BURZLIWE KULISY LEADER’A

Dodane w:: Numer 9 (kwiecień 2008) |

Jak można przeczytać na stronie trzeciej tego wydania „Stacji Tłuszcz”, 17 kwietnia w sali konferencyjnej naszego urzędu doszło do zawiązania między sześcioma okolicznymi gminami Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej. Sukces ten poprzedziły dość burzliwe spotkania inicjowane przez samorząd, których celem było wyłonienie przedstawicieli pozostałych dwóch sektorów: prywatnego (przedsiębiorcy) oraz społecznego (organizacje pozarządowe).

25 marca odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami tłuszczańskiego biznesu. Jak udało nam się ustalić, Urząd Miejski rozesłał około 200 zaproszeń, tak by wyboru swojego przedstawiciela dokonała jak najbardziej reprezentatywna grupa. Informacja o tym pojawiła się także w internecie oraz na tablicach ogłoszeń. Ostatecznie na spotkanie dotarło dwunastu przedsiębiorców. Na wstępie wiceburmistrz Czarnogórski przybliżył zebranym założenia programu LEADER oraz korzyści, jakie płyną z przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania (LGD). Następnie, w drodze tajnego głosowania, a później losowania – dokonano wyboru przedstawiciela sektora prywatnego. I tu miło nam poinformować, że został nim Maciej Puławski, reprezentant firmy Puławski PPHU oraz redaktor naczelny „Stacji Tłuszcz”.

CZYSTY BIZNES

Drugim punktem spotkania przedsiębiorców z samorządowcami była ochrona środowiska. Wiceburmistrz zaproponował zebranym wprowadzenie w swoich sklepach toreb ekologicznych i zmniejszenie liczby torebek foliowych. Ustalono, że koszt takich toreb pokrywaliby przedsiębiorcy, natomiast koszt nadruku loga „Czysta Gmina” oraz loga firmy uczestniczącej w tej proekologicznej akcji, ponosiłaby gmina.

PRZEDSIĘBIORCY CHCĄ DZIAŁAĆ

Korzystając z okazji, poruszono także sprawę dużych kolejek w tłuszczańskim Banku PKO BP, utrudniających pracę chyba większości z nas. Burmistrz Białek poinformował zebranych, że Urząd występował już z pismem do centrali banku. Ponadto będzie się starał o „ściągnięcie” na nasz teren innych banków, gdyż na jakość i poziom obsługi najlepiej wpływa konkurencja. Ustalono także, że na kolejne posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, Handlu i Usług zostanie zaproszony przedstawiciel Oddziału Banku PKO BP w Tłuszczu.
Przedsiębiorcy wykazali duże zainteresowanie obradami wspomnianej Komisji, i tak podjęto decyzję, że terminy jej posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Urzędu (www.tluszcz.pl), tak aby każdy zainteresowany mógł w nich uczestniczyć.
Duże emocje wzbudziła również sprawa planu zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich, który został uchwalony przez Radę kilka miesięcy temu. Okazało się, że naniesiono na niego wiele zmian, o które właściciele działek nie wnioskowali – w dodatku bez poinformowania ich o tym. W rezultacie wiele osób ma teraz ograniczony dostęp do działki i musi modyfikować plany jej zagospodarowania. W odpowiedzi na te zarzuty burmistrz wyjaśnił, że ustawowo nie ma wymogu powiadamiania zainteresowanych o jakichkolwiek zmianach, a przy uchwalaniu lokalnego planu zagospodarowania zostały zachowane wszystkie procedury, z konsultacjami społecznymi włącznie.

PROBLEMATYCZNY SEKTOR TRZECI

Zupełnie inny przebieg miała organizacja spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wydawać by się mogło, że powinno być odwrotnie – wszakże na terenie naszej gminy działa ich około trzydzieści – w przeciwieństwie do dużej liczby przedsiębiorców. Tymczasem informacja o spotkaniu nie była nawet nigdzie upubliczniona, co prowokuje podejrzenia, że zaproszono na nie osoby, które akurat przebywały w pobliżu Urzędu. Drugim dość kontrowersyjnym posunięciem był wybór reprezentanta sektora pozarządowego – została nim pani Bogusława Toma, zatrudniona na stanowisku Skarbnika Gminy. Okazało się, że pani Toma jest także wiceprezesem Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Działaj”, które dwa miesiące temu zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. O ile kompetencje i cenne doświadczenia pani Skarbik w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych oraz w pisaniu projektów nie podlegają dyskusji, o tyle powyższy wybór stawia w niekorzystnym świetle relacje między naszym samorządem a działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi. Z drugiej strony, jak zauważył wiceburmistrz Czarnogórski (notabene również członek Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Działaj”), trudno teraz kwestionować powyższy wybór, gdyż dokonały go przecież same organizacje trzeciego sektora (obecne na spotkaniu). Na pytanie, dlaczego spotkanie odbyło się „naprędce” i bez upublicznienia w przyjęty sposób informacji o nim, wiceburmistrz zasłonił się koniecznością podjęcia szybkich decyzji pod dużą presją czasu.

DO DWÓCH RAZY SZTUKA

Na początku kwietnia, po rundzie negocjacji nad ilością osób, które mają wejść z każdej gminy do Stowarzyszenia LGD Równiny Wołomińskiej, zaistniała potrzeba dokooptowania jeszcze dwóch przedstawicieli z sektorów: prywatnego i społecznego. 12 kwietnia w Centrum Kultury odbyło się spotkanie biznesmenów, a godzinę później – przedstawicieli NGO*, o czym kilka dni wcześniej można było przeczytać na stronie tluszcz.pl. Tym razem (spośród 14-stu przybyłych przedsiębiorców) w tajnym głosowaniu dodatkowym reprezentantem sektora biznesu został wybrany pan Henryk Ciok, natomiast organizacji pozarządowych (na spotkaniu stawiło się aż 19-naście osób z 14-stu organizacji) – pan Jacek Szymański, prezes OSP w Tłuszczu.

SUKCES WICEBURMISTRZA

Mimo kilku potknięć, trzeba przyznać, że prace nad powołaniem Lokalnej Grupy Działania, zakończyły się dużym sukcesem. Negocjacje nad składem grupy oraz zasadami jej organizacji trwały już od października ubiegłego roku. Niektóre gminy od początku ściśle współpracowały nad koncepcją LEADER’a, inne nie przyjeżdżały nawet na spotkania robocze. To, że ostatecznie LGD Równiny Wołomińskiej przybrała kształt mocno korzystny dla Tłuszcza, zawdzięczamy dużemu wysiłkowi tłuszczańskiej grupy roboczej, działającej pod przewodnictwem wiceburmistrza Czarnogórskiego. Dzięki przejęciu w odpowiednim momencie inicjatywy oraz zdecydowanych negocjacjach, gmina Tłuszcz z podrzędnego członka przekształciła się w lidera grupy, o czym świadczy fakt, że siedziba i biuro LGD będzie właśnie w Tłuszczu.

  • Aleksandra Puławska
  • * NGO – popularny skrót od “non governmental organisation”, co oznacza organizacje pozarządowe

Reklama

Dodaj komentarz