Komisja Budżetu i Inwestycji z 05.03.2014 – gurpa inicjatywna i drogi z Jasienicy, skarga Spółki Wodnej na Komisję

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 05.03.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:01:10] – odpowiedź burmistrza na wniosek w sprawie drogi Jasienica – Ostrówek i Jasienica – Jadwinin – Tuł, grupa inicjatywna z Jasienicy i droga w kierunku trasy S8
[1:12:58] – pismo do komisji – Spółka Wodna zgłasza skargę na Komisję Budżetu
[1:17:51] – pismo do komisji – OSP Chrzęsne wnioskuje o dotację
[1:20:07] – pismo do komisji – RIO w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały budżetowej
[1:20:57] – pismo do komisji – sprawozdanie Komisariatu Policji w Tłuszczu
[1:30:08] – pismo do komisji – Mieszkaniec w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej
[1:31:37] – pismo do komisji – PGE w sprawie posterunku energetycznego
[1:32:50] – Sekretarz – zasady udzielania i rozliczania dotacji dla Spółki Wodnej
[1:52:34] – protokół z poprzedniego posiedzenia
[1:54:45] – dokumenty do rozliczenia dotacji dla Spółki Wodnej
[1:56:56] – termin kolejnego posiedzenia, termin sesji
[1:58:20] – sprawy organizacyjne, wnioski do burmistrza

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz