Walny Zjazd Sprawozdawczy

Dodane w:: Numer 47-48 (czerwiec/lipiec) 2011 |

25 maja odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. O godzinie 15 w budynku muzeum zgromadzili się członkowie organizacji. Obecni wysłuchali sprawozdań prezesa Tadeusza Sasina a także komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i skarbnika Towarzystwa. Po przyjęciu sprawozdań władze towarzystwa jednogłośnie uzyskały absolutorium. TPZT istnieje od 1983 roku, obecnie liczy około 100 członków. „Zadaniem TPZT jest między innymi ocenianie dziedzictwa kulturowego ziemi tłuszczańskiej, popularyzacja wiedzy o regionie, promocja Tłuszcza i okolic, wzmacnianie więzi międzyludzkich społeczności lokalnej, współudział i współorganizacja imprez koordynowanych przez Centrum Kultury, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, prowadzenie prac badawczych, wydawanie publikacji własnych jak i współpraca przy wydawnictwach zbiorowych.”*

* źródło cytatu: www.tluszcz.pl

  • MO

Reklama

Dodaj komentarz