PLAN DLA FRANCISZKOWA

Dodane w:: Numer 9 (kwiecień 2008) |

25 kwietnia 2008 r. (piątek) o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla miejscowości Franciszków.

Zmiana planu ma związek z inwestycją planowaną przez właściciela „Dworu Franciszków”. Inwestor zwrócił się do Burmistrza i Rady Miejskiej z propozycją wybudowania na terenie swojej działki osiedla domów jednorodzinnych i segmentowych. Aby na tym terenie taką inwestycję przeprowadzi, konieczne jest przekształcenie gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. Z planem zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, w pokoju nr 17, w godzinach 8 – 15. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami projektu planu, gdyż tylko do 21 maja 2008 r. można składać pisemnie ewentualne uwagi. Przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem gmina nie ma obowiązku powiadamiać indywidualnie właścicieli działek znajdujących się na obszarze, którego dotyczą planowane zmiany. (red.)

Reklama

Dodaj komentarz