ST 3 (95)/2015 Listy do Redakcji: WODA DLA WYBRANYCH?

Dodane w:: Numer 3 (95) marzec 2015,Sprawy mieszkańców |

Chciałam doprecyzować treść artykułu z poprzedniego numeru „Stacji Tłuszcz”. Woda w Miąsem – owszem popłynie – ale tylko główną ulicą. Akurat tam, gdzie wodę w studniach ludzie mają. A tam, gdzie studnie są wyschnięte, wodociąg nie dotrze. Nie mamy w czym prać, myjemy się po dwie osoby w jednej wodzie. A przepraszam – ulica Malownicza w Miąsem wodę też ma dostać. bo tam radny mieszka.

Gdyby radni podeszli realnie do potrzeb mieszkańców to by nie rozebrali pieniędzy na drogi i chodniki. Dlaczego oni podchodzą tak do sprawy, ja tego nie rozumiem! To jest bulwersujące. Jak już zrobić tę wodę, to do końca. Cierpimy przecież już tyle lat. To trzeba nagłośnić. Ludzie są niedoinformowani. Liczą, że będą mieli wodę, a ci co teraz jej w studniach nie mają, mieć jej nie będą. Uważam, że radny mógł zrezygnować z budowy drogi i dać na wodociąg!

Mieszkanka Miąsego

 

SAMORZĄDOWCY ODPOWIADAJĄ:

Tomasz Jusiński, Sekretarz Gminy: – Pierwszym kryterium wyboru było zapewnienie jak największego rozbioru wody z budowanej SUW w Łysobykach, a więc poprowadzenie trasy wodociągu przez obszary o największym zagęszczeniu zabudowy w celu osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego dla SUW w Łysobykach. Im więcej potencjalnych odbiorców wody tym szybciej efekt ekologiczny może zostać osiągnięty.

Drugim kryterium było poprowadzenie wodociągu możliwie najkrótszą trasą w stronę Jadwinina, gdzie występowały symptomy suszy, a woda była dowożona beczkowozami.

Należy podkreślić, że określony w przetargu, szczegółowy przebieg trasy w poszczególnych miejscowościach to efekt konsultacji z radnymi i ich propozycji zgłoszonych przed ogłoszeniem przetargu.

Zakres rzeczowy, tzn. długość budowanej sieci uzależniona jest wprost od środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel przez Radę Miejską. W ramach obecnie realizowanego zadania nie przewiduje się budowy odcinka od ronda do stacji benzynowej w Miąsem. Dalsze plany budowy wodociągu określi Rada Miejska w uchwale budżetowej.

 

Radny Mirosław Sobczak z Miąsego: – Jest rzeczą oczywistą, że nie da się w krótkim czasie zaspokoić potrzeb dostarczenia wody wszystkim mieszkańcom. Koncepcja budowy sieci wodociągowej ustalona do realizacji w poprzedniej kadencji z SUW w Łysobykach przedstawia się następująco: przebiegać będzie przez wieś Łysobyki, Trakt Napoleoński, wieś Miąse, część ulicy Napoleońskiej, ul. Kard. Wyszyńskiego z odgałęzieniem w ul. Popiełuszki, ul. Malowniczą, która łączy się z ul. Kard. Wyszyńskiego i biegnie do Jadwinina. Zakres realizacji ogranicza kwota 1,5 mln na ten cel, do wysokości której rozstrzygnięty został przetarg.

Odnośnie realizacji I etapu jakim jest ww. przebieg wodociągu zasadą w realizacji tego typu przedsięwzięć jest to, że w pierwszej kolejności buduje się główną sieć o największym przekroju, aby można było do tej sieci włączać kolejne ulice z mniejszymi przekrojami. Realizacja sieci wodociągowej w ulicy Malowniczej jest związana z zaprojektowanym przyłączem z tej ulicy do Zespołu Szkół z Przedszkolem w Miąsem, który będzie największym odbiorcą wody, a zapewnienie minimalnego odbioru uzdatnionej wody wiąże się z prawidłową pracą Stacji Uzdatniania przy realizacji I etapu. Docelowo sieć wodociągowa będzie spięta z wodociągiem na osiedlu Borki przy drodze wojewódzkiej 634. Wcześniej przebiegnie z Jadwinina ulicami Wołomińską, Cmentarną Szkolną, Centralną, Wąską, Łąkową w Jasienicy. Ostateczny przebieg określi jednak zakres zawarty w dokumentacji przetargowej i kwota jaka zostanie przeznaczona na ten cel. Priorytetem moim i rady w realizacji I etapu tego przedsięwzięcia jest dostarczenie wody mieszkańcom Jadwinina, którzy borykają się z jej brakiem od wielu lat.

Problem braku wody jest bardzo ważny, ale nie jest jedynym, którego rozwiązania oczekują mieszkańcy naszej gminy – to tak w nawiązaniu do propozycji rezygnacji z budowy drogi.

Reklama

Dodaj komentarz