Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY

Dodane w:: Numer 37 (sierpień) 2010 |

Podpisanie umowy o dofinansowanieW siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie, w dniu 30 lipca 2010 r. Gmina Tłuszcz podpisała umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2010 (RPO WM) Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Zaczynamy zatem realizację projektu „Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY”.

W konferencji uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz, dyrekcja MJWPU oraz w imieniu Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka jego Zastępca – Wiceburmistrz Janusz Tomasz Czarnogórski i Skarbnik Gminy Bogusława Toma. Podpisana umowa dotyczy projektu pn. „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny”, który ma na celu upowszechnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Tłuszcz. Realizacja założeń będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Fakt ten jest o tyle ważny i istotny, iż Gmina Tłuszcz bardzo długo czekała od momentu złożenia wniosku do MJWPU na jego ocenę, weryfikację i zakwalifikowanie do realizacji, bo aż ok. 1,5 roku. Warto również zauważyć, że mimo wielu złożonych aplikacji w ramach RPOWM, przez nasz samorząd jest to pierwsza podpisana umowa z zakresu tzw. „twardych projektów unijnych”.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 429 316,78 zł, z czego dofinansowanie z unijnego wsparcia dla Tłuszczańskiej Gminy wyniesie 364 919,26zł, czyli aż 85% wartości projektu. Z uzyskanych środków będą zrealizowane główne cele i założenia przedsięwzięcia, czyli m. in. rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz wzrost innowacyjności gospodarki regionu poprzez wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, i rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, a także rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Realizując projekt „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny” na terenie Tłuszcza zostaną uruchomione cztery otwarte publiczne punkty dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej, tzw. HotSpot. Punkty te zostaną umieszczone na budynkach publicznych posiadających techniczne możliwości zainstalowania baz Wi-Fi zlokalizowanych w Tłuszczu. Zakupione zostaną i zainstalowane zostaną również trzy publiczne punkty dostępu, tzw. PIAP. Urządzenia te zostaną umieszczone w miejscach, gdzie skupia się aktywność mieszkańców. W ramach projektu zostanie zakupiony serwer z funkcją www, poczty, ftp wraz z zasilaczem UPS na potrzeby Gminy i wszystkich jednostek podległych, organizacji pozarządowych oraz osób pełniących funkcje publiczne. Jednocześnie nastąpi zakup usługi dostarczenia łącza internetowego w technologii WiFi dla radnych, sołtysów, Ochotniczych Straży Pożarnych, filii Biblioteki Publicznej i świetlic środowiskowych. W ten sposób wszystkie instytucje publiczne z terenu gminy będą miały dostęp do Internetu, zaś radni i sołtysi na czas pełnienia funkcji publicznych zyskają możliwość realizowania zadań publicznych z wykorzystaniem sieci Internet. 28 sołtysów i 15 radnych otrzyma laptopy wraz z podpisem elektronicznym, dzięki czemu będą mieli możliwość załatwiania spraw swoich i mieszkańców droga elektroniczną. Projekt „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny” przewiduje również wyposażenie w sprzęt komputerowy czterech świetlic środowiskowych, dziewięciu bibliotek i pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych (m. in. komputery PC z monitorem i systemem operacyjnym, urządzenia wielofunkcyjne, routery). Dodatkowo biblioteki otrzymają możliwość korzystania z programu MAK z bibliotecznymi zasobami internetowymi. W ramach projektu zostaną również zakupione i zainstalowane dwie centrale telefoniczne wraz z podłączeniem telefonii VoIP w 32 placówkach realizujących zadania publiczne. Wszystkie zakupione urządzenia zostaną zabezpieczone ochroną antywirusową i antyspamową oraz będą objęte ubezpieczeniem.

Po podpisaniu umowy wiceburmistrz Tłuszcza Janusz Tomasz Czarnogórski i skarbnik Gminy Bogusława Toma, udzielili krótkiego wywiadu jednej z ogólnokrajowych stacji radiowych, w którym Zastępca burmistrza powiedział:
- Dostaliśmy pieniądze na projekt „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny”, prawie jak do amerykańskiej doliny krzemowej!

Czy słowa wiceburmistrza okażą się prorocze i czy wykorzystamy szansę, którą niesie ze sobą ten projekt? Bądźmy dobrej myśli, a czas pokaże. Pierwszy krok milowy w ogólnodostępną informatyzację Gminy Tłuszcz właśnie się dokonał.

Karolina Gajcy
Urząd Miejski w Tłuszczu

Reklama

Dodaj komentarz