ST 15(68)/2012 List do redakcji – W świątecznym nastroju

Dodane w:: Listy do redakcji,Numer 15 (68) grudzień 2012 |

Redakcja „ST” dziękuje serdecznie panu Stanisławowi Ołdakowi za życzenia świąteczne oraz list. Ze względów na deficyt miejsca, prezentujemy puentę listu:

W świątecznym nastroju

(…) Przenosząc pragnienia wyrażone w wigilijnych życzeniach na grunt naszych trudnych, gminnych spraw, warto chyba, żywić słodką nadzieję i wierzyć, że władze naszej gminy na czele z jej burmistrzem Pawłem Bednarczykiem, łamiąc się opłatkiem wigilijnym i składając życzenia członkom Rady Miasta, uczynią coś, co będzie trwałą gwarancją życzliwości i poprawnych stosunków na linii burmistrz – Rada Miasta. Niech Dzieciątko Jezus, które narodziło się w ubóstwie i przetrwało wbrew logice koszmarne niedogodności, będzie zawsze inspiracją do szlachetnych poczynań wszystkich ludzi, a już szczególnie tych w ręce których oddano losy i przyszłość naszej gminnej społeczności. Życzę zatem, władzom gminy poprawnych decyzji i życzliwości na co dzień, zaś Radzie Miasta konsekwencji w urzeczywistnianiu trafnych decyzji. Oby „Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami!”.

 

Stanisław Ołdak, Jasienica

Reklama

Dodaj komentarz