ST 1 (93)/2015 Nowe diety – ZA i PRZECIW

Dodane w:: Na tapecie,Numer 1 (93) styczeń 2015,Samorząd |

Adam KisielRadny Adam Kisiel, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług

ZA

Wynagrodzenia samorządowców, diety radnych w zasadzie wszędzie budzą zainteresowanie społeczne i wywołują rozliczne komentarze, co jest zrozumiałe. Na początku każdej kadencji każda Rada Miejska ustala wynagrodzenie burmistrza i diety radnych. W Gminie Tłuszcz od tego roku diety radnych zostały zryczałtowane i ustalone na podobnym, zbliżonym poziomie, co w latach poprzednich. Uważam, że jest to rozwiązanie optymalne, a twierdzenie iż diety radnych zostały drastycznie podniesione, jest wysoce nieuzasadnione i niesprawiedliwe.

 

4_przeciw_1Radny Mirosław Sobczak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

PRZECIW

Głosowałem przeciwko ponieważ uważam, że zmiana sposobu wypłacania z diet za posiedzenie na ryczałt nie powinna prowadzić do wzrostu wydatków na ten cel, a zadłużenie gminy przekraczające 30 mln zł, powinno dać wszystkim do myślenia. Skoro brak jest środków na inwestycje – nawet tych z dofinansowaniem ze środków unijnych – a tak było w przypadku rezygnacji z realizacji zadania pn. „Budowa wiejskiego domu kultury z remizą strażacką” w Miąsem, który to wniosek o dotację otrzymał wysoką punktację i 75 % poziom współfinansowania operacji. Utraciliśmy pół miliona złotych dotacji, w historii 12-letniej pracy w samorządzie nie pamiętam, aby taki fakt miał miejsce. Nie wykorzystać takiej okazji, utracić pół miliona dotacji, a później dać sobie nagrodę w postaci podwyżki, uważam co najmniej za niestosowne.

 

Reklama

Dodaj komentarz