XXX Sesja Rady Miejskiej w skrócie

Dodane w:: Numer 38 (wrzesień) 2010 |

Radna Hanna Kurek zapowiedziała, że będzie ubiegać się o fotel burmistrzaW poniedziałek 6 września 2010 r. odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej. Ponieważ zakończyła się kilka godzin przed wysłaniem tego numeru „Stacji Tłuszcz” do drukarni, przedstawiamy ją Państwu w skrócie.

Publiczności dziękujemy

Już przy głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad zrobiło się małe zamieszanie. Radna Hanna Kurek zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Tłuszcz dla niepublicznych przedszkoli. Radna zwróciła uwagę, że uchwała nie została przedyskutowana i zawiera szereg błędów merytorycznych. Mimo tego większość radnych opowiedziała się za jej zostawieniem w porządku obrad. Bezpośrednio przed głosowaniem radna Janina Stryjek zwróciła uwagę, że od jakości uchwalanych przez Radę przepisów zależy ich późniejsza realizacja. Radna zawnioskowała o przerwę, podczas której projekt uchwały zostałby poprawiony. W efekcie przewodniczący rady Krzysztof Gajcy ogłosił piętnastominutową przerwę i radni wraz z burmistrzem i radcą prawnym udali się do innej sali, aby pracować nad treścią uchwały – bez publiczności. W efekcie uchwała po zgłoszeniu kilku uwag została przyjęta większością głosów.

Sesje po południu? Nie w tej kadencji

Pusta sala...Podczas wolnych wniosków głos zabrał mieszkaniec osiedla Kolejowa Waldemar Banaszek, który na kwietniowej sesji poruszył kwestię zmiany godziny obrad na popołudniową. Wtedy usłyszał od przewodniczącego rady, że zostanie to rozważone. W związku z tym, że sesje są dalej o godzinie 11 rano, mieszkaniec z ironią w głosie podziękował za przychylenie się do jego wniosku. Przewodniczący rady Krzysztof Gajcy wyjaśnił, że po konsultacji z radnymi podjęto decyzje, że kadencja rady już się kończy i nie warto zmieniać godzin sesji. Przewodniczący zwrócił uwagę, że zmiana godzin sesji wprowadziłaby również utrudnienia w pracy urzędu.

Tłuszcz. Będzie kanalizacja – 503 metry

Niebawem ruszą pierwsze pracy przy budowie kanalizacji w Tłuszczu. Będzie to odcinek liczący 503 metry bieżące wzdłuż ulicy Radzymińskiej i strzeżonego przejazdu PKP do wysokości ulicy Zachodniej (osiedle Klonowa – Norwida). Jak zaznaczył burmistrz Jan Krzysztof Białek, zaplanowany do wykonania w tym roku odcinek kanalizacji jest jednym z trudniejszych ze względu na dużą głębokość wykopów i większe przekroje rur. Wg dokumentacji przetargowej prace powinny zostać zakończone do końca listopada br. Gorzej przedstawia się sytuacja inwestycji kanalizacyjnych na osiedlu Słoneczna, na których budowę gmina stara się pozyskać dofinansowanie. Po złożeniu odwołań nasz wniosek oczekuje na ponowne umieszczenie na liście rankingowej. Wiele w tym momencie zależy od tego, jakie decyzje podejmie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

W oczekiwaniu na zalew

Gmina wykupiła już około 60% (13 ha) powierzchni pod planowany zbiornik retencyjny. Obecnie pozostały w większości tzw. trudne przypadki – czyli działki o nieuregulowanym stanie prawnym lub których właściciele nie akceptują proponowanej przez gminę ceny wykupu (5 zł za 1 m kw). W dalszych planach jest zastosowanie możliwości wywłaszczenia pozostałych działek po cenach ustalanych przez niezależnych rzeczoznawców lub zastosowanie spec ustawy ułatwiającej budowę zbiorników retencyjnych – o ile oczywiście zostanie uchwalona przez parlament.

Co kandydat wiedzieć powinien

Obecny na sesji były radny Bogdan Jusiński, zapytał jakie jest zadłużenie gminy na dzień 1 września 2010 r. i poprosił o przygotowanie takiej informacji na następną sesję. Zwrócił uwagę, że będzie kandydował na radnego w najbliższych wyborach i chciałby wiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa gminy. Burmistrz podał informację, że na 30 czerwca 2010 r. zadłużenie wynosiło około 9,5 mln zł, zaś wnioskowana przez pana Jusińskiego informacja zostanie podana na kolejnej sesji.

250 zł + vat. Kwota zaporowa

Okazało się, że główną przyczyną nieprzekazania gminie Tłuszcz terenu Skarbu Państwa na którym znajduje się Szkoła Podstawowa w Tłuszczu, jest brak w budżecie Powiatu Wołomińskiego kwoty… 250 zł + vat na operat szacunkowy. Starostwo ma możliwość notarialnego przekazania gminie Tłuszcz tego terenu, jednak sprawa uregulowania tej kwestii trwa już ponad trzy lata. Mimo, że zarówno radna Kurek jak i burmistrz Białek zadeklarowali pokrycie tej kwoty z prywatnych środków, starostwo przygotowuje porozumienie, które zostanie zawarte z gminą, aby mogła ona formalnie sfinansować wykonanie operatu.

Radna Kurek walczy o fotel burmistrza

- Dla nikogo nie jest tajemnicą, że będę startowała na burmistrza – powiedziała podczas poniedziałkowej sesji radna Hanna Kurek i podziękowała obecnemu burmistrzowi Janowi Krzysztofowi Białkowi za brak działań, który ułatwia kandydatce zadanie. Radna zadała także burmistrzowi wiele pytań dotyczących nielegalnych fundamentów pod halę sportową. Dociekała szczególnie, od kiedy burmistrz wiedział, że fundamenty są wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę i stwierdziła wprost, że burmistrz ten fakt ukrywał. Burmistrz poinformował, że dokładnej daty nie pamięta, jednak o nielegalności tej inwestycji dowiedział o się na przełomie roku 2007 i 2008. Zwrócił również uwagę, że do momentu ogłoszenia terminu wyborów samorządowych nie powinno się prowadzić kampanii wyborczej.

  • (red.)

Reklama

Dodaj komentarz