Index » Wpisy otagowane: » Komisja Budżetowa
Komisja łączona (ładu, oświaty i budżetowa) z 17.06.2015 – spotkanie z właścicielami NZOZ BIOS

Komisja łączona (ładu, oświaty i budżetowa) z 17.06.2015 – spotkanie z właścicielami NZOZ BIOS

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji łączonej (ładu, oświaty i budżetowa) z dnia 17.06.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek obrad [0:00:34] – Informacje o ofercie w NZOZ BIOS [0:05:15] – Pisma od NZOZ BIOS w sprawach remontów oraz warunki dzierżawy budynku ośrodka [0:24:50] – Ilość pacjentów, kolejki do specjalistów [0:31:40] [...]

Komisja Budżetu i Inwestycji z 23.04.2015 – Fundusz sołecki na 2015 rok, sprawozdanie ze współpracy z NGO, sprzedaż działek gminnych

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 23.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:24] – Fundusz sołecki na 2015 rok [0:08:06] – Pismo do komisji – w sprawie organizacji dożynek [0:10:02] – Pismo do komisji – sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi [0:15:31] [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 16.04.2015 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 16.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:28] – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok [0:42:54] – Notatka z komisji wyjazdowej [0:44:31] – Pismo do komisji – Młodzieżowa Orkiestra Dęta w sprawie dotacji [0:45:44] – Pismo [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 09.12.2014 – inwestycje w Postoliskach, Stryjkach, WDK Miąse i dyskusje o budżecie na 2015 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 09.12.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:38] – Dyrektor CKSiR w sprawie modernizacji kotłowni, pieca w budynku CKSiR oraz budżetu na 2015 rok [0:33:14] – Pomysł radnego Jusińskiego w sprawie upoważnienia burmistrza i skarbniczki do samodzielnego [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 22.08.2014 – inwestycje własne oraz ze wsparciem środków zewnętrznych w 2014 i 2015 roku

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 22.08.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:02:13] – burmistrz – inwestycje własne oraz ze wsparciem środków zewnętrznych w 2014 i 2015 roku [0:29:02] – zakłócanie porządku przez mieszkańca [0:29:54] – przyjęcie protokołu [0:30:50] – burmistrz – [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 05.08.2014 – umowa na realizację budowy wodociągu, zakłócanie porządku, droga dojazdowa

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 05.08.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:07] – dyrektor ZGKiM – umowa na realizację budowy wodociągu Wólka Kozłowska, Konary, os. Klonowa – Norwida [0:10:53] – dyrektor ZGKiM – naprawa ogrodzenia przy bibliotece w Jasienicy [0:12:53] – [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 22.07.2014 – bezpieczeństwo na drogach, droga dojazdowa przy ulicy Norwida

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 22.07.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:02:04] – przyjęcie protokołu [0:08:43] – pismo do komisji – Radni w sprawie odwołania konkursu na zabiegi rehabilitacyjne [0:10:16] – pismo do komisji – KRRiT w sprawie koncesji dla TV [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 03.07.2014 – inwestycje realizowane przez ZGKiM

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 03.07.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:17] – przyjęcie protokołu [0:04:12] – pismo do komisji – w sprawie sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach dla pieszych [0:05:16] – pismo do komisji – zażalenie Mieszkanki w sprawie zmiany nazwy [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 06.05.2014 – karta TAKRodzina, modernizacja oświetlenia i pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 06.05.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:02] – przyjęcie protokołu [0:05:19] – pismo do komisji – konflikt w szkole w Jasienicy [0:09:55] – pismo do komisji – w sprawie przedłużenia dzierżawy [0:12:49] – pismo do komisji [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 16.04.2014 – o możliwości budowy drogi Borki – Krusze

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 16.04.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – protokół z poprzedniego posiedzenia [0:02:32] – Pracownik UM – o możliwości budowy drogi Borki – Krusze [0:17:13] – Pracownik UM – równanie dróg gruntowych i bieżące utrzymanie [0:25:06] – termin kolejnego posiedzenia //Łukasz

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 07.04.2014 – propozycja modernizacji oświetlenia, dotacja dla Spółki Wodnej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 07.04.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:53] – propozycja modernizacji oświetlenia ulicznego [0:31:39] – protokół z poprzedniego posiedzenia [0:37:53] – pismo do komisji – w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu [0:38:51] – pismo do komisji – [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 20.03.2014 – omówienie materiałów na sesję i pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 20.03.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:42] – opinia komisji w sprawie dotacji dla Spółki Wodnej [0:02:59] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:14:06] – pismo do komisji – Mieszkaniec w sprawie możliwości odkupu działki gminnej [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 05.03.2014 – gurpa inicjatywna i drogi z Jasienicy, skarga Spółki Wodnej na Komisję

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 05.03.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:10] – odpowiedź burmistrza na wniosek w sprawie drogi Jasienica – Ostrówek i Jasienica – Jadwinin – Tuł, grupa inicjatywna z Jasienicy i droga w kierunku trasy S8 [1:12:58] – [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 18.02.2014 – grupa inicjatywna w Jasienicy na rzecz budowy dróg, opinia w sprawie dostacji dla Spółki Wodnej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 18.02.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:15] – Przedstawiciel grupy inicjatywnej z Jasienicy z pismem do burmistrza w sprawie budowy dróg [0:36:33] – opinia w sprawie dotacji dla Spółki Wodnej [0:59:57] – wnioski do burmistrza [1:02:11] [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 12.02.2014 – inwestycje w roku 2014, harmonogram prac Spółki Wodnej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 12.02.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:00:49] – Burmistrz – inwestycje w roku 2014 [1:11:43] – planowany harmonogram prac Spółki Wodnej [1:20:53] – pismo do komisji – RIO w sprawie orzeczenia nieważności uchwały dot. dotacji dla [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 22.01.2014 – zaległe projekty oświetleniowe, utrzymanie dróg i plany na 2014

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 22.01.2014. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – początek i porządek obrad [0:01:46] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia [0:06:29] – pismo do komisji – Mieszkanka Jasienicy prosi o umorzenie różnicy w podatku od nieruchomości [0:17:10] – pismo do komisji – RIO [...]

Continue reading …
Strona 1 3123