Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

28 kwietnia 2010 r. (środa) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.
Podczas każdej sesji jest czas na zapytania i wolne wnioski, kiedy to każdy z przybyłych mieszkańców może zadać pytanie radnym, burmistrzowi i jego zastępcy lub też poruszyć ważny dla niego problem. Zapraszamy!

Poniżej podajemy porządek obrad :

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3.Przyjęcie protokółu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
4.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i podjęcie uchwały absolutoryjnej .
5.Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010.
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Tłuszczu za rok 2009.
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za rok 2009.
d) w sprawie zarządzenia i określenia terminu wyboru organu wykonawczego w jednostce pomocniczej Gminy Tłuszcz -osiedlu Klonowa – Norwida oraz ustalenia zadań na okres kampanii wyborczej.
e) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz.
f) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tłuszcz.
6.Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
7.Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP Tłuszcz

Reklama

Dodaj komentarz