357 645 zł dla gminy Tłuszcz!

Dodane w:: Numer 9 (kwiecień 2008) |

Aż pięć z sześciu wniosków z terenu naszej gminy zostało dofinansowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na rok 2008.

Gmina Tłuszcz aplikowała o dofinansowanie realizacji 6 zadań. Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu pięciu z nich. Wsparcie finansowe jest udzielane na bardzo różne cele, które są pogrupowane w tzw. komponentach:

Komponent A – to dofinansowanie rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej,
Komponent B – to środki, które można przeznaczyć na modernizację placówek oświatowych,
Komponent C – wspiera rozwój gminnej infrastruktury drogowej,
Komponent D – to środki na rozwój infrastruktury sportowej,
Komponent E – dofinansowuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
Komponent J – służy wspieraniu potencjału regionalnego.

Dużą zaletą tej formy dofinansowania jest to, że środki pozyskane w ten sposób mogą stanowić wkład własny przy aplikowaniu o pieniądze z innych źródeł.

Na terenie gminy Tłuszcz dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

  • Termomodernizacja szkoły w Mokrej Wsi: 57 645 zł (komp. B)
  • Modernizacja odcinka drogi gminnej przez wieś Białki: 11 000 zł (komp. C)
  • Modernizacja odcinka drogi gminnej Karolew – Szczepanek: 89 000 zł (komp. C)
  • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tłuszczu – etap 1: 50 000 zł (komp. D)
  • Budowa przyszkolnych oczyszczalni ścieków (w miejscowościach – Jasienica, Stryjki, Postoliska, Miąse): 150 000 zł (komp. E)

W ramach komponentu J (wsparcie potencjału rozwojowego) gmina ubiegała się o dofinansowanie modernizacji ciągu komunikacyjnego ulicy Nowej w Tłuszczu, niestety zadanie to najwyraźniej nie znalazło uznania u osób oceniających wnioski.

Jak udało nam się ustalić w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Gminy – środki z komponentu D (rozwój infrastruktury sportowej) zostaną przeznaczone na wykonanie podbudowy obecnego boiska treningowego przy ul. Polnej w Tłuszczu. Ponadto gmina planuje na ten projekt pozyskać dodatkowe pieniądze z programu „Blisko Boisko”, który zakłada budowanie bezpiecznych, nowoczesnych i ogólnodostępnych boisk.

W powiecie wołomińskim wsparcie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza na rok 2008 otrzymały następujące gminy:

1) Dąbrówka        420 000 zł
2) Jadów         372 186 zł
3) Strachówka                369 323 zł
4) Tłuszcz        357 645 zł
5) Poświętne        305 000 zł
6) Klembów        300 000 zł
7) Radzymin          70 000 zł
7) Wołomin          70 000 zł

  • Maciej Puławski

Reklama

Dodaj komentarz