Komisja Budżetu i Inwestycji z 20.03.2014 – omówienie materiałów na sesję i pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 20.03.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:00:42] – opinia komisji w sprawie dotacji dla Spółki Wodnej
[0:02:59] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
[0:14:06] – pismo do komisji – Mieszkaniec w sprawie możliwości odkupu działki gminnej
[0:15:45] – pismo do komisji – sprawozdanie z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
[0:16:32] – Skarbnik – omówienie materiałów na sesję
[0:57:32] – Pracownik UM – omówienie projektu uchwały dot. studium zagospodarowania przestrzennego
[1:09:07] – omówienie materiałów na sesję
[1:14:53] – pismo do komisji – Komendant Policji w sprawie dofinansowania zakupu alkomatu
[1:18:14] – pismo do komisji – RIO uchyla zapis w sprawie Spółki Wodnej
[1:20:42] – pismo do komisji – w sprawie decyzji środowiskowej dot. rozbudowy firmy Piotro-Stal
[1:22:42] – termin kolejnego posiedzenia

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz