Komisja Budżetu i Inwestycji z 16.04.2015 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 16.04.2015.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – Początek i porządek obrad
[0:00:28] – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok
[0:42:54] – Notatka z komisji wyjazdowej
[0:44:31] – Pismo do komisji – Młodzieżowa Orkiestra Dęta w sprawie dotacji
[0:45:44] – Pismo do komisji – mieszkanka w sprawie placu zabaw na os. Słoneczna
[0:50:40] – Pismo do komisji – firma Pakard w sprawie odkupienia działki
[0:53:42] – Pismo do komisji – w sprawie dokończenia wodociągów
[0:54:31] – Zakończenie obrad, termin kolejnego posiedzenia

Reklama

Dodaj komentarz