Index » Dodane przez: Łukasz
Dodane przez: Lukasz
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 03.07.2015

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 03.07.2015

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z 03.07.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:33] – Przyjęcie protokołu [0:19:22] – Pismo do komisji – w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Łąkowej [0:23:29] – Pismo do komisji – OSP Jasienica w sprawie dotacji na zakup [...]

Komisja łączona (ładu, oświaty i budżetowa) z 17.06.2015 – spotkanie z właścicielami NZOZ BIOS

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji łączonej (ładu, oświaty i budżetowa) z dnia 17.06.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek obrad [0:00:34] – Informacje o ofercie w NZOZ BIOS [0:05:15] – Pisma od NZOZ BIOS w sprawach remontów oraz warunki dzierżawy budynku ośrodka [0:24:50] – Ilość pacjentów, kolejki do specjalistów [0:31:40] [...]

Continue reading …
V Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – absolutorium dla burmistrza

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 16 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:04:06] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:12:57] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) [0:13:07] – [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 11.06.2015 – omówienie materiałów na sesję

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 11.06.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek obrad i termin kolejnego posiedzenia [0:01:18] – Konkurs na najładniejszy ogródek [0:01:58] – Przyjęcie protokołu [0:07:13] – Porządek na terenie ośrodka zdrowia oraz propozycja zmiany najemcy [0:12:45] – Pismo do komisji [...]

Continue reading …
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z 10.06.2015 – omówienie materiałów na sesję i pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z 10.06.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:30] – Przyjęcie protokołu [0:06:11] – Omówienie materiałów na sesję, spotkanie nieformalne w sprawie materiałów na sesję [0:19:09] – Pismo do komisji – wniosek o wsparcie finansowe na nagrody motywacyjne [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 23.04.2015 – Fundusz sołecki na 2015 rok, sprawozdanie ze współpracy z NGO, sprzedaż działek gminnych

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 23.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:24] – Fundusz sołecki na 2015 rok [0:08:06] – Pismo do komisji – w sprawie organizacji dożynek [0:10:02] – Pismo do komisji – sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi [0:15:31] [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 22.04.2015 – wodociągi w Miąsem, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 22.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:39] – Mieszkańcy Miąsego w sprawie wodociągów [0:32:50] – Przyjęcie protokołu [0:35:39] – Pismo do komisji – sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi [0:39:20] – Skarbnik w sprawie omówienia sprawozdania z wykonania budżetu [...]

Continue reading …
Komisja Budżetu i Inwestycji z 16.04.2015 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 16.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:28] – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok [0:42:54] – Notatka z komisji wyjazdowej [0:44:31] – Pismo do komisji – Młodzieżowa Orkiestra Dęta w sprawie dotacji [0:45:44] – Pismo [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 15.04.2015 – omówienie stanu zagrożenia pożarowego w gminie, gotowość bojowa OSP

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 15.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek obrad i termin kolejnego posiedzenia [0:01:55] – Kierownik OPS w sprawie sprawozdania rocznego za 2014 rok [0:20:11] – Omówienie stanu zagrożenia pożarowego w gminie, gotowość bojowa OSP [1:05:37] – Przyjęcie protokołu [...]

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 14.04.2015 – sprawozdanie roczne OPS, pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 14.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:47] – Kierownik OPS w sprawie sprawozdania rocznego za 2014 rok [0:29:45] – Przyjęcie protokołu [0:32:26] – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok [0:33:05] – Pismo do komisji – Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra [...]

Continue reading …
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 09.04.2015 – ład i porządek na terenie gminy, “Zasłużony dla rolnictwa” i pisma

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 9.04.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:01:03] – Z-ca komendanta Policji w Tłuszczu w sprawie ładu i porządku na terenie gminy [0:19:40] – Przyjęcie protokołu [0:26:51] – Wniosek o nadanie tytułu “Zasłużony dla rolnictwa” dla [...]

Continue reading …
IV Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – zmiana stawek za wodę i ścieki, kredyt konsolidacyjny i przesunięcia środków

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 31 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:06:31] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:14:12] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) [0:14:26] – [...]

Continue reading …
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług z 12.03.2015

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług z dnia 12.03.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:01:53] – Przyjęcie protokołu [0:04:25] – Omówienie wniosków do burmistrza [0:12:33] – Pismo radnego Kielaka w sprawie wodociągów [0:27:10] – Pracownik MODR o szkoleniu [0:33:37] – Termin kolejnego posiedzenia

Continue reading …
Komisja Rewizyjna z 10.03.2015 – nowe taryfy za wodę i ścieki, uporządkowanie numeracji na ul. Warszawskiej

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10.03.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek i porządek obrad [0:00:46] – Przyjęcie protokołu [0:05:06] – Pismo do komisji – wniosek o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki [0:10:05] – Pismo do komisji – Spółdzielnia Mieszkaniowa w sprawie wieczystego użytkowania działki [0:11:47] – [...]

Continue reading …
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z 04.03.2015 – pustostany i dzikie wysypiska śmieci, propozycja taryf za wodę i ścieki

Zapraszamy do oglądania i komentowania posiedzenia Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 04.03.2015. Źródło wideo: Tłuszcz UM OPIS KOMISJI: [0:00:00] – Początek obrad i termin kolejnego posiedzenia [0:02:57] – Przyjęcie protokołu [0:04:19] – Wnioski z komisji wyjazdowej w sprawie pustostanów i dzikich wysypisk, sprzątanie ulic i chodników [0:38:48] – Pismo do komisji – [...]

Continue reading …
III Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE –

Źródło nagrania: Tłuszcz UM Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. OPIS WYDARZEŃ [0:00:00] – Porządek obrad [0:06:32] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym [0:13:37] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Głosowanie uchwał: [...]

Continue reading …