Komisja Budżetu i Inwestycji z 23.04.2015 – Fundusz sołecki na 2015 rok, sprawozdanie ze współpracy z NGO, sprzedaż działek gminnych

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 23.04.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek i porządek obrad
[0:00:24] – Fundusz sołecki na 2015 rok
[0:08:06] – Pismo do komisji – w sprawie organizacji dożynek
[0:10:02] – Pismo do komisji – sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
[0:15:31] – Wniosek do burmistrza w sprawie ulicy Przejazdowej
[0:21:08] – Fundusz sołecki na 2015 rok
[0:22:45] – Sprzedaż działki w centrum
[0:26:27] – Wnioski do burmistrza, oświetlenie, znaki, przydomowa oczyszczalnia ścieków

Reklama

Dodaj komentarz