Co dalej z halą?

Dodane w:: Numer 34 (maj 2010) |

nielegalne_fundamenty_2_3Rozwijając wątek poruszony w artykule „Nielegalne fundamenty” – opublikowanym w kwietniowym numerze „Stacji Tłuszcz”, zwróciliśmy się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z pytaniami, jakie mogą być dalsze losy feralnych fundamentów?

Przedstawiciele Departamentu Prawno – Organizacyjnego GUNB poinformowali naszą redakcję, że opłaty legalizacyjne są zależne od kubatury budynku i kształtują się następująco:

- budynki szkolne: od 100 000 do 250 000 zł
- budynki sportu i rekreacji: od 225 000 do 562 500 zł

Przyjmując do kalkulacji rozmiary planowanej hali (rzut fundamentów 37,36 m x 49,50 m; wysokość 15 m) można przypuszczać, że zostaną naliczone stawki maksymalne. Łatwo zauważyć, że obecnie kluczową kwestią jest zakwalifikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii (budynki szkolne czy budynki sportu i rekreacji). Jak ustaliliśmy – należy to do obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie, który będzie prowadził postępowanie w tej sprawie, gdy gmina Tłuszcz wystąpi o zalegalizowanie samowoli.

Czy można umorzyć?

Ustaliliśmy, że opłaty legalizacyjne nie podlegają umorzeniu, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązania. W tej kwestii decyduje wojewoda, który po wpłynięciu wniosku prowadzi odrębne od procedury legalizacyjnej postępowanie administracyjne.

A może rozbiórka?

Warto zauważyć, że wniesienie opłaty jest jednym z warunków zalegalizowania samowoli budowlanej, jednak w rozumieniu przepisów nie stanowi ona kary. Oznacza to, że inwestor – w tym przypadku gmina – nie musi jej uiszczać, jeśli nie chce legalizować samowoli. Wówczas nakazuje się rozbiórkę wykonanego obiektu i po jej zakończeniu można formalnie, z czystym kontem, wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. Wtedy nie ponosi się opłaty legalizacyjnej, lecz koszty rozbiórki i ponownej budowy.
Co się w naszym przypadku bardziej opłaca?
O tym już wkrótce zdecydują władze naszej gminy. O dalszych losach nielegalnych fundamentów będziemy Państwa na bieżąco informować.

  • Maciej Puławski

Reklama

Dodaj komentarz