Posłuchaj online! XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 31.03.2010 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania. Niestety nie możemy zapewnić Państwu nagrań lepszej jakości – nasza redakcja dysponuje jedynie zwykłym cyfrowym dyktafonem, a większość radnych podczas sesji nie korzysta z mikrofonu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że udostępnione nagrania będą dla Państwa przydatne i ciekawe.

Otwarcie sesji
Otwarcie sesji i porządek obrad
3:21 radna Hanna Kurek i radna Janina Stryjek zgłaszają wnioski formalne, wyjaśnienie

rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy przystrój bożonarodzeniowy
4:35 sprawozdanie z działalności burmistrza

00:00 przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
00:25 informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Tłuszcz – Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu z działalności w 2009 r.

Głosowanie uchwał:
00:00 a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
03:40 radna Hanna Kurek składa wniosek
05:30 radna Janina Stryjek składa wniosek
07:25 dyskusja na temat wniosków
10:50 głosowanie nad wnioskami
12:00 poprawki ustne wnoszone przez p. Skarbnik
17:30 głosowanie
18:10 b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pt. „Budowa sieci Kanalizacyjnej w miejscowości Tłuszcz na osiedlu Klonowa – Norwida”.
19:45 c) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej”.
21:00 d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu.
22:00 e) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/341/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.

00:00 f) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz.
03:50 g) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w mieście Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną
04:40 h) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki gruntu położonej w obrębie Jasienica gminie Tłuszcz z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej – ul. Poziomkowej.
05:40 i) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie Jasienica gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogi gminne.
07:00 j) w sprawie nabycia działek gruntowych położonych w obrębie Jasienica gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną – ulicę Kościelną.
08:30 k) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r. r
09:10 l) w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
13:44 radna Janina Stryjek
15:25 przewodniczący rady Krzysztof Gajcy
17:05 dyskusja między mec. Bonifacym Choszczykiem a mieszkańcem WIesławem Mamotem

Interpelacje radnych
00:00 radna Hanna Kurek
03:42 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
08:14 radna Hanna Kurek
09:29 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
10:26 radny Stanisław Kielak
11:03 wiceprzewodniczący rady Adam Wojtyra nt. inwestycji w Grabowie
20:16 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 radna Janina Stryjek
01:10 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

Zapytania i wolne wnioski
00:00 mieszkanka Jasienicy p. Kornelia Kostyra
02:51 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
04:27 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Waldemar Banaszek
04:50 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
dyskusja trwa do 15:58
15:58 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Waldemar Banaszek do radnej Grażyny Rek
16:10 odp. radnej Grażyny Rek
17:40 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
19:26 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Waldemar Banaszek do radnych
20:30 radnej Grażyny Rek
22:15 dyrektor Zespołu Szkół w Miąsem Maria Suchocka

00:00 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
01:50 dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy Elżbieta Sobiesiak
03:50 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Wiesław Mamot
09:00 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
11:00 – do końca dyskusja w sprawie poruszonej przez p. Mamota

00:00 cd. dyskusji
05:25 radny powiatowy Adam Milczarek
14:21 dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłuszczu Władysław Krysik
21:18 radny Waldemar Sikora
29:21 radna Hanna Kurek
30:05 radny Stefan Mikiciuk
32:00 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Wiesław Mamot

00:00 radny Zbigniew Pożarko
03:20 red. Stacji Tłuszcz Maciej Puławski
04:50 sołtys Stasinowa Jerzy Więch

Reklama

Dodaj komentarz