz dobrym sercem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za poświęconą uwagę i sprawioną nam radość. Już niedługo będziemy mieli najpiękniejszą i najpraktyczniejszą halę całego powiatu.

  Z poważaniem
  Samorząd Uczniowski Szkoły im. Jana Pawła II w Tłuszczu

  Te kwiaty są wyrazem naszej wdzięczności. Dziękujemy Panu Burmistrzowi i całej Radzie Miejskiej na ręce Pana Przewodniczącego.

  {oklaski}

  {Przewodniczący Rady pod nosem}
  I co tu powiedzieć…

  {Wiceprzewodniczący Wojtyra}
  Nic nie mów.

  {Rodzice}
  My jako rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, mieszkańcy gminy Tłuszcz gorąco dziękujemy Burmistrzowi Tłuszcza Panu Pawłowi Bednarczykowi oraz całej Radzie Miejskiej za podjęcie inwestycji, jaką jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu.

  Po przezwyciężeniu wielu trudności związanych z kompletowaniem dokumentacji, rozbiórką fundamentów, projektem oraz pozyskaniem przez Pana Burmistrza zewnętrznych środków finansowych mamy obietnicę, że hala zostanie wybudowana do 30 września 2014 r. Dziś za to dziękujemy. Na jej oddanie czeka przede wszystkim 750 naszych dzieci. Młodzież realizująca w klubach i stowarzyszeniach swoje pasje sportowo-rekreacyjne i wszyscy mieszkańcy, którzy zdają sobie sprawę z tego czym jest sport i sprawność fizyczna dla człowieka.

  Jako pierwszy tego typu obiekt sportowy w naszym mieście będzie służyć dla dobra wszystkich. Wierzymy, że przyczyni się do dynamicznego rozwoju zarówno samej miejscowości jak i całej gminy. Oprócz możliwości organizowania profesjonalnych imprez sportowych będzie miejscem imprez kulturalno-rozrywkowych. Parametry obiektu umożliwiają bowiem jego wielostronne wykorzystanie.

  Jesteśmy przekonani, że będzie dawała dużo radości naszym dzieciom, członkom stowarzyszeń i klubów sportowych oraz wszystkim mieszkańcom. Wierzymy, że będzie tętnić życiem i wychowywać prawdziwe sportowe talenty oraz kształtować prawe charaktery.

  Większość z nas – rodziców – jest mieszkańcami Tłuszcza od dzieciństwa i uczyła się, uczęszczała do tutejszej szkoły podstawowej. Dziś przyprowadzamy do niej nasze dzieci. Widzimy ile rzeczy w krótkim czasie zmieniło się w naszej szkole na lepsze dzięki naszej Pani Dyrektor. Staramy się wspierać ją i pomagać w realizacji wszelkich przedsięwzięć mających na celu dobro naszych dzieci. Bowiem wiemy z iloma problemami i trudnościami musi się jeszcze zmierzyć. Chociażby coroczne rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego w pełnej gali na obecnej sali gimnastycznej jest rzeczą niemożliwą przy tak dużej ilości uczniów.

  Dlatego dziś tu jesteśmy, bo zdajemy sobie sprawę jak ważną inwestycją jest budowa hali sportowej. Obiekt ten będzie obiektem nie tylko sportowym, ale również naszą dumą. Pierwszą, ale mamy nadzieję, że nieostatnią w naszym mieście. Liczymy zatem, iż nie zawiedziemy się na władzach naszej gminy i budowa hali ruszy pełną parą i w jak najszybszym czasie zostanie oddana do użytku mieszkańców Tłuszcza i okolic.

  Kibicujemy całym sercem i jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Aby namacalnie udowodnić Państwu ilu naszych mieszkańców jest za tym pomysłem tylko przez tydzień zebraliśmy podpisy z podziękowaniami dla Rady Miejskiej, dla Pana Burmistrza, dla Wiceburmistrza w ilości 1828 głosów. To jest tylko tydzień. Mamy nadzieję, że Państwo dotrzymają określonych umów, które nam były dane i bardzo dziękujemy. Liczymy serdecznie na Państwa wsparcie.

  {Przewodniczący Gajcy gdy zobaczył, że kolejna osoba chce mówić}
  Ale proszę Pani, umawialiśmy się tylko na młodzież…

  {pani Sztompka}
  Dosłownie dwa zdania…

  Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie!
  Decyzja jaką podjęliście w sprawie budowy hali sportowej w Tłuszczu cieszy i napawa optymizmem. To co przez dekady było niemożliwe, stało się możliwe. To bardzo dobrze, że wsłuchaliście się w głosy wyborców. Inwestycja w dzieci to inwestycja w przyszłość. To my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za młode pokolenie.

  Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Burmistrza Pawła Bednarczyka, bo to on bez reszty poświęcił się tej sprawie. Budowę hali traktuje priorytetowo.

  Szanowni Państwo, jestem tu ze względu na pamięć ŚP męża Jerzego Sztompki, który zawsze był związany ze sportem. Był najstarszym czynnym sędzią piłki siatkowej na Mazowszu. Budowa hali sportowej w Tłuszczu spędzała mu sen z powiek. Za każdym razem, kiedy wracał z jakiegoś meczu, z innej miejscowości, kręciła mu się łza w oku. Że tylko w Tłuszczu nie ma hali. Dziś gdyby żył, to on stałby tu zamiast mnie i chylił Wam czoła. Ponieważ bardzo zależało mu na tej budowie. Od dawna czynił starania. Udało mu się nawet pozyskać środki, ale ówczesne władze nie były zainteresowane budową hali. Więc wszystko legło w gruzach. Ale jak wiemy, sukces ma wielu ojców, a porażka jest zawsze sierotą.

  Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, powiem krótko: w naszych oczach, czyli Waszych wyborców, zyskaliście miano władzy rzeczywiście odpowiedzialnej za naszą gminę. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Życzę powodzenia i dalszych sukcesów w pracy. Dziękuję bardzo.

  {oklaski}

  {Burmistrz}
  Ze swojej strony bardzo chciałbym podziękować Państwu za takie niespodziewane potwierdzenie, że ta działalność, którą staramy się prowadzić jest uznawana przez Państwa.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 18 )

  Wojtek
  26/06/2013 19:28

 4. Jest prawda czasu i prawda ekranu. Jak w Misiu Barei. Te występy na sesji przypominają czasy głębokiej komuny. Paria – Gierek. Towarzysze pomożecie? Jacy nauczyciele mieszają w politykę dzieci i wciskają im kłamstwa że burmistrz załatwił dofinansowanie? Żadnego dofinansowania nie ma. Sprawdziłem dzisiaj gdzie się dało. Tłuszcz jest na liście rezerwowej tak jak kiedyś był na liście rezerwowej z wodociagami i kanalizacją za Białka. Bednarczyk udaje zaskoczonego “spontaniczną” reakcją społeczności szkolnej której ktoś nakładł w głowy komunały typu “dzięki osobistemu zaangażowaniu pana burmistrza”. Nawet wazeliny nie potrzebują klakierzy żeby robić kampanię wyborczą. Dzieci ze szkoły które dziękowały burmistrzowi nie wiedzą że jak dorosną to będą dalej spłacać kredyt za tą halę. To będzie najdroższa kiełbasa wyborcza w historii Tłuszcza – 7-8 milionów złotych kredytu na wiele lat. Pożyczymy 8 mln to oddamy do banku 15-20. Ta hala utopi naszą gminę finansowo na wiele lat. Przed wyborami bili w bęben że Białek zadłużył gminę a sami doprowadzą ją do bankructwa. Proponuję żeby w nagrodę za tą halę radni dali burmistrzowi podwyżkę bo podobno biedak ma mniej od własnego zastępcy.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +7 (ocen: 27 )

  Marek
  26/06/2013 23:32

 5. Kundle szczekają a karawana jedzie dalej

  hau, hau

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -8 (ocen: 24 )
  • Ta czerń jest bardzo nietwarzowa, zupełnie do karnacji nie pasuje, tylko cię postarza a wcale nie wyszczupla.

   VN:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +5 (ocen: 23 )

   MojeMiasto
   27/06/2013 12:17

   • Czarny zawsze wyszczupla co do starości…zajrzyj w lustro

    VN:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: -7 (ocen: 17 )
    • A, jeśli to oczekiwany rezultat po zamierzonym optycznym zabiegu wyszczuplającym to najmocniej przepraszam.

     Odnośnie lustra to przypuszczam, że część uczestników karawany będzie mieć po tej kadencji sporą trudność by w lustro spojrzeć, o ludzkich oczach nie wspominając.

     VN:F [1.9.12_1141]
     Poparcie: -1 (ocen: 19 )

     MojeMiasto
     27/06/2013 21:34

 6. Kochani, proszę abyśmy się nie obrażali nawzajem.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 16 )

  Flucky
  27/06/2013 19:14

 7. I znowu jak w Misiu – ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. Zobaczcie jak wice kręci w sprawie budowy hali.
  Czs od 1:09:00
  http://tluszcz.pl/tluszczpl/page/358,24062013r-komisja-rewizyjna.html

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +4 (ocen: 16 )

  Marek
  30/06/2013 15:07

 8. Zgadzam się z czytelnikami ST, że budowa hali zadłuzy nasza Gminę na wiele lat. ta budowla nie moze być budowana bez wsparcia finansowego. Od przyszłego roku ruszaja znow dotacje UE, i jeżeli wyczerpiemy te 7 mln zapasu jaki mamy do osiągnięcia max. zadłużenia to w naszej Gminie nie powstanie nic nowego przez najbliższe kilkanaście lat. pakiet z UE jest ostatnim. Więcej juz nie bedzie dlatego zatrzymując te pieniądze mamy możliwośc realizacji inwestycji przy w sparciu UE na 15 mln.
  Dla mnie wynik jest prosty, tak jak zwodociągiem tak i z halą trzeba czekać na lepsze czasy.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 15 )

  Marcin
  03/07/2013 10:47

  • Do Marcina
   To jest kiełbasa wyborcza. Nie ważne że zadłużą gminę na maksa chodzi o o wybory żeby podlizać się mieszkańcom miasta a o wsi można zapomnieć. Jak wygra Bednarczyk drugą kadencję to gmina może być zadłużona ponad normę a kolejne 4 latka będzie ustawiony. Jak przegra też mu będzie wzystko jedno niech się następca martwi. Odpowiedzialności za gminę zero liczy się tylko koryto

   VN:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: +3 (ocen: 11 )

   Marek
   10/07/2013 00:55

 9. Władza proboszczowska księdza Lemańskiego w parafii w Jasienicy wygasa 14 lipca 2013 o godz. 21. Duchowny powinien opuścić swoje dotychczasowe miejsce pracy i zamieszkania do 18 lipca. Arcybiskup warszawsko-praski zapewnił mu mieszkanie w Domu Księży Emerytów.
  Jeszcze tylko Bednarczyka trzeba wykopać i będzie spokój.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -4 (ocen: 14 )

  mieszkaniec
  08/07/2013 07:24

Dodaj komentarz