Zmiany w statucie

Dodane w:: Numer 33 (kwiecień 2010) |

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu radni zdecydowali o zmianie kilku przepisów Statutu Gminy Tłuszcz.

Poza modyfikacjami polegającymi na wykreśleniu rozdziału statutu „Pracownicy samorządowi” i zaktualizowaniu wykazu jednostek organizacyjnych gminy Tłuszcz zmieniono paragraf 125, który skracał urzędnikom z Tłuszcza termin udzielania odpowiedzi na wnioski o informację publiczną – nakładał obowiązek udostępniania informacji w ciągu 7 dni. Był to przepis bardziej restrykcyjny od tego, który znajduje się w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Tam ustawodawca nałożył obowiązek udostępniania informacji w ciągu maksymalnie 14 dni. Warto jednak zwrócić uwagę, że informacji publicznej (a więc każdej, która dotyczy działalności instytucji publicznych) należy udzielać niezwłocznie, zaś termin dwóch tygodni jest terminem maksymalnym.

Reklama

Dodaj komentarz