Posłuchaj online! XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

gmina_tluszcz2Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 28.04.2010 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania. Niestety nie możemy zapewnić Państwu nagrań lepszej jakości – nasza redakcja dysponuje jedynie zwykłym cyfrowym dyktafonem, a większość radnych podczas sesji nie korzysta z mikrofonu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że udostępnione nagrania będą dla Państwa przydatne i ciekawe.

Otwarcie sesji
Otwarcie sesji i porządek obrad
02:47 sprawozdanie z działalności burmistrza

00:15 przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
01:20 skarbnik gminy Bogusława Toma nt. sprawozdania z wykonania budżetu
04:28 opinia RIO

00:00 uchwała w sprawie udzielenia absolutoryjnej
00:49 radna Janina Stryjek
02:00 radna Hanna Kurek
04:20 głosowanie
04:46 burmistrz Jan Krzysztof Białek

Głosowanie uchwał:
00:00 a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010.
06:11 b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Tłuszczu za rok 2009.
08:53 c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za rok 2009.

d) w sprawie zarządzenia i określenia terminu wyboru organu wykonawczego w jednostce pomocniczej Gminy Tłuszcz -osiedlu Klonowa – Norwida oraz ustalenia zadań na okres kampanii wyborczej.

00:00 e) w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz.
02:15 f) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tłuszcz.
03:46 g) w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Tłuszcz.

Interpelacje radnych
00:00 radny Zbigniew Pożarko
00:38 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
01:55 radny Stefan Mikiciuk
02:22 radna Hanna Kurek
03:44 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
06:21 radna Hanna Kurek
07:06 radny Stanisław Kielak
07:38 radna Janina Stryjek
08:16 kierownik wydziału UGK Jerzy Nowak
08:31 radna Grażyna Rek
09:07 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
10:22 radny Zbigniew Pożarko
10:37 radny Mirosław Szczotka
11:12 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy
00:39 radny Adam Wojtyra

Zapytania i wolne wnioski
01:55 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Wiesław Mamot

00:00 wiceburmistrz Janusz Tomasz Czarnogórski
06:00 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Wiesław Mamot
06:30 wiceburmistrz Janusz Tomasz Czarnogórski
07:11 mieszkaniec osiedla Kolejowa p. Wiesław Mamot
08:02 radny Zbigniew Pożarko

00:00 radny Tadeusz Sasin
01:55 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
05:38 radna Hanna Kurek
06:54 radny Tadeusz Sasin
08:19 sołtys Franciszkowa Leszek Banaszek
10:50 skarbnik gminy Bogusława Toma

00:00 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
04:48 sołtys Franciszkowa Leszek Banaszek
05:25 radny Mirosław Sobczak
07:04 radna Janina Stryjek

00:00 radny Adam Milczarek
02:44 sołtys Stasinowa Jerzy Więch
05:01 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
06:31 radny Zbigniew Pożarko
07:37 sołtys Miąsego
08:38 Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy

Reklama

Dodaj komentarz