Komisja łączona (ładu, oświaty i budżetowa) z 17.06.2015 – spotkanie z właścicielami NZOZ BIOS

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji łączonej (ładu, oświaty i budżetowa) z dnia 17.06.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek obrad
[0:00:34] – Informacje o ofercie w NZOZ BIOS
[0:05:15] – Pisma od NZOZ BIOS w sprawach remontów oraz warunki dzierżawy budynku ośrodka
[0:24:50] – Ilość pacjentów, kolejki do specjalistów
[0:31:40] – Opieka zdrowotna dla dzieci i młodzieży
[0:34:58] – Bałagan na terenie ośrodka, utrzymanie obiektu i remonty oraz oferta innej firmy dot. przejęcia budynku
[0:49:27] – Kolejki do specjalistów i braki w ofercie
[0:53:42] – Utrzymanie obiektu i remonty oraz oferta innej firmy dot. przejęcia budynku
[0:54:51] – Wizyty prywatne w ośrodku, ogrzewanie budynku i ponownie remonty
[1:00:00] – Bałagan na terenie ośrodka, utrzymanie obiektu i remonty oraz oferta innej firmy dot. przejęcia budynku
[1:05:38] – Rozszerzenie oferty
[1:08:40] – Małe podsumowanie
[1:11:50] – Pogotowie w Tłuszczu
[1:17:15] – Zakończenie

Reklama

Dodaj komentarz