IX SESJA RADY MIEJSKIEJ: Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski

Dodane w:: Numer 51 (październik 2011) |

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ: Interpelacje radnych

IX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

 Radna Danuta Opłotna zapytała, czy w przyszłym roku będzie kontynuowane oczyszczanie rzeki Cienkiej. Burmistrz odpowiedział, że podczas spotkania ze starostą padło zapewnienie, że w przyszłym roku będzie czyszczony odcinek rzeki od drogi 634 w stronę osiedli: Górki i Słoneczna.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Fydryszek zapytał, na jakim etapie jest przygotowanie dokumentacji projektowej na nową halę sportową w Tłuszczu, ponieważ 31 stycznia 2012 roku upływa termin składania wniosków w konkursie, w którym gmina może się ubiegać o dofinansowanie tej inwestycji. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że na nową halę sportową zostanie wybrany projekt gotowy, jednak należy również zaplanować połączenie hali ze szkołą. Gmina podjęła już wstępne rozmowy w tej sprawie i najprawdopodobniej projektant dostosowujący gotowy projekt hali, będzie również przygotowywał projekt połączenia budynków. Burmistrz zapewnił, że będzie się starał, aby zdążyć ze wszystkim i złożyć wniosek w terminie. Zaznaczył jednocześnie, że może nie wystarczyć pieniędzy na wykonanie połączenia i wtedy zwróci się do rady o przesunięcie środków w budżecie.
Radna Danuta Opłotna poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Mickiewicza i Kościuszki w Jasienicy o interwencję w związku z tym, że na nawierzchni drogi wytworzył się dokuczliwy pył. Burmistrz zapewnił, że wkrótce podejmie działania w tej sprawie.
Radny Dariusz Kur zgłosił konieczność uzupełnienie asfaltu w nawierzchni drogi prowadzącej od Wólki Kozłowskiej w kierunku do Dębinek. Wiceburmistrz Waldemar Banaszek zapewnił, że gmina złożyła już zamówienie na zimny asfalt do uzupełniania ubytków: – Jak tylko go dostaniemy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej usunie dziury – zapewnił wiceburmistrz.
Wiceprzewodniczący rady Paweł Fydryszek zapytał, czy w związku z realizacją dużego projektu kanalizacyjno-wodociągowego dla miasta, gminę będzie stać na budowę zbiornika retencyjnego. Radny zasugerował przeprowadzenie tej inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Burmistrz odpowiedział, że dokładne koszty budowy zbiornika nie są znane i że ta inwestycja będzie wymagała zgody rady oraz wewnętrznego porozumienia, jeśli chodzi o podział środków.
Radny Dariusz Kur zauważył, że staw w Kozłach jest zaniedbany i również może zostać nazwany – jak w przypadku stawu w Chrzęsnem – zbiornikiem retencyjnym. Radny pokreślił, że zaniedbany staw jest uciążliwy dla mieszkańców. Burmistrz odpowiedział, że inwestycje będą wykonywane, ale nie naraz, tylko według możliwości finansowych gminy. Zaznaczył także, że na sfinansowanie oczyszczenia stawu w Chrzęsnem przeznaczono pieniądze niewydane na modernizację ulicy Borówkowej.

 

Zapytania i wolne wnioski

GRANICZNA DZIURA

Sołtys Brzezinowa Katarzyna Sadurska zgłosiła problem dziury w drodze przy wjeździe do Brzezinowa. Pani sołtys poinformowała burmistrza, że otrzymała w urzędzie numer telefonu do Zarządu Dróg Powiatowych w Wołominie, aby zgłosić ten problem, ponieważ droga nie należy do gminy, ale do powiatu. Jednak gdy pani Sadurska zadzwoniła pod wskazany numer okazało się, że droga owszem, należy do powiatu, z tym że wyszkowskiego. Burmistrz obiecał, że wydział drogownictwa zajmie się tą sprawą. Zwrócił też uwagę, że inspektor ds. drogownictwa pracuje krótko, zaś w poruszanym przypadku granica powiatów przebiega przez skrzyżowanie, na którym powstała dziura.

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy zgłosił dziurę przy skrzyżowaniu ulic Zacisznej i Stylowej w Postoliskach.

CZY BĘDZIE BILETOMAT?

Radny Kamil Laskowski zgłosił wniosek o postawienie na terenie gminy biletomatu oraz kasownika do aktywacji kart miejskich. Radny poprosił urząd o wskazanie Zarządowi Transportu Miejskiego dogodnych lokalizacji, jednocześnie dodając, że takie urządzenia mogłyby zostać zamontowane na tłuszczańskim dworcu. Burmistrz zwrócił uwagę, że należy najpierw podjąć rozmowy z przedstawicielami kolei oraz ustalić, jakie koszty będą się wiązały z umiejscowieniem biletomatu i kasownika.

NIEZRÓWNANY SĄSIAD

Mieszkaniec z ul. Nowej zapytał, kiedy będzie kontynuowane utwardzenie drogi oraz zwrócił uwagę na fakt, że w wyniku utwardzenia nawierzchni zbyt grubym kruszywem niszczą się podwozia, felgi i opony samochodów oraz buty. – Kiedy będzie dosypany destrukt, który był nam obiecany? – dopytywał mieszkaniec. Wiceburmistrz Waldemar Banaszek poinformował, że przerwanie prac wynikało z sąsiedzkiego konfliktu.

– Sąsiad stanął przed równiarką… Nie można było go zrównać – tłumaczył wiceburmistrz Banaszek i zapewnił, że jak tylko będzie destrukt, to zostanie na ulicę nawieziony. – Oczywiście jeśli sąsiad znów nie stanie na drodze… – uprzedził wiceburmistrz.

To oświadczenie wzbudziło zaniepokojenie mieszkańca, który podkreślił, że jedna osoba nie powinna wstrzymywać prac. Wiceburmistrz zapewnił, że w przypadku kłopotów gmina zwróci się do odpowiednich organów, aby umożliwiły utwardzenie drogi.

KTO WYCIĄŁ DRZEWA?

Mieszkaniec osiedla Kolejowa chciał się dowiedzieć, kto wydał pozwolenie na wycięcie drzew na posesji przy ulicy Nowej 11. Wiceburmistrz po upewnieniu się, że stało się to w tym roku zapewnił, że zostanie to sprawdzone, zaś mieszkaniec dostanie odpowiedź.

SPRAWY POWIATOWE NA RADĘ POWIATU

Sołtys Franciszkowa Leszek Banaszek w imieniu zarządu spółki wodnej podziękował za przekazanie dotacji oraz wszelką pomoc przy zawiązywaniu, rejestracji i funkcjonowaniu spółki. Sołtys wyraził nadzieję, że działalność spółki przyczyni się do ograniczenia podtopień.

Następnie sołtys Banaszek zapytał czy może zadać pytanie obecnemu na sesji radnemu powiatowemu Mariuszowi Dembińskiemu. Zwrócił uwagę, że na poprzedniej sesji nie uzyskał na to zgody.

Sprawę wyjaśnił obecny na sesji prawnik obsługujący gminę, który zaznaczył, że zapytania na sesji rady miejskiej są kierowane bezpośrednio do burmistrza, zaś najlepszym miejscem do zadania pytań do radnych powiatowych, jest sesja rady powiatu.

Sołtys Dzięciołów Stanisław Szymański zapytał, dlaczego więc w poprzedniej kadencji pytania radnym powiatowym można było zadawać. Prawnik Aleksander Diakonow wyjaśnił, że kieruje się treścią statutu i nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego w poprzedniej kadencji było to możliwe.

W wyniku tej dyskusji sołtys Banaszek zwrócił się z pytaniem do radnego powiatowego Mariusza Dembińskiego jako dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, czym wywołał rozbawienie na sali. – Kiedy będzie uporządkowana droga gminna Jaźwie – Franciszków? Ten problem był już zgłaszany – pytał sołtys.

Dyrektor Dembiński zapewnił, że może to zrobić w każdej chwili, jednak warunkiem jest otrzymanie od gminy zlecenia na wykonanie tych prac.

Radna Aleksandra Świeżak zapytała dyrektora Dembińskiego, kiedy zostaną wycięte krzaki na ulicy Wesołowskiego.

– W najbliższym czasie – odpowiedział dyrektor, po czym przewodniczący zamknął IX Sesję Rady Miejskiej.

 

  • Maciej Puławski

Reklama

Komentarze (1 )

  1. Kiedy gmina na myśli się i wyremontuje asfalt w wsi Waganka.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: 0 (ocen: 0 )

Dodaj komentarz