Komisja Budżetu i Inwestycji z 18.02.2014 – grupa inicjatywna w Jasienicy na rzecz budowy dróg, opinia w sprawie dostacji dla Spółki Wodnej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 18.02.2014.

Źródło wideo: Tłuszcz UM

OPIS KOMISJI:
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:00:15] – Przedstawiciel grupy inicjatywnej z Jasienicy z pismem do burmistrza w sprawie budowy dróg
[0:36:33] – opinia w sprawie dotacji dla Spółki Wodnej
[0:59:57] – wnioski do burmistrza
[1:02:11] – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
[1:13:34] – ulica Laskowa w Jasienicy

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz