Posłuchaj online! XXVI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXVI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 27.01.2010 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania. Niestety nie możemy zapewnić Państwu nagrań lepszej jakości – nasza redakcja dysponuje jedynie zwykłym cyfrowym dyktafonem, a większość radnych podczas sesji nie korzysta z mikrofonu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że udostępnione nagrania będą dla Państwa przydatne i ciekawe.

Otwarcie sesji
Otwarcie sesji i porządek obrad

Sprawozdanie z działalności burmistrza

0:00 a) w sprawie wystąpienia do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie doraźnej kontroli.
2:07 b) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010.
6:29 radny Tadeusz Sasin
7:37 odp. pani Skarbnik
9:01 radna Hanna Kurek
10:00 odp. pani Skarbnik
10:45 radna Hanna Kurek
14:00 pani Skarbink o zmianach w budżecie
21:06 głosowanie

00:00 c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/257/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 09 kwietnia 2009r. W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
01:43 d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
03:19 e) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
04:35 dyskusja o budowie hali sportowej w Tłuszczu
10:00 informacje o problemach z projektem hali
16:35 wniosek radnej Janiny Stryjek o zdjcie uchwały z porządku obrad
18:38 głosowanie
19:53 f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

00:00 g) w sprawie przejęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego.
01:46 radny Stanisław Kielak
07:00 radna Grażyna Rek
08:00 radny Zbigniew Pożarko
11:09 głosowanie
11:39 h) w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom.
14:15 – 18:12 dyskusja nad tym czy “bezdomnych” czy “bezpańskich”
18:20 głosowanie
18:50 i) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki gruntu położonej w obrębie Wólka Kozłowska gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej

00:00 j) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w mieście Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną.
01:04 k) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki gruntu położonej w obrębie Chrzęsne gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
02:01 l) w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Tłuszcz na 2010r.

Sprawozdania z prac Komisji Rady
00:00 Komisja Rewizyjna
03:11 Komisja ds. Budżetu i Inwestycji
05:07 Komisja ds. Rolnictwa, Handlu i Usług
07:17 Komisja ds. Ładu i Porządku
10:50 Komisja ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

00:00 głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
Intrepelacje radnych
00:08 informacja w sprawie działki przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu
04:26 radna Hanna Kurek w sprawie ugody i procesu
08:31 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
24:45 radna Hanna Kurek
28:07 radny Zbigniew Pożarko
29:00 radna Grażyna Rek
31:30 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
38:25 radna Hanna Kurek
39:10 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
40:51 radna Hanna Kurek

00:00 radny Zbigniew Pożarko
02:23 radna Janina Stryjek
03:25 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
04:17 radna Hanna Kurek

Zapytania i wolne wnioski
00:00 Przewodniczący Rady odczytuje pismo mieszkańca Sławomira Mataka
02:31 mieszkaniec, przedstawiciel firmy Jurant Sławomir Matak

00:00 odpowiedź mec. Bonifacego Choszczyka
dyskusja między mec. Choszczykiem a p. Matakiem
13:20 do sprawy odnosi się burmistrz Jan Krzysztof Białek

00:00 Przewodniczący zarządu osiedla Klonowa i Norwida Mirosław Sarnowski
03:21 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
04:43 odp. mec. Bonifacego Choszczyka
08:54 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
11:54 Przewodniczący zarządu osiedla Klonowa i Norwida Mirosław Sarnowski
13:01 mieszkaniec osiedla Kolejowa Wiesław Mamot

00:00 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
02:00 kierownik wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej Jerzy Nowak, dalej wyjaśnienia burmistrza
09:05 mieszkaniec Sławomir Matak
11:52 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
16:20 pani Skarbik

00:00 mieszkaniec osiedla Kolejowa Waldemar Banaszek
dyskusja z przewodniczącym rady Krzysztofem Gajcym nt. odpowiedzi na pismo
włącza się mieszkaniec Waldemar Mamot
03:22 odp. mec. Bonifacego Choszczyka
05:10 sołtys Franciszkowa Leszek Banaszek
07:20 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
13:15 odp. radnego Mirosława Sobczaka
13:20 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 redaktor Stacji Tłuszcz Maciej Puławski
01:24 odp. mec. Bonifacego Choszczyka
02:00 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
05:34 odp. przewodniczącego Rady Krzysztofa Gajcego
05:50 dopytuje mieszkaniec Wiesław Mamot
06:37 odp. mec. Bonifacego Choszczyka
07:00 mieszkanka Grażyna Mamot
08:20 sołtys Stasinowa Jerzy Więch
09:00 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
11:15 zamknięcie sesji

Reklama

Dodaj komentarz