LEADER W KOŃCU RUSZA

Dodane w:: Numer 9 (kwiecień 2008) |

I choć w poniższym artykule nie chodzi o zamknięty kilkanaście miesięcy temu supermarket przy ul. Racławickiej w Tłuszczu, warto czytać dalej – otóż 17 kwietnia 2008 r., po ponad sześciu miesiącach wytężonej pracy, przedstawiciele sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego z terenu sześciu okolicznych gmin, zawiązali stowarzyszenie, które przyjęło nazwę Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej. Duże znaczenie w kształtowaniu się grupy odegrała gmina Tłuszcz.

Po raz pierwszy o Lokalnej Grupie Działania (tzw. LGD) pisaliśmy w wywiadzie z wiceburmistrzem Czarnogórskim („Stacja Tłuszcz”, nr 4/2007). Przypomnijmy: LGD jest formą współpracy, które ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go i wykorzystywać lokalne zasoby. Prace nad utworzeniem grupy, która swoim obszarem działania objęłaby Tłuszcz, rozpoczęły się jeszcze w październiku ubiegłego roku. Dyskutowano nad wspólnymi cechami regionu, potrzebami i szansami płynącymi z programu LEADER. Pojawiały się różne warianty i konfiguracje współpracy między gminami. Ostatecznie przedstawiciele gmin: Jadów, Strachówka, Klembów, Poświętne, Tłuszcz i część wiejska gminy Wołomin, zdecydowały się powołać Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej. Ustalono, że siedziba i biuro stowarzyszenia będą mieścić się w Tłuszczu. Obecnie trwają prace przy rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnym etapem będzie przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenów objętych obszarem Lokalnej Grupy Działania. Na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju są przewidziane środki finansowe, o które grupa będzie aplikować u Marszałka Województwa Mazowieckiego. W dalszej kolejności to Lokalna Grupa Działania ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze swojego obszaru. Będzie je można złożyć w biurze w Tłuszczu, następnie rada stowarzyszenia będzie dokonywać oceny ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.

To, na co będą przeznaczone środki zależy od pomysłowości mieszkańców, gdyż o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów z terenu LGD. Realizacja strategii powinna się przyczynić do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, np. poprzez wzrost aktywności społeczności lokalnych.

Granty w ramach LEADER’a obejmują szeroki wachlarz przedsięwzięć, od inwestycyjnych zaczynając (np. remont świetlic, oznakowanie szlaków turystycznych, tworzenie stanowisk internetowych), na projektach miękkich kończąc (np. organizacja imprez kulturalnych i sportowych, szkoleń i warsztatów dla mieszkańców). Wspierane będą także projekty z zakresu agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich (np. budowa punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, promowanie lokalnej twórczości ludowej i kulturalnej).

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania będzie niewątpliwie ogromną szansą na zacieśnienie współpracy między sąsiadującymi gminami, wzajemne wsparcie oraz stworzenie nowej wartości poprzez korzystanie ze wspólnych walorów.

- Jest to wiekopomna chwila, bo udała nam się rzecz niespotykana nawet na skalę Mazowsza. Lokalnych grup działania jest na tym terenie bardzo mało, ciągle bowiem trudno jest trzem sektorom się porozumieć i wspólnie coś stworzyć – przyznał naszemu redaktorowi koordynator tłuszczańskiej grupy roboczej, Janusz Tomasz Czarnogórski – Nam się to dzisiaj udało, zawiązaliśmy stowarzyszenie, wybraliśmy radę, zarząd i komisję rewizyjną, przyjęliśmy statut, teraz czeka nas proces rejestracji. Równolegle członkowie LGD będą pracować nad najważniejszym dokumentem stowarzyszenia – Lokalną Strategią Rozwoju. Cieszymy się bardzo z|naszego sukcesu – przyznał nieskromnie, lecz zasłużenie wiceburmistrz.

Skład organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej:

Zarząd LGD
Rafał Rozpara (Jadów)- prezes
Józef Kapaon (Strachówka)- wiceprezes
Grażyna Więch (Wołomin) – skarbnik
Jacek Szymański (Tłuszcz) – sekretarz
Tomasz Witowski (Poświętne) – członek zarządu
Krzysztof Skołożyński (Klembów) – członek zarządu
Rada LGD
Janusz Tomasz Czarnogórski (Tłuszcz) – przewodniczący rady
Leszek Smolak (Wołomin) – wiceprzewodniczący
Bogusława Toma (Tłuszcz) – sekretarz
Maciej Puławski (Tłuszcz)
Marzanna Zagórska (Poświętne)
Stanisława Dutkiewicz (Poświętne)
Zdzisław Górka (Poświętne)
Renata Góral (Strachówka)
Piotr Orzechowski (Strachówka)
Hanna Wronka (Strachówka)
Bogdan Radzio (Klembów)
Romuald Gajewski (Klembów)
Kazimierz Rakowski (Klembów)
Stanisław Żak (Jadów)
Przemysław Walczuk (Jadów)
Małgorzata Wielogórska (Jadów)
Andrzej Brzozowski (Wołomin)
Jerzy Janiak (Wołomin)Komisja Rewizyjna LGD
Luiza Jarzyna (Wołomin) – przewodniczący
Henryk Ciok (Tłuszcz) – wiceprzewodniczący
Jarosław Pietrzyk (Klembów)
Leon Palesa (Poświętne)
Anna Ołdak (Strachówka)

  • A. Puławska

Reklama

Dodaj komentarz