XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ – Interpelacje radnych

Dodane w:: Numer 9 (kwiecień 2008) |

DLACZEGO RATUSZOWA NIE JEST WIZYTÓWKĄ

Podczas interpelacji pierwszy głos zabrał radny Tadeusz Groszek, który poruszył kwestię zagospodarowania terenu wokół ul. Ratuszowej w Tłuszczu. Radny podkreślił, że jest to miejsce sąsiadujące z Centrum Kultury, Urzędem Miejskim, budynkiem Policji oraz rozpoczynającym działalność Środowiskowym Domem Samopomocy.
- Wizytówką to miejsce dla naszej gminy nie jest, a powinno być – podsumował ze smutkiem radny Groszek.

Burmistrz Jan Krzysztof Białek zapewnił radnego, że to miejsce wizytówką może nie jest, ale już wkrótce się nią stanie. Dodał, że wszystkie działania są prowadzone zgodnie z planem i teren zostanie uporządkowany po zakończeniu prac budowlanych w Domu Samopomocy.
- Mam nadzieję, że z początkiem lata ten teren będzie zupełnie inaczej wyglądał – powiedział burmistrz.

ZAPOTRZEBOWANIE NA KLASY INTEGRACYJNE

Radna Grażyna Rek poruszyła problem braku klas integracyjnych na terenie gminy. Radna podkreśliła, że na dzień dzisiejszy jest coraz większe zapotrzebowanie na organizację takiej klasy, nie tylko na poziomie szkoły podstawowej, ale też i w przedszkolu.

Burmistrz w odpowiedzi zwrócił uwagę na to, że Rada Miejska obecnej, jak i poprzedniej kadencji, robi bardzo dużo na rzecz osób niepełnosprawnych. Zauważył, że na terenie gminy aktywnie działają stowarzyszenia wspierające osoby niepełnosprawne: „AXA” oraz „NADZIEJA”.
- My ich wspieramy, dajemy dotacje na działalność. Uruchamiamy też Środowiskowy Dom Samopomocy, bo rzeczywiście, istnieje taka potrzeba – zgodził się z radną burmistrz. Dodał również, że został złożony projekt na utworzenie przedszkola integracyjnego na bazie przedszkola w Kozłach i oddział integracyjny w nauczaniu przedszkolnym się pojawi. Burmistrz przyznał, że jeśli chodzi o utworzenie klasy integracyjnej w szkole podstawowej, to już od kilku lat trwają dyskusje. Zapewnił radną, że sprawa to zostanie poruszona na najbliższej naradzie z dyrektorami szkół.

WSZYSTKIEMU WINNY NFZ

Radny Mirosław Sobczak zapytał, jak wygląda sytuacja ze świadczeniem bezpłatnych usług stomatologicznych na terenie gminy?

Burmistrz Białek odpowiedział, że żaden stomatolog z terenu naszej gminy nie podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a Urząd Miejski nie może do tego nikogo przymusić.

Radny Tadeusz Sasin, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia poinformował, że odbyło się spotkanie ze stomatologami z terenu gminy Tłuszcz. Komisja ustaliła, że nie ma możliwości, żeby zmusić stomatologów do podpisania umowy z NFZ, jednak – jak podkreślił radny Sasin – w przyszłorocznym budżecie będą czynione starania, aby zabezpieczyć środki finansowe na przegląd zębów u dzieci ze szkół podstawowych.

W odpowiedzi radny Sobczak zaproponował, aby Rada upoważniła burmistrza do zerwania umowy na wynajem lokalu z lekarzem stomatologiem, który korzysta z pomieszczeń przychodni i podjęcia wszelkich środków, które mogą skłonić dentystę do podpisania umowy z NFZ.

Radna Grażyna Rek zauważyła, że „zamknięcie i tak taniego gabinetu nie spowoduje poprawy sytuacji, a wręcz ją pogorszy”. Poinformowała również, że na spotkaniu Komisji pan doktor zapewnił wszystkich, że gdy warunki współpracy z NFZ się poprawią, to taką umowę w przyszłym roku podpisze.

Na zakończenie dyskusji burmistrz zwrócił radnemu Sobczakowi uwagę, że zrywanie umów wywołuje skutki prawne. Poinformował, że umowa została zawarta na jeden rok kalendarzowy z możliwością przedłużenia, zaś jej rozwiązanie przed tym terminem rodzi konsekwencje odszkodowawcze.
- [Brak bezpłatnych usług dentystycznych - przypis red.] to nie jest wina stomatologa, ani nasza – to jest wina polskiego systemu opieki zdrowotnej – zakończył temat burmistrz.

CISZA O PRZEJEŹDZIE W CHRZĘSNEM

Radny Stanisław Kielak przypomniał, że 15 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie w sprawie niebezpiecznego przejazdu PKP w Chrzęsnem, na którym ustalono, że zostaną wykonane nowe oznakowania i namalowane pasy, a w szkołach przeprowadzone szkolenia na temat bezpiecznego przekraczania przejazdu. Tymczasem… zupełnie nic się w tej sprawie nie dzieje! Drugą sprawą, jaką poruszył radny Kielak, była prośba o wycięcie drzew i zebranie skarp wzdłuż drogi powiatowej.

Wiceburmistrz Janusz Tomasz Czarnogórski odnosząc się do kwestii wspomnianych szkoleń poinformował, że zostaną one przeprowadzone jeszcze w kwietniu.

Zabierając głos podczas zapytań i wolnych wniosków radny powiatowy Adam Milczarek odniósł się do poruszanej przez radnego Kielaka kwestii przejazdu kolejowego w Chrzęsnem. Zobowiązał się, że poruszy tę sprawę na komisji i postara się, żeby oznakowania zostały wykonane zgodnie z umową. Odnośnie usuwania skarp i wycinania drzew radny Milczarek przyznał, że w tym momencie jest za mało pracowników, którzy tymi sprawami się zajmują i jest to problem w skali całego powiatu.

MIĄSE DZIĘKUJE

Radny Mirosław Sobczak podziękował burmistrzowi i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wkład i pomoc w zorganizowaniu przez parafię Miąse zimowiska. Na koniec radny podziękował dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za sprawne uporządkowanie poboczy przy ulicy Parafialnej w Miąsem.

(red.)

Reklama

Dodaj komentarz